Udostępnianie mobilnej transmisji danych przez tethering lub hostpot na Androidzie

Za pomocą mobilnej transmisji danych w telefonie z Androidem możesz podłączyć inny telefon, tablet lub komputer do internetu. Ten sposób udostępniania połączenia nazywamy tetheringiem lub korzystaniem z hotspotu. Większość telefonów z Androidem może udostępniać mobilną transmisję danych przez Wi-Fi, Bluetooth lub USB.

Ważne: niektórzy operatorzy komórkowi ograniczają tethering lub naliczają za niego dodatkowe opłaty. Zapytaj o to operatora.

Uwaga: niektóre kroki działają tylko w Androidzie 9 i nowszych. Jak sprawdzić wersję Androida

Tethering przez hotspot Wi-Fi

Przez hotspot Wi-Fi możesz udostępnić mobilną transmisję danych maksymalnie dziesięciu innym urządzeniom.

Krok 1. Włącz hotspot w telefonie

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na telefonie.
 2. Kliknij Sieć i internet A potem Hotspot i tethering.
 3. Kliknij Hotspot Wi-Fi.
 4. Włącz Hotspot Wi-Fi.
 5. Aby sprawdzić lub zmienić ustawienie hotspotu, takie jak jego nazwa czy hasło, kliknij je. W razie potrzeby najpierw kliknij Skonfiguruj hotspot Wi-Fi.

Wskazówka: jeśli nie chcesz, by połączenie z hotspotem wymagało podania hasła, w sekcji „Zabezpieczenia” wybierz Brak.

Krok 2. Połącz inne urządzenie z hotspotem telefonu

 1. Otwórz listę sieci Wi-Fi na drugim urządzeniu.
 2. Wybierz nazwę hotspotu telefonu.
 3. Wpisz hasło do hotspotu telefonu.
 4. Kliknij Połącz.

Tethering przez Bluetooth

 1. Sparuj telefon z drugim urządzeniem.
 2. Skonfiguruj połączenie sieciowe przez Bluetooth na drugim urządzeniu. Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia.
 3. Otwórz aplikację Ustawienia na telefonie.
 4. Kliknij Sieć i internet A potem Hotspot i tethering.
 5. Kliknij Tethering przez Bluetooth.

Tethering przez kabel USB

Ważne: komputery Mac nie mogą używać tetheringu z urządzeń z Androidem przez USB.

 1. Podłącz telefon do innego urządzenia, używając kabla USB. U góry ekranu pojawi się powiadomienie „Podłączono jako…”
 2. Na urządzeniu otwórz aplikację Ustawienia.
 3. Kliknij Sieć i internet A potem Hotspot i tethering.
 4. Włącz Tethering przez USB.

Tethering zwiększa zużycie energii

Tethering może zużywać dużo energii. Nasze wskazówki:

 • Podłącz urządzenia do sieci elektrycznej na czas tetheringu.
 • Wyłącz tethering, gdy z niego nie korzystasz.
 • Jeśli telefon może wyłączać hotspot, gdy żadne urządzenie z niego nie korzysta, włącz to ustawienie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?