Opret forbindelse til Wi-Fi-netværk på din Android-enhed

Du kan bruge Wi-Fi, lige som du vil, ved at ændre på, hvordan og hvornår din telefon opretter forbindelse.

Når du har aktiveret Wi-Fi, opretter din telefon automatisk forbindelse til Wi-Fi-netværk i nærheden, som du tidligere har oprettet forbindelse til. Du kan også indstille din telefon til automatisk at aktivere Wi-Fi i nærheden af gemte netværk.

Vigtigt! Nogle af disse trin fungerer kun på Android 10 og nyere. Se, hvordan du tjekker, hvilken Android-version du har.

Aktivér og opret forbindelse

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Netværk og internet Og så Wi-Fi.
 3. Aktivér Brug Wi-Fi.
 4. Tryk på et netværk på listen. Hvis der skal angives en adgangskode, vises låsen Lås. Følgende sker, når du har oprettet forbindelse:
  • Meddelelsen "Tilsluttet" vises under netværksnavnet.
  • Netværket er "Gemt". Når din telefon er i nærheden, og Wi-Fi er aktiveret, opretter din telefon automatisk forbindelse til netværket.

Tip! Du kan også stryge ned på skærmen for at åbne Wi-Fi-indstillingerne. Se, hvordan du gør.

Opret forbindelse via en notifikation

Når Wi-Fi er aktiveret, får du notifikationer om tilgængelige offentlige netværk af høj kvalitet. I disse underretninger kan du:

 • Oprette forbindelse til netværket ved at trykke på Tilslut.
 • Skifte Wi-Fi-indstillinger ved at trykke på Alle netværk.
 • Stoppe med at få notifikationer om det pågældende netværk ved at rydde notifikationen. Se, hvordan du styrer notifikationer.

Tip! Du kan også oprette forbindelse til disse netværk uden notifikationer. Se, hvordan du automatisk opretter forbindelse til åbne netværk.

Sammenlign signalstyrke og hastighed

Vælg det netværk, der opfylder dine krav, på listen over netværk.

Signalstyrke

Signalstyrken vises på Wi-Fi-ikonet Wi-Fi. Jo mere ikonet er udfyldt, desto stærkere er signalet.

Hastighed

Tilslutningshastigheden vises under navnene på offentlige netværk. Hastigheden kan ændre sig afhængigt af signalstyrken.

 • Langsom: Du kan sende og modtage mails og sms-beskeder. Billeder vises langsomt.
 • OK: Du kan læse websider, bruge sociale medier og streame musik og videoer med standardopløsning (SD)
 • Hurtig: Du kan streame de fleste videoer med høj opløsning (HD) og foretage videoopkald.
 • Meget hurtig: Du kan streame videoer af meget høj kvalitet.

Hvis du ikke vil se netværkshastigheden, skal du åbne appen Indstillinger på telefonen Og så Netværk og internet  Wi-Fi  Wi-Fi-præferencer  Avanceret  Udbyder af netværksvurdering  Ingen.

Skift, tilføj, del eller fjern gemte netværk

Skift

Bemærk! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Netværk og internet Og så Wi-Fi.
  • Hvis du vil skifte mellem netværkene på listen, skal du trykke på et netværksnavn.
  • Hvis du vil ændre indstillingerne for et netværk, skal du trykke på netværket.
Tilføj

Du kan tilføje Wi-Fi-netværk, der ikke automatisk vises på din liste.

Bemærk! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.

Mulighed 1: Genindlæs netværkslisten

Hvis det netværk, du vil oprette forbindelse til, ikke vises, men er i nærheden, skal du vente på, at listen opdateres.

Mulighed 2: Tilføj netværk

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Netværk og internet Og så Wi-Fi.
 3. Sørg for, at Wi-Fi er aktiveret.
 4. Tryk på Tilføj netværk nederst på listen.
 5. Angiv netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsoplysningerne, hvis det er nødvendigt.
 6. Tryk på Gem.

