بررسی و به‌روزرسانی نسخه Android

در برنامه «تنظیمات»، می‌توانید شماره نسخه Android دستگاه، سطح به‌روزرسانی امنیتی، و سطح سیستم Google Play را ببینید. وقتی به‌روزرسانی در دسترس باشد، اعلان دریافت می‌کنید. همچنین می‌توانید نسخه‌های به‌روز را بررسی کنید.

ببینید از کدام نسخه Android استفاده می‌کنید

 1. برنامه «تنظیمات» تلفن را باز کنید؛
 2. نزدیک پایین صفحه، روی سیستم و سپس پیشرفته و سپس به‌روزرسانی سیستم ضربه بزنید؛
 3. «نسخه Android» و «سطح وصله امنیتی» را ببینید.

دریافت به‌روزرسانی‌های Android در دسترس

وقتی اعلان دریافت می‌کنید، آن را باز کنید و روی کنش به‌روزرسانی ضربه بزنید.

اگر اعلان را پاک کرده‌اید یا دستگاهتان آفلاین بوده است:

 1. برنامه «تنظیمات» تلفن را باز کنید؛
 2. نزدیک پایین صفحه، روی سیستم و سپس پیشرفته و سپس به‌روزرسانی سیستم ضربه بزنید؛
 3. وضعیت به‌روزرسانی دستگاهتان را می‌بینید. مراحل روی صفحه را دنبال کنید.

دریافت به‌روزرسانی‌های امنیتی و به‌روزرسانی‌های سیستم Google Play

بیشتر به‌روزرسانی‌ها و وصله‌های امنیتی سیستم به‌طور خودکار اعمال می‌شوند. برای اینکه ببینید آیا به‌روزرسانی‌ای در دسترس است:

 1. برنامه «تنظیمات» دستگاه را باز کنید؛
 2. روی امنیت ضربه بزنید؛
 3. ببینید آیا به‌روزرسانی‌ای دردسترس است یا نه:
  • برای اینکه ببینید آیا به‌روزرسانی امنیتی در دسترس است، روی به‌روزرسانی امنیتی ضربه بزنید؛
  • برای اینکه ببینید آیا به‌روزرسانی سیستم Google Play در دسترس است، روی به‌روزرسانی سیستم Google Play ضربه بزنید.
 4. مراحل روی صفحه را دنبال کنید.

زمان دریافت نسخه‌های به‌روز Android

زمان‌بندی به‌روزرسانی بسته به دستگاه، سازنده و شرکت مخابراتی دستگاه همراه متفاوت است.

مهم: دستگاه‌های قدیمی‌تر نمی‌توانند همیشه نسخه‌های جدیدتر Android را اجرا کند.

برطرف کردن مشکل به‌روزرسانی

فضای کافی دردسترس نیست

اگر اعلان «فضای کافی دردسترس نیست» را می‌بینید، با نحوه آزاد کردن فضا در این دستگاه‌ها آشنا شوید:

نسخه به‌روز بارگیری نشد

امکان دادن به امتحان مجدد به‌روزرسانی خودکار

اگر به‌روزرسانی شروع به بارگیری کند و به پایان نرسد، دستگاه در چند روز آینده به‌طور خودکار دوباره امتحان خواهد کرد.
هنگام امتحان مجدد، اعلانی دریافت می‌کنید. اعلان را باز کنید و روی اقدام به‌روزرسانی ضربه بزنید.

به‌روزرسانی نسخه Android برای به‌روزرسانی‌های امنیتی

برای دریافت جدیدترین به‌روزرسانی امنیتی در دسترس، مطمئن شوید که از جدیدترین نسخه Android موجود برای دستگاهتان استفاده می‌کنید.
وقتی نسخه‌های به‌روز فعال می‌شوند

تلفن‌های Pixel

تلفن‌های Pixel نسخه‌های به‌روز Android بارگیری‌شده را در پس‌زمینه نصب می‌کنند. دفعه بعد که تلفن را راه‌اندازی مجدد کنید، نسخه‌های به‌روز نصب‌شده فعال می‌شوند. با نحوه راه‌اندازی مجدد تلفن Pixel آشنا شوید.

سایر دستگاه‌های Android

بسیاری از تلفن‌ها و رایانه‌های لوحی Android، وقتی به‌روزرسانی‌های Android بارگیری‌شده را نصب می‌کنند، به‌طور خودکار راه‌اندازی مجدد می‌شوند. وقتی نصب به پایان می‌رسد، نسخه‌های به‌روز فعال می‌شود.

مقاله‌های مرتبط