ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ค้นหาใน Google และส่งผลการค้นหาจากแป้นพิมพ์

คุณสามารถค้นหาใน Google และส่งผลการค้นหาจากแป้นพิมพ์ของอุปกรณ์ได้ทันทีโดยใช้ Gboard

คุณสามารถใช้ Gboard เพื่อทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • ค้นหาและส่งข้อมูลต่างๆ จาก Google เช่น ร้านอาหารใกล้เคียง วิดีโอ และพยากรณ์อากาศ
 • ค้นหาและส่ง GIF และอีโมจิ
 • พิมพ์ด้วยเสียง
 • ใช้หลายภาษาในการสนทนาเดียวกัน
 • พิมพ์ได้เร็วขึ้นโดยเลื่อนนิ้วจากตัวอักษรหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งด้วยการเลื่อนนิ้วเพื่อพิมพ์

ดาวน์โหลด Gboard

 • ดาวน์โหลด Gboard จาก Play Store
 • ในอุปกรณ์ Android บางรุ่น Gboard จะเป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้นอยู่แล้ว หากต้องการให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชันล่าสุด ให้ตรวจหาอัปเดตจาก Play Store 

เปิด Gboard

 1. เปิดแอปแล้วแตะช่องข้อความ
 2. Gboard จะปรากฏขึ้นมา

ตั้งค่า Gboard

เพิ่มปุ่ม Google Search

คุณสามารถค้นหาจากแป้นพิมพ์ได้ทันทีโดยแตะ Google Google โดยวิธีเพิ่มทางลัดนี้มีดังนี้

 1. เปิด Gboard
 2. ทางด้านซ้ายบนของแป้นพิมพ์ ให้แตะลูกศร ลูกศรบนแป้นพิมพ์
 3. แตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า แล้วแตะค้นหา
 4. เปิด "แสดงปุ่ม "G"" หรือ "แสดงไอคอนแตะ 1 ครั้งเพื่อค้นหา" (ตัวเลือกใดก็ตามที่ปรากฏขึ้น)
เลือกภาษา (ไม่บังคับ)

หากต้องการพิมพ์หลายภาษา ให้เลือกตัวเลือกด้านล่างเพื่อเลือกภาษา หมายเหตุ: บางภาษาไม่พร้อมใช้งานใน Gboard

เลือกภาษาของโทรศัพท์

 1. ในอุปกรณ์ ให้เปิดแอป "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 2. เลื่อนลงแล้วแตะภาษาและการป้อนข้อมูล จากนั้นภาษา จากนั้น เพิ่มภาษา
 3. เพิ่มภาษาที่คุณต้องการ

หากต้องการนำภาษาออก ที่ด้านขวาบน ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้นนำออก จากนั้น เลือกภาษา จากนั้น นำออก นำออก

เลือกภาษาสำหรับ Gboard เท่านั้น

 1. เปิด Gboard
 2. ทางด้านซ้ายล่าง ให้แตะเครื่องหมายจุลภาคค้างไว้ จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น ภาษา
 3. ปิด "ใช้ภาษาของระบบ" แล้วเลือกภาษาที่ต้องการ

ใช้ Gboard

หากต้องการค้นหาใน Google หรือค้นหา GIF ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ

ค้นหาใน Google และส่งผลการค้นหา

เมื่อใช้ Gboard คุณสามารถค้นหาได้ตามปกติเหมือนที่ค้นหาใน Google เช่น ค้นหาหมายเลขเที่ยวบินหรือวิดีโอ จากนั้นคุณสามารถแชร์ผลการค้นหา

 1. ขณะที่อยู่ในแอปใดแอปหนึ่ง ให้เปิด Gboard
 2. แตะ Google Google
  หากคุณไม่เห็นปุ่ม Google ให้แตะลูกศร ลูกศรบนแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ "ค้นหา" ค้นหา (เรียนรู้วิธีเพิ่มปุ่ม Google ลงในแป้นพิมพ์)
 3. เริ่มพิมพ์ในแถบค้นหา
 4. แตะผลการค้นหาทันใจหรือพิมพ์ให้เสร็จ จากนั้นแตะ "ค้นหา" ค้นหา ที่ด้านขวาล่าง
 5. คุณจะเห็นผลการค้นหา
 6. หากมีคำแนะนำด้านล่างผลการค้นหา คุณสามารถแตะคำแนะนำเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 7. ด้านล่างหรือข้างๆ ผลการค้นหา ให้แตะแชร์ ลิงก์ไปยังหน้าดังกล่าวจะปรากฏในช่องข้อความ
 8. แตะ "ส่ง" ส่ง
ส่งอีโมจิและ GIF

ส่งอีโมจิ

 1. เปิด Gboard
 2. ทางด้านซ้ายล่าง ให้แตะ "อีโมจิ" อีโมจิ ค้างไว้ จากนั้น อีโมจิ อีโมจิ
 3. แตะอีโมจิอย่างน้อย 1 รายการ
 4. วิธีค้นหาอีโมจิ
  • พิมพ์ในช่อง "ค้นหาอีโมจิ" จากนั้นแตะ "ค้นหา" ค้นหา
  • หรือที่ด้านล่างอีโมจิ แตะหมวดหมู่อีโมจิที่ต้องการ
 5. แตะ "ส่ง" ส่ง

ส่ง GIF

 1. เปิด Gboard
 2. ทางด้านซ้ายล่าง ให้แตะ "อีโมจิ" อีโมจิ ค้างไว้ จากนั้น อีโมจิ อีโมจิ
 3. ที่ด้านล่าง ให้แตะ GIF (หากมีเส้นขีดฆ่า "GIF" แสดงว่าแอปไม่ให้คุณส่ง GIF)
 4. วิธีค้นหา GIF
  • พิมพ์ในช่อง "ค้นหา GIF" จากนั้นแตะ "ค้นหา" ค้นหา
  • หรือที่ด้านล่างช่อง GIF ให้แตะหมวดหมู่ GIF ที่ต้องการ (ข้อความสีเทา)
 5. แตะ GIF ที่คุณต้องการ ภาพจะปรากฏในช่องข้อความ
 6. แตะ "ส่ง" ส่ง
พิมพ์หลายภาษา

เมื่อเลือกภาษาแล้ว คุณสามารถพิมพ์ภาษาเดียว จากนั้นพิมพ์อีกภาษาหนึ่งได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

Gboard จะตรวจหาภาษาที่คุณใช้อยู่ ตลอดจนแก้ไขอัตโนมัติ แนะนำ และคาดคะเนคำในภาษานั้น

แปลข้อความของคุณ
 1. เปิด Gboard
 2. แตะ Google Google
 3. หากคุณไม่เห็นปุ่ม Google ให้แตะลูกศร ลูกศรบนแป้นพิมพ์ (เรียนรู้วิธีเพิ่มปุ่ม Google ลงในแป้นพิมพ์)
 4. แตะ "แปลภาษา"
 5. แตะภาษาต้นทาง
 6. แตะภาษาปลายทาง
 7. ป้อนข้อความที่จะแปล คุณจะเห็นการแปลอัตโนมัติ คุณสามารถแตะข้อความที่แปลเพื่อดูการแปลเพิ่มเติมได้
 8. เมื่อเสร็จแล้ว แตะ "เลือก" เลือก
พิมพ์ด้วยเสียง
 1. เปิด Gboard
 2. แตะ "ไมโครโฟน" ไมโครโฟน
 3. พูดข้อความ
 4. หากต้องการลบคำ ให้แตะ "เลิกทำ" เลิกทำ
 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ "ส่ง" ส่ง
พิมพ์ด้วยการเลื่อนนิ้วมือ

คุณสามารถสะกดคำได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเลื่อนนิ้วจากตัวอักษรหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง

 1. เปิด Gboard
 2. เลื่อนนิ้วไปตามตัวอักษรของคำที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นยกนิ้วขึ้น
 3. ระบบจะป้อนคำในช่องข้อความ คุณไม่จำเป็นต้องแตะแป้นเว้นวรรคระหว่างคำ
 4. หากต้องการแก้ไขคำ ให้พิมพ์การเปลี่ยนแปลงหรือเลือกคำแนะนำด้านล่างช่องข้อความ
 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ "ส่ง" ส่ง

ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัว

เราทราบดีว่าสิ่งที่คุณพิมพ์ในโทรศัพท์เป็นข้อมูลส่วนตัว เราจึงออกแบบให้ Gboard เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณให้เป็นความลับ

สิ่งที่ Gboard ส่งให้ Google

 • ระบบจะส่งการค้นหาของคุณไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Google เพื่อมอบผลการค้นหาให้คุณ
 • ระบบจะส่งสถิติการใช้งานเพื่อให้เราทราบถึงคุณลักษณะที่มีการใช้งานมากที่สุดและช่วยให้เราเข้าใจปัญหาต่างๆ

สิ่งที่ Gboard ไม่ส่งให้ Google

 • นอกจากการค้นหาแล้ว จะไม่มีการส่งสิ่งอื่นๆ ที่คุณพิมพ์ เช่น รหัสผ่านหรือการแชทกับเพื่อน และจะไม่มีการส่งคำที่บันทึกไว้เช่นกัน โดยคุณสามารถลบคำที่บันทึกไว้ได้ทุกเมื่อ
ลบคำที่บันทึกไว้

Gboard บันทึกคำที่คุณพิมพ์เพื่อช่วยในการสะกดคำและคาดคะเนการค้นหาที่คุณอาจสนใจ โดยจะบันทึกคำเหล่านี้ลงในอุปกรณ์เท่านั้น คุณสามารถลบคำที่บันทึกไว้ได้ทุกเมื่อ

 1. เปิด Gboard
 2. ทางด้านซ้ายล่าง ให้แตะเครื่องหมายจุลภาคค้างไว้ จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น พจนานุกรม จากนั้น ลบคำที่เรียนรู้
 3. หากต้องการยืนยันว่าคุณต้องการลบคำเหล่านี้โดยถาวร ให้ป้อนตัวเลขที่ระบุ
 4. แตะตกลง
Amy

Amy เป็นผู้เชี่ยวชาญของ Android และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้านี้กับเธอที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad