Συνδεθείτε σε δίκτυα Wi-Fi στη συσκευή σας Android

Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi όπως επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε πότε και με ποιον τρόπο θα συνδέεται το τηλέφωνό σας.

Όταν έχετε ενεργοποιημένο το Wi-Fi, το τηλέφωνό σας συνδέεται αυτόματα σε κοντινά δίκτυα Wi-Fi στα οποία έχετε συνδεθεί στο παρελθόν. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να ενεργοποιεί αυτόματα το Wi-Fi όταν βρίσκεται κοντά σε αποθηκευμένα δίκτυα.

Σημαντικό: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 10 και σε νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Ενεργοποίηση και σύνδεση

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi.
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Χρήση Wi-Fi.
 4. Πατήστε ένα από τα εμφανιζόμενα δίκτυα. Αν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, θα δείτε το εικονίδιο κλειδώματος Κλείδωμα. Αφού συνδεθείτε:
  • Θα εμφανίζεται η ένδειξη Συνδεδεμένο κάτω από το όνομα δικτύου.
  • Το δίκτυο είναι πλέον Αποθηκευμένο. Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, θα συνδέεται αυτόματα.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω στην οθόνη, για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi. Μάθετε πώς.

Συνδεθείτε μέσω ειδοποίησης

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi, λαμβάνετε ειδοποιήσεις διαθέσιμων δημόσιων δικτύων υψηλής ποιότητας. Σε αυτές τις ειδοποιήσεις:

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε αυτά τα δίκτυα χωρίς ειδοποιήσεις. Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα σε ανοικτά δίκτυα.

Σύγκριση ισχύος και ταχύτητας

Από τα εμφανιζόμενα δίκτυα, επιλέξτε αυτό που μπορεί να κάνει ό, τι χρειάζεστε.

Ισχύς

Η ισχύς του σήματος εμφανίζεται στο εικονίδιο Wi-Fi Wi-Fi. Το πιο γεμάτο εικονίδιο υποδεικνύει ισχυρότερο σήμα.

Ταχύτητα

Η ταχύτητα σύνδεσης εμφανίζεται κάτω από τα ονόματα των δημόσιων δικτύων. Η ταχύτητα μπορεί να αλλάξει με την ισχύ του σήματος.

 • Αργή: Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κείμενα. Οι εικόνες εμφανίζονται αργά.
 • OK: Μπορείτε να διαβάσετε ιστοσελίδες, να χρησιμοποιήσετε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να ακούτε μουσική και να βλέπετε βίντεο κανονικής ευκρίνειας (SD) μέσω ροής.
 • Γρήγορη: Μπορείτε να βλέπετε τα περισσότερα βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD) μέσω ροής και να κάνετε βιντεοκλήσεις.
 • Πολύ γρήγορη: Μπορείτε να μεταδώσετε σε ροή βίντεο υψηλής ποιότητας.

Αν δεν θέλετε να βλέπετε την ταχύτητα δικτύου, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας Και έπειτα Δίκτυο και διαδίκτυο  Wi-Fi  Προτιμήσεις Wi-Fi  Σύνθετες  Πάροχος αξιολόγησης δικτύου  Κανένας.

Αλλαγή, προσθήκη, κοινοποίηση ή κατάργηση αποθηκευμένων δικτύων

Αλλαγή

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi.
  • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των εμφανιζόμενων δικτύων, πατήστε ένα όνομα δικτύου.
  • Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός δικτύου, πατήστε το δίκτυο.
Προσθήκη

Μπορείτε να προσθέσετε δίκτυα Wi-Fi που δεν εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα σας.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Επιλογή 1: Επανάληψη φόρτωσης λίστας δικτύου

Εάν το δίκτυο που θέλετε βρίσκεται κοντά σας αλλά δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, περιμένετε να ανανεωθεί η λίστα.

Επιλογή 2: Προσθήκη δικτύου

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
 4. Στο κάτω μέρος της λίστας, πατήστε Προσθήκη δικτύου.
 5. Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε το όνομα του δικτύου (SSID) και τα στοιχεία ασφαλείας.
 6. Πατήστε Αποθήκευση.

Κοινοποίηση

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
Μπορείτε να μοιραστείτε πληροφορίες Wi-Fi με έναν φίλο, ώστε να μπορεί να συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο.
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
 4. Πατήστε ένα δίκτυο Και έπειτα Κοινοποίηση.
 5. Θα βρείτε έναν κωδικό QR στο τηλέφωνό σας. Ο φίλος σας μπορεί να σαρώσει τον κωδικό για να συνδεθεί.
Κατάργηση

Εάν δεν θέλετε να συνδέεστε αυτόματα σε ένα αποθηκευμένο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να διαγράψετε αυτό το δίκτυο.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Για να καταργήσετε ένα δίκτυο Wi-Fi από το τηλέφωνό σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
 4. Πατήστε παρατεταμένα ένα αποθηκευμένο δίκτυο.
 5. Πατήστε Διαγραφή δικτύου.

Σχετικά άρθρα