Del

Bemærk! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.
Du kan dele Wi-Fi-oplysninger med en ven, så vedkommende kan oprette forbindelse til det samme netværk.
 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Netværk og internet Og så Wi-Fi.
 3. Sørg for, at Wi-Fi er aktiveret.
 4. Tryk på et netværk Og så Del.
 5. Du kan finde en QR-kode på din telefon. Din ven kan scanne koden for at oprette forbindelse.
Fjern

Hvis du ikke vil oprette automatisk forbindelse til et gemt Wi-Fi-netværk, kan du "glemme" netværket.

Bemærk! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.

Sådan fjerner du et Wi-Fi-netværk fra din telefon:

 1. Åbn appen Indstillinger på telefonen.
 2. Tryk på Netværk og internet Og så Wi-Fi.
 3. Sørg for, at Wi-Fi er aktiveret.
 4. Tryk på et gemt netværk, og hold fingeren nede.
 5. Tryk på Glem netværk.

Avancerede netværksindstillinger

Proxy

En proxy kan sammenlignes med en port eller tunnel mellem telefoner. Det kan f.eks. være nødvendigt at oprette forbindelse via en proxy, når du opretter forbindelse til dit arbejdsnetværk hjemmefra.

Bemærk! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-netværk via en proxy:

 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Netværk og internet Og så Wi-Fi.
 3. Tryk på et netværk.
 4. Øverst på skærmen skal du trykke på Rediger Rediger Og så Avancerede valgmuligheder.
 5. Tryk på den nedadvendte pil Pil ned under "Proxy". Vælg konfigurationstypen.
 6. Angiv proxyindstillingerne, hvis det er nødvendigt.
 7. Tryk på Gem.

Der skal angives proxyindstillinger for hvert Wi-Fi-netværk separat.

Automatiske forbindelser, Wi-Fi Direct m.m.

Bemærk! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.

 1. Åbn appen Indstillinger på telefonen.
 2. Tryk på Netværk og internet Og så Wi-Fi.
 3. Tryk på Wi-Fi-præferencer nederst på skærmen.
 4. Tryk på en valgmulighed. Valgmulighederne varierer afhængigt af telefonen og Android-versionen.
  • Aktivér Wi-Fi automatisk
   Aktivér Wi-Fi automatisk i nærheden af gemte netværk. Få oplysninger om gemte netværk (ovenfor).
  • Opret forbindelse til åbne netværk
   Opret automatisk forbindelse til åbne netværk af høj kvalitet. Se, hvordan du automatisk opretter forbindelse.
  • Notifikation om åbne netværk
   Få en notifikation, når det ikke er muligt at oprette forbindelse til åbne netværk af høj kvalitet.
  • Avanceret
   • Installer certifikater
    Digitale certifikater kan identificere din telefon. Få oplysninger om certifikater.
   • Udbyder af netværksvurdering
    Se vurderinger af Wi-Fi-netværk til din telefon.
   • Wi-Fi Direct
    Lad din telefon oprette forbindelse uden et netværk til andre enheder, der kan bruge Wi-Fi Direct.
   • Hvis du kører en ældre Android-version, kan du også vælge: 
    • WPS-trykknap:: Aktivér Wi-Fi-beskyttet konfiguration (WPS) for et WPS-kompatibelt netværk.
    • Indtastning af WPS-pinkode:: Angiv det personlige identifikationsnummer (PIN) for Wi-Fi-beskyttet konfiguration (WPS).
Forbrugsafregnet Wi-Fi

Hvis dit netværk har en datagrænse, kan du indstille Wi-Fi til forbrugsafregnet. Når du har indstillet netværket til forbrugsafregnet, har du et større overblik over den mængde data, din telefon bruger på downloads og andre apps.

Bemærk! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.

 1. Opret forbindelse til Wi-fi på din telefon.
 2. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 3. Tryk på Netværk og internet Og så Wi-Fi.
 4. Tryk på det Wi-Fi-netværk, du har forbindelse til.
 5. Tryk på Avanceret Og så Forbrugsafregnet Og så Håndter som forbrugsbaseret netværk.

Relaterede artikler