Αξιοποιήστε πλήρως τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας σε συσκευές Android

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής Android καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Εάν η μπαταρία σας κοντεύει να εξαντληθεί, ενεργοποιήστε την εξοικονόμηση μπαταρίας. Στη συνέχεια, μάθετε πώς μπορείτε να επεκτείνετε τη χαμηλή ισχύ μιας μπαταρίας.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 9 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Φροντίστε την μπαταρία σας

 • Χρησιμοποιείτε τον μετασχηματιστή που συνοδεύει τη συσκευή σας
  Άλλοι μετασχηματιστές ενδέχεται να παρουσιάζουν καθυστερήσεις στη φόρτιση, να μην φορτίζουν καθόλου την μπαταρία ή να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή ή την μπαταρία σας.
 • Φροντίστε η θερμοκρασία της συσκευής να μην είναι υψηλή
  Αποφύγετε καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση της συσκευής σας. Η μπαταρία σας εξαντλείται πολύ πιο γρήγορα εάν είναι ζεστή, ακόμα και εάν δεν τη χρησιμοποιείτε. Αυτό το είδος της κατανάλωσης ισχύος μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία. (Η συσκευή σας θερμαίνεται όταν είναι συνδεδεμένη σε τροφοδοσία ρεύματος, επομένως προσπαθήστε να μην τη φορτίζετε περισσότερο από όσο χρειάζεται.)
 • Φορτίστε όσο χρειάζεται
  Δεν χρειάζεται να δείξετε στη συσκευή σας πόση χωρητικότητα έχει η μπαταρία, εξαντλώντας πλήρως την μπαταρία της ή φορτίζοντας τη πλήρως από το μηδέν.

Επιλέξτε ρυθμίσεις που χρησιμοποιούν λιγότερη μπαταρία

Αλλάξτε την εμφάνιση της οθόνης

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Ρυθμίστε την οθόνη σας ώστε να απενεργοποιείται συντομότερα

Για να περιορίσετε την κατανάλωση της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη, ορίστε μικρότερο χρονικό διάστημα για την απενεργοποίηση της οθόνης.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Οθόνη Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα Αδράνεια.
 3. Επιλέξτε χρόνο. Συνιστούμε 30 δευτερόλεπτα.

Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης

Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης. 

 1. Σύρετε προς τα κάτω με δύο δάχτυλα από το επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Στο επάνω μέρος της οθόνης, μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά.

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης ώστε να αλλάζει αυτόματα

Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης ώστε να αλλάζει με βάση το φως του περιβάλλοντος.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Οθόνη Και έπειτα Προσαρμοστική φωτεινότητα.
 3. Ενεργοποιήστε την Προσαρμοστική φωτεινότητα.
Απενεργοποιήστε τη φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης

Εάν η συσκευή σας διαθέτει φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης LED, μπορείτε να εξοικονομήσετε διάρκεια ζωής μπαταρίας, απενεργοποιώντας τη φωτεινή ένδειξη.

Απενεργοποιήστε τον ήχο και τη δόνηση του πληκτρολογίου

Μπορείτε να εξοικονομήσετε διάρκεια ζωής μπαταρίας, απενεργοποιώντας τον ήχο και τη δόνηση του πληκτρολογίου της συσκευής.

Περιορίστε την εξάντληση της μπαταρίας στο παρασκήνιο

Περιορίστε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν περισσότερη μπαταρία

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση της μπαταρίας στο παρασκήνιο για μεμονωμένες εφαρμογές. Στις ρυθμίσεις της μπαταρίας:

 • Το τηλέφωνο μπορεί να σας προτείνει ποιες εφαρμογές να περιορίσετε.
 • Μπορείτε να δείτε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν περισσότερη μπαταρία.

Μάθετε πώς μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση της μπαταρίας από τις εφαρμογές.

Διατηρήστε ενεργές τις λειτουργίες "Προσαρμοστική μπαταρία" και "Βελτιστοποίηση μπαταρίας"

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Προκειμένου να βοηθήσετε τις εφαρμογές να χρησιμοποιούν την μπαταρία του τηλεφώνου σας μόνο όταν είναι απαραίτητο:

Διατηρήστε ενεργή τη λειτουργία "Προσαρμοστική μπαταρία" στο τηλέφωνό σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Μπαταρία Και έπειτα Προσαρμοστική μπαταρία.
 3. Ενεργοποιήστε την Προσαρμοστική μπαταρία.

Διατηρήστε ενεργή τη λειτουργία "Βελτιστοποίηση μπαταρίας" για όλες τις εφαρμογές

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Εφαρμογές και ειδοποιήσεις Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα Ειδική πρόσβαση στην εφαρμογή Και έπειτα Βελτιστοποίηση μπαταρίας.
 3. Αν μια εφαρμογή φέρει την ένδειξη "Χωρίς βελτιστοποίηση", πατήστε στην εφαρμογή Και έπειτα Βελτιστοποίηση Και έπειτα Τέλος.
Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες που καταναλώνουν πολλή μπαταρία

Μπορείτε να εξοικονομήσετε μπαταρία, απενεργοποιώντας τη σύνδεση και τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

Μπορείτε να επιτρέπετε την απενεργοποίηση του Wi-Fi όταν η οθόνη είναι σβηστή.

Μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες που εξαντλούν περισσότερο την μπαταρία.

Διαγράψτε τους λογαριασμούς που δεν χρησιμοποιούνται

Η χρήση λιγότερων λογαριασμών σε μια συσκευή μπορεί να εξοικονομήσει μπαταρία. Ο κάτοχος της συσκευής μπορεί να διαγράψει λογαριασμούς και προφίλ χρηστών.

Μάθετε πώς μπορείτε να καταργήσετε λογαριασμούς.

Σχετικά άρθρα