Συνδεθείτε σε δίκτυα Wi-Fi στη συσκευή σας Android

Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi όπως επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε πότε και με ποιον τρόπο θα συνδέεται το τηλέφωνό σας.

Όταν έχετε ενεργοποιημένο το Wi-Fi, το τηλέφωνό σας συνδέεται αυτόματα σε κοντινά δίκτυα Wi-Fi στα οποία έχετε συνδεθεί στο παρελθόν. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να ενεργοποιεί αυτόματα το Wi-Fi όταν βρίσκεται κοντά σε αποθηκευμένα δίκτυα.

Σημαντικό: Μερικά από τα βήματα αυτά ισχύουν μόνο για Android 10 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Ενεργοποίηση και σύνδεση

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi.
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Χρήση Wi-Fi.
 4. Πατήστε ένα από τα εμφανιζόμενα δίκτυα. Αν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, θα δείτε το εικονίδιο κλειδώματος Κλείδωμα. Αφού συνδεθείτε:
  • Θα εμφανίζεται η ένδειξη Συνδεδεμένο κάτω από το όνομα δικτύου.
  • Το δίκτυο είναι πλέον Αποθηκευμένο. Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, θα συνδέεται αυτόματα.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω στην οθόνη, για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi. Μάθετε πώς.

Συνδεθείτε μέσω ειδοποίησης

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi, λαμβάνετε ειδοποιήσεις διαθέσιμων δημόσιων δικτύων υψηλής ποιότητας. Σε αυτές τις ειδοποιήσεις:

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε αυτά τα δίκτυα χωρίς ειδοποιήσεις. Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα σε ανοικτά δίκτυα.

Σύγκριση ισχύος και ταχύτητας

Από τα εμφανιζόμενα δίκτυα, επιλέξτε αυτό που μπορεί να κάνει ό, τι χρειάζεστε.

Ισχύς

Η ισχύς του σήματος εμφανίζεται στο εικονίδιο Wi-Fi Wi-Fi. Το πιο γεμάτο εικονίδιο υποδεικνύει ισχυρότερο σήμα.

Ταχύτητα

Η ταχύτητα σύνδεσης εμφανίζεται κάτω από τα ονόματα των δημόσιων δικτύων. Η ταχύτητα μπορεί να αλλάξει με την ισχύ του σήματος.

 • Αργή: Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κείμενα. Οι εικόνες εμφανίζονται αργά.
 • OK: Μπορείτε να διαβάσετε ιστοσελίδες, να χρησιμοποιήσετε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να ακούτε μουσική και να βλέπετε βίντεο κανονικής ευκρίνειας (SD) μέσω ροής.
 • Γρήγορη: Μπορείτε να βλέπετε τα περισσότερα βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD) μέσω ροής και να κάνετε βιντεοκλήσεις.
 • Πολύ γρήγορη: Μπορείτε να μεταδώσετε σε ροή βίντεο υψηλής ποιότητας.

Αν δεν θέλετε να βλέπετε την ταχύτητα δικτύου, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας Και έπειτα Δίκτυο και διαδίκτυο  Wi-Fi  Προτιμήσεις Wi-Fi  Σύνθετες  Πάροχος αξιολόγησης δικτύου  Κανένας.

Αλλαγή, προσθήκη, κοινοποίηση ή κατάργηση αποθηκευμένων δικτύων

Αλλαγή

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi.
  • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των εμφανιζόμενων δικτύων, πατήστε ένα όνομα δικτύου.
  • Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός δικτύου, πατήστε το δίκτυο.
Προσθήκη

Μπορείτε να προσθέσετε δίκτυα Wi-Fi που δεν εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα σας.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Επιλογή 1: Επανάληψη φόρτωσης λίστας δικτύου

Εάν το δίκτυο που θέλετε βρίσκεται κοντά σας αλλά δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, περιμένετε να ανανεωθεί η λίστα.

Επιλογή 2: Προσθήκη δικτύου

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
 4. Στο κάτω μέρος της λίστας, πατήστε Προσθήκη δικτύου.
 5. Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε το όνομα του δικτύου (SSID) και τα στοιχεία ασφαλείας.
 6. Πατήστε Αποθήκευση.

Κοινοποίηση

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
Μπορείτε να μοιραστείτε πληροφορίες Wi-Fi με έναν φίλο, ώστε να μπορεί να συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο.
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
 4. Πατήστε ένα δίκτυο Και έπειτα Κοινοποίηση.
 5. Θα βρείτε έναν κωδικό QR στο τηλέφωνό σας. Ο φίλος σας μπορεί να σαρώσει τον κωδικό για να συνδεθεί.
Κατάργηση

Εάν δεν θέλετε να συνδέεστε αυτόματα σε ένα αποθηκευμένο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να διαγράψετε αυτό το δίκτυο.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Για να καταργήσετε ένα δίκτυο Wi-Fi από το τηλέφωνό σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
 4. Πατήστε παρατεταμένα ένα αποθηκευμένο δίκτυο.
 5. Πατήστε Διαγραφή δικτύου.

Σύνθετες ρυθμίσεις δικτύου

Διακομιστής μεσολάβησης

Ο διακομιστής μεσολάβησης λειτουργεί σαν πύλη ή σήραγγα μεταξύ τηλεφώνων. Για παράδειγμα, για να συνδεθείτε στο δίκτυο εργασίας σας από το σπίτι σας, ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε μέσω ενός διακομιστή μεσολάβησης.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi μέσω διακομιστή μεσολάβησης:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi.
 3. Πατήστε ένα δίκτυο.
 4. Στο επάνω μέρος, πατήστε Επεξεργασία Επεξεργασία Και έπειτα Σύνθετες επιλογές.
 5. Στην ενότητα Διακομιστής μεσολάβησης, πατήστε το κάτω βέλος Κάτω βέλος. Επιλέξτε τον τύπο διαμόρφωσης.
 6. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης.
 7. Πατήστε Αποθήκευση.

Η ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε δίκτυο.

Αυτόματες συνδέσεις, Wi-Fi Direct, και άλλα.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi.
 3. Στο κάτω μέρος, πατήστε Προτιμήσεις Wi-Fi.
 4. Πατήστε μια επιλογή. Οι επιλογές ποικίλουν ανάλογα με το τηλέφωνο και την έκδοση Android.
  • Αυτόματη ενεργοποίηση Wi-Fi
   Ρυθμίστε το Wi-Fi έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν η συσκευή βρίσκεται κοντά σε αποθηκευμένα δίκτυα. Μάθετε σχετικά με τα αποθηκευμένα δίκτυα (παραπάνω).
  • Σύνδεση σε ανοικτά δίκτυα
   Συνδεθείτε αυτόματα σε ανοικτά δίκτυα υψηλής ποιότητας. Μάθετε πώς να συνδέεστε αυτόματα.
  • Ειδοποίηση ανοικτού δικτύου
   Λάβετε μια ειδοποίηση όταν η αυτόματη σύνδεση σε ανοικτά δίκτυα υψηλής ποιότητας δεν είναι διαθέσιμη.
  • Σύνθετες
   • Εγκατάσταση πιστοποιητικών
    Τα ψηφιακά πιστοποιητικά μπορούν να προσδιορίσουν τη συσκευή σας. Μάθετε σχετικά με τα πιστοποιητικά.
   • Πάροχος αξιολόγησης δικτύου
    Δείτε ποια υπηρεσία αξιολογεί τα δίκτυα Wi-Fi για το τηλέφωνό σας.
   • Wi-Fi Direct
    Επιτρέψτε στο τηλέφωνό σας να συνδέεται χωρίς δίκτυο με άλλες συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Wi-Fi Direct.
   • Εάν χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του Android, μπορείτε επίσης να επιλέξετε από: 
    • Κουμπί WPS: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση προστατευόμενου Wi-Fi (WPS) για ένα δίκτυο που υποστηρίζει WPS.
    • Καταχώριση PIN WPS: Εισαγάγετε τον προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (PIN) για τη ρύθμιση προστατευόμενου Wi-Fi (WPS).
Wi-Fi με ογκοχρέωση

Αν το δίκτυό σας έχει όριο δεδομένων, μπορείτε να ορίσετε το Wi-Fi ως δίκτυο με ογκοχρέωση. Ορίζοντας ένα δίκτυο ως δίκτυο με ογκοχρέωση, έχετε περισσότερο έλεγχο στον όγκο των δεδομένων που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας στις λήψεις και σε άλλες εφαρμογές.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο Wi-Fi.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 3. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi.
 4. Πατήστε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είστε συνδεδεμένοι.
 5. Πατήστε Σύνθετες Και έπειτα Με ογκοχρέωση Και έπειτα Χρήση ως δικτύου με ογκοχρέωση.

Σχετικά άρθρα