ตั้งค่า Gboard

คุณตั้งค่าตัวเลือกแป้นพิมพ์และเลือกภาษาได้หลังจากติดตั้ง Gboard แล้ว

ดาวน์โหลด Gboard

 • ติดตั้ง Gboard ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 • Gboard เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้นของอุปกรณ์ Android บางรุ่นอยู่แล้ว ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยการตรวจหาอัปเดต

ตั้งค่าตัวเลือกแป้นพิมพ์

เปลี่ยนการตั้งค่า
 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 2. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ
 3. ที่ด้านซ้ายบนของแป้นพิมพ์ ให้แตะ "เปิดเมนูฟีเจอร์" เปิดเมนูฟีเจอร์
 4. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 5. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการเปิด เช่น การพิมพ์แบบเลื่อนผ่าน การแก้ไขข้อความ และการพิมพ์ด้วยเสียง
เพิ่มปุ่ม Google Search
 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 2. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ
 3. ที่ด้านซ้ายบนของแป้นพิมพ์ ให้แตะ "เปิดเมนูฟีเจอร์" เปิดเมนูฟีเจอร์
 4. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 5. แตะค้นหา
 6. เปิดแสดงปุ่ม "การค้นหาและอื่นๆ"
เลือกภาษาและรูปแบบ
 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 2. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ
 3. ที่ด้านซ้ายบนของแป้นพิมพ์ ให้แตะ "เปิดเมนูฟีเจอร์" เปิดเมนูฟีเจอร์
 4. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น ภาษา
 5. เลือกภาษาที่ต้องการ
 6. เลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้
 7. แตะเสร็จสิ้น
ดูภาษาที่รองรับ
 • อับคาซ
 • อาเจะฮ์
 • อะดีเกยา
 • แอฟริคานส์
 • อหิราณี
 • อะคัน
 • แอลเบเนีย
 • อัมฮาริก*
 • อาหรับ
 • อาหรับ (อ่าว)
 • อาหรับ (โมร็อกโก)
 • อารากอน
 • อาร์เมเนีย
 • อาร์เมเนีย (การทับศัพท์)
 • อัสสัม
 • อัสสัม (ละติน)
 • อังกฤษแบบอัสสัม
 • แอราเมอิกใหม่อัสซีเรีย (ซูเรธ)
 • อัสตูเรียส
 • อวธี
 • ไอมารา
 • อาเซอร์ไบจาน (อาเซอร์ไบจาน)
 • อาเซอร์ไบจาน (อิหร่าน)
 • บาเกลลี
 • พาครี
 • บาฮามาสครีโอล 
 • บาลูจิ
 • บัมบารา (ละติน)
 • บัมบารา (อึนโก)
 • บันจาร์
 • บาชคีร์
 • บาสก์ (สเปน)
 • บาตักโตบา
 • บาวาเรีย
 • เบลารุส
 • บอลข่าน โรมาเนีย
 • เบนช์
 • เบงกาลี (บังกลาเทศ)
 • เบงกาลี (อินเดีย)
 • เบงกาลี (อินเดีย การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบเบงกาลี
 • เบอตาวี
 • ภิล
 • โภชปุรี (ไดนามิก)
 • มณีปุระพิษณุปุระ
 • บิสลามา
 • โบโด (เบงกาลี ไดนามิก)
 • โบโด (เบงกาลี การทับศัพท์)
 • โบโด (เทวนาครี ไดนามิก)
 • โบโด (เทวนาครี การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบโบโด
 • บอสเนีย
 • เบรอตง
 • บูกิส
 • บัลแกเรีย
 • บูคูซู
 • บุนเดลี
 • พม่า
 • บูร์ยัต (มองโกเลีย)
 • บูร์ยัต (รัสเซีย)
 • จีนกวางตุ้ง
 • คาปิซ
 • กาตาลา
 • เซบัวโน
 • บีโคลกลาง
 • ชาบากาโน
 • เชเชน
 • เชอโรกี
 • ชามอร์โร
 • ฉัตตีสครห์ (ไดนามิก)
 • ชีกา
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จิตตะกอง
 • ชูวัช
 • คอร์นิช
 • คอร์ซิกา
 • โครเอเชีย
 • เช็ก
 • เดนมาร์ก
 • ดาร์กวา
 • ดารี (อัฟกานิสถาน)
 • เดคคาน
 • ดิเวฮิ
 • ดุณฑรี
 • โดกรี (อาหรับ)
 • โดกรี (อาหรับ การทับศัพท์)
 • โดกรี (เทวนาครี)
 • โดกรี (เทวนาครี การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบโดกรี
 • ดัตช์
 • ดัตช์ (เบลเยียม)
 • ซองคา*
 • หมิ่นตะวันออก
 • เอมิเลีย
 • อังกฤษ (ออสเตรเลีย)
 • อังกฤษ (แคนาดา)
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
 • อังกฤษ (อินเดีย)
 • อังกฤษ (เคนยา)
 • อังกฤษ (ไนจีเรีย)
 • อังกฤษ (ฟิลิปปินส์)
 • อังกฤษ (แอฟริกาใต้)
 • อังกฤษ (สหรัฐฯ)
 • เอิร์สยา
 • เอสเปรันโต
 • เอสโตเนีย
 • ยูบ*
 • เอซเตรมาดูรา
 • แฟโร
 • ฟิจิ
 • ฮินดีฟิจิ (เทวนาครี)
 • ฮินดีฟิจิ (ละติน)
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • ฝรั่งเศส (แอฟริกา)
 • ฝรั่งเศส (เบลเยียม)
 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)
 • ฝรั่งเศส (สวิตเซอร์แลนด์)
 • ฟรีเซียน
 • ฟริยูลี
 • ฟูลา (แอดแลม)*
 • ฟูลา (ละติน)*
 • กากอซ
 • กาลิเซีย (สเปน)
 • การ์วาลี (ไดนามิก)
 • กาโร (อักษรเบงกาลี)
 • กาโร (อักษรละติน)
 • จอร์เจีย
 • เยอรมัน
 • เยอรมัน (เบลเยียม)
 • เยอรมัน (ลักเซมเบิร์ก)
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)
 • กีเอซ
 • แอลบาเนียนแบบเก็ก
 • คิเลกิ
 • โคนที
 • โคนที (เทวนาครี)
 • กรีก
 • กรีก (ไซปรัส)
 • กรีก (การทับศัพท์)
 • กรีนแลนด์
 • กวารานี
 • กินี-บิสเซา ครีโอล
 • คุชราต
 • คุชราต (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบคุชราต
 • เฮติ (ครีโอล)
 • ฮัลบี
 • จีนฮากกา
 • หราวตี
 • ฮายันวี (ไดนามิก)
 • เฮาซา
 • เฮาซา (กานา)
 • ฮาวาย
 • ฮีบรู
 • ฮีลีไกโนน
 • ฮิลล์มารี
 • ฮินดู
 • ฮินดู (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบอินเดีย
 • ฮิริ
 • ม้ง
 • ฮังการี
 • ฮานส์ริก
 • ไอซ์แลนด์
 • อิกโบ
 • อีโลโก
 • อินโดนีเซีย
 • อินกูช
 • อินเทอร์ลิงกวา
 • ไอริช
 • อิสสีอินเดบีเล
 • อิตาลี
 • อิตาลี (สวิตเซอร์แลนด์)
 • จาเมกา
 • มลายูจัมบี
 • ญี่ปุ่น
 • ชวา
 • คาบาร์เดียน
 • กะลาลลิซุต
 • คัลมึค
 • กาปัมปางัน
 • อังกฤษแบบกันนาดา
 • กังกรี
 • กันนาดา (อินเดีย)
 • กันนาดา (การทับศัพท์)
 • กานอจ
 • คานูรี
 • คาราไช
 • คาราเคาพัค (คารา-เคาพัค) 
 • แคชเมียร์ (อาหรับ)
 • แคชเมียร์ (อาหรับ การทับศัพท์)
 • แคชเมียร์ (เทวนาครี)
 • แคชเมียร์ (เทวนาครี การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบแคชเมียร์
 • คาซัค
 • มลายูเกอดะฮ์
 • กาสี
 • เขมร (กัมพูชา)*
 • เติร์กโคราซานี
 • เติร์กโคราซานี (อาหรับ)
 • โควาร์*
 • คีช
 • คีช
 • คิคูยู
 • คินยารวันดา
 • คิปสิจิส
 • คิตูบา
 • โคมี
 • คองโก
 • กงกณี 
 • กงกณี (เทวนาครี)
 • กอนกานี (กันนาดา)
 • กงกณี (ละติน)
 • อังกฤษแบบกงกณี
 • เกาหลี
 • คูเมานี
 • เคิร์ด
 • เคิร์ด (อิหร่าน)
 • เคิร์ด (อิรัก)
 • กุรุข
 • คีร์กีซ
 • ลัค
 • ลัมบาดี (เทวนาครี)
 • ลัมบาดี (กันนาดา)
 • ลัมบาดี (เตลูกู)
 • ลันโก
 • ลาว*
 • ละติน
 • ลัตเวีย
 • ลิงกาลา*
 • ลัตกาเรียน
 • เลซกี
 • ลีกูเรียน
 • ลิทัวเนีย
 • ลิมเบอร์กิช
 • ลิงกาลา
 • ลิฟวินการ์จาลา
 • โลซบาน
 • ลอมบาร์ด
 • โลว์แซกซอน
 • ซอร์เบียตอนล่าง
 • ลูกันดา
 • ลูชาย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาซิโดเนีย
 • มาดูรา
 • มคธ
 • มากินดาเนา
 • ไมถิลี
 • ไมถิลี (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบไมถิลี
 • มาลากาซี
 • มลายู (อาหรับ)
 • มลายู (บรูไน ดารุสซาลาม)
 • มลายู (มาเลเซีย)
 • มาลายาลัม (อินเดีย)
 • มาลายาลัม (ละติน)
 • มาลายาลัม (การทับศัพท์)
 • มอลตา
 • มัลวี
 • แมนเดียลี
 • อังกฤษแบบมาเลเซีย
 • มณีปุระ (เบงกาลี)
 • มณีปุระ (เบงกาลี การทับศัพท์)
 • มณีปุระ (เมเต)
 • มณีปุระ (เมเต การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบมณีปุระ
 • แมนซ์
 • เมารี
 • มาราเนา
 • มราฐี (อินเดีย)
 • มราