Frigöra utrymme

Om du vill ladda ned fler appar och mediefiler eller få enheten att fungera bättre kan du frigöra utrymme på din Android-enhet.

Du kan se hur lagringsutrymmet och minnet används och sedan ta bort onödiga filer eller appar. 

 • I lagringsutrymmet sparas data, som musik och foton.
 • I minnet körs program, som appar och Android-systemet.
Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.1 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Kontrollera och frigöra lagringsutrymme

Se vad som tar upp lagringsutrymme

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Lagringsutrymme.
 3. Tryck på en kategori.

Frigöra lagringsutrymme

Så här väljer du i listan över foton, videor och appar som du inte har använt nyligen:

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Lagringsutrymme.
 3. Tryck på Frigör utrymme.
 4. Markera objekt du vill ta bort genom att trycka på den tomma kryssrutan till höger om dem. (Tryck på Granska senaste objekt om inget visas i listan.)
 5. Radera de markerade objekten genom att trycka på Frigör längst ned.

Att välja bland data:

Foton, videor och andra mediefiler

Radera säkerhetskopierade foton och videor

Om du säkerhetskopierar foton med Google Foto kan du radera kopiorna på enheten. Du kan se de säkerhetskopierade filerna i appen via Wi-Fi eller mobildata.

Läs mer om hur du raderar foton och videor från enheten.

Radera nedladdade filmer, musik och andra mediefiler

Så här raderar du innehåll från Google Play:

 1. Öppna appen från Google Play där innehållet finns, till exempel Play Musik eller Play TV och film.
 2. Tryck på menyn Meny Följt av Inställningar Följt av Hantera nedladdningar.
 3. Tryck på bockmarkeringen Bock Följt av Ta bort.

Om du vill radera innehåll från andra källor kan du göra det i appen som du använde för att ladda ned det.

Appar och appdata

Avinstallera appar du inte använder

Om du avinstallerar en app och behöver den senare kan du ladda ned den igen. Om du har köpt en app behöver du inte betala för den igen.

Läs mer om hur du avinstallerar appar.

Rensa cacheminnet och radera data i appen

Du kan rensa lagringsutrymmet i en app på två sätt:

 • Rensa cacheminne
  Raderar tillfällig data. Vissa appar kan öppnas långsammare nästa gång du använder dem.
 • Rensa data
  Raderar all appdata permanent. Vi rekommenderar att du försöker radera data direkt i appen först.

Så här rensar du lagringsutrymmet i en app:

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar.
 3. Tryck på Visa alla appar Följt av appen Följt av Lagring.
 4. Tryck på Rensa data eller Rensa cacheminne. (Om du inte ser Rensa data trycker du på Hantera utrymme.)
Filer

Radera nedladdade filer

Om du vill visa dina nedladdningar öppnar du appen Nedladdningar hämtningar på enheten. Läs mer om hur du hittar och raderar nedladdningar.

Tips! Om du vill visa fler filer som tar upp utrymme på enheten öppnar du appen Inställningar Appen Inställningar Följt av Lagringsutrymme Följt av Filer Följt av en mapp.

Kopiera filer till datorn

Du kan flytta filer och mappar till en dator med en USB-kabel och sedan ta bort dem från enheten.

Läs mer om hur du överför filer mellan mobilen och datorn.

Kontrollera och frigöra minne

Android hanterar apparnas minnesanvändning. Du behöver oftast inte stänga appar. Om en app inte svarar kan du däremot testa stänga den. Läs mer om hur du felsöker appar som inte fungerar.

Om det verkar som om en app använder för mycket minne:

Relaterade artiklar