Συνδεθείτε μέσω Bluetooth στη συσκευή σας Android

Για να συνδεθείτε μέσω Bluetooth, ενεργοποιήστε πρώτα το Bluetooth της συσκευής σας. Όταν χρησιμοποιείτε ένα νέο αξεσουάρ Bluetooth, συζεύξτε το με τη συσκευή σας. Μετά τη σύζευξη, οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους αυτόματα.

Σημαντικό: Σε ένα tablet που μοιράζονται οι χρήστες, κάθε χρήστης μπορεί να αλλάξει τις καθολικές ρυθμίσεις Bluetooth.

Σημαντικό: Μερικά από τα βήματα αυτά ισχύουν μόνο για Android 10 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές Και έπειτα Προτιμήσεις σύνδεσης Και έπειτα Bluetooth. Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή Προτιμήσεις σύνδεσης, μεταβείτε στο Βήμα 3.
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Bluetooth.

Συμβουλή: Για να εξοικονομήσετε την ενέργεια της μπαταρίας, απενεργοποιήστε το Bluetooth όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο στη λειτουργία πτήσης.

Σύζευξη και σύνδεση αξεσουάρ Bluetooth

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε ένα αξεσουάρ Bluetooth, πρέπει να δημιουργήσετε σύζευξη μεταξύ του αξεσουάρ και της συσκευής σας. Μετά τη σύζευξη, οι συσκευές σας παραμένουν σε σύζευξη έως ότου τη διακόψετε. 

Ενώ είναι ανοικτές οι ρυθμίσεις Bluetooth, το τηλέφωνό σας είναι ορατό στις κοντινές συσκευές.

Επιλογή 1: Χρήση της εφαρμογής "Ρυθμίσεις" (όλα τα αξεσουάρ Bluetooth)

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Βήμα 1: Σύζευξη

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές Και έπειτα Προτιμήσεις σύνδεσης Και έπειτα Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή Προτιμήσεις σύνδεσης, μεταβείτε στο Βήμα 3.
 3. Πατήστε Σύζευξη νέας συσκευής. If you don't see "Pair new device," you're using a different Android version. Look under "Available devices." If needed, tap More Περισσότερα Και έπειτα Refresh.
 4. Πατήστε το όνομα της συσκευής Bluetooth που θέλετε να συζεύξετε με το τηλέφωνο ή το tablet.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Συμβουλή: Εάν χρειάζεστε έναν κωδικό πρόσβασης και δεν τον γνωρίζετε, δοκιμάστε το 0000 ή το 1234 (οι πιο συνήθεις κωδικοί πρόσβασης).

Βήμα 2: Σύνδεση

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές Και έπειτα Προτιμήσεις σύνδεσης Και έπειτα Bluetooth. Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή Προτιμήσεις σύνδεσης, μεταβείτε στο Βήμα 3.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
 4. Στη λίστα με τις συζευγμένες συσκευές, πατήστε μια συζευγμένη συσκευή η οποία δεν είναι συνδεδεμένη.
 5. Όταν το τηλέφωνο και η συσκευή Bluetooth έχουν συνδεθεί, η συσκευή εμφανίζεται ως Συνδεδεμένη.

Συμβουλή: Εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε κάποια συσκευή μέσω Bluetooth, στο επάνω μέρος της οθόνης θα εμφανίζεται το εικονίδιο Bluetooth Bluetooth.

Επιλογή 2: Χρήση ειδοποιήσεων (μόνο αξεσουάρ γρήγορης σύζευξης)

Τα αξεσουάρ που λειτουργούν με τη γρήγορη σύζευξη το αναφέρουν στη συσκευασία τους. Πολλά φέρουν επίσης την ένδειξη Made by Google ή Made for Google.  Βρείτε αξεσουάρ στο Google Store.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Βήμα 1: Σύζευξη

 1. Βεβαιωθείτε ότι:
  • Το αξεσουάρ Bluetooth λειτουργεί με τη γρήγορη σύζευξη.
  • Η συσκευή σας χρησιμοποιεί Android 6.0 ή νεότερη έκδοση.
  • Η συσκευή σας έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth και την Τοποθεσία.
 2. Ενεργοποιήστε το αξεσουάρ γρήγορης σύζευξης και βάλτε το σε λειτουργία σύζευξης. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ σας βρίσκεται κοντά στο τηλέφωνο ή το tablet.
 3. Όταν λάβετε μια ειδοποίηση, πατήστε Πάτημα για σύζευξη.
 4. Θα λάβετε μια ειδοποίηση "Η συσκευή συνδέθηκε" ή "Η σύζευξη ολοκληρώθηκε".
 5. Εάν χρειάζεται να ρυθμίσετε το αξεσουάρ σας, πατήστε Ρύθμιση τώρα.

Συμβουλή: Εάν δεν λάβετε μια ειδοποίηση, ανοίξτε την εφαρμογή ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές. Στην ενότητα Κοντινές συσκευές, πατήστε τη συσκευή με την οποία θέλετε να κάνετε σύζευξη.

Βήμα 2: Σύνδεση

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές Και έπειτα Προτιμήσεις σύνδεσης Και έπειτα Bluetooth. Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή Προτιμήσεις σύνδεσης, μεταβείτε στο Βήμα 3.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
 4. Στη λίστα με τις συζευγμένες συσκευές, πατήστε μια συζευγμένη συσκευή η οποία δεν είναι συνδεδεμένη.
 5. Όταν το τηλέφωνο και η συσκευή Bluetooth έχουν συνδεθεί, η συσκευή εμφανίζεται ως Συνδεδεμένη.

Συμβουλή: Εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε κάποια συσκευή μέσω Bluetooth, στο επάνω μέρος της οθόνης θα εμφανίζεται το εικονίδιο Bluetooth Bluetooth.

Διαμόρφωση, διακοπή σύζευξης ή μετονομασία αξεσουάρ Bluetooth

Εάν τα αξεσουάρ Bluetooth που χρησιμοποιείτε μπορούν να εκτελέσουν περισσότερες από μία ενέργειες, όπως τηλεφωνικές κλήσεις και αναπαραγωγή μουσικής, μπορείτε να επιλέξετε ποιες ενέργειες πραγματοποιούνται με κάθε αξεσουάρ.

Η συσκευή σας έχει ένα όνομα Bluetooth το οποίο βλέπουν οι άλλες συσκευές όταν συνδέονται μέσω Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα Bluetooth της συσκευής σας.

Διακοπή σύζευξης, μετονομασία ή επιλογή ενεργειών για ένα αξεσουάρ Bluetooth

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές Και έπειτα Προτιμήσεις σύνδεσης Και έπειτα Bluetooth. Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή Προτιμήσεις σύνδεσης, μεταβείτε στο Βήμα 3.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
 4. Επάνω αριστερά, πατήστε δύο φορές το βέλος Πίσω Πίσω.
 5. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του αξεσουάρ Bluetooth:
  • Εάν το αξεσουάρ σας εμφανίζεται στην ενότητα "Διαθέσιμες συσκευές μέσων": Δίπλα στο όνομα της συσκευής, πατήστε ΡυθμίσειςΡυθμίσεις.
  • Εάν δεν εμφανίζονται αξεσουάρ στην ενότητα "Συσκευές που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν": Πατήστε Εμφάνιση όλων. Δίπλα στο όνομα του αξεσουάρ, πατήστε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 6. Κάντε την αλλαγή σας:
  • Για να αλλάξετε το όνομα του αξεσουάρ: Στο επάνω μέρος, πατήστε Επεξεργασία .
  • Για αποσύνδεση: Πατήστε αποσύνδεση Κατάργηση.
  • Για να καταργήσετε εντελώς τη συσκευή από το τηλέφωνό σας: Πατήστε Κατάργηση απομνημόνευσης Διαγραφή.
  • Σε ορισμένες συσκευές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άλλες ρυθμίσεις.
Αλλαγή του ονόματος Bluetooth του τηλεφώνου ή του tablet

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές Και έπειτα Προτιμήσεις σύνδεσης Και έπειτα Bluetooth. Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή Προτιμήσεις σύνδεσης, μεταβείτε στο Βήμα 3.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
 4. Πατήστε Όνομα συσκευής. Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή Όνομα συσκευής, χρησιμοποιείτε άλλη έκδοση Android. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα Και έπειτα Μετονομασία αυτής της συσκευής.
 5. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
 6. Πατήστε Μετονομασία.

Σχετικά άρθρα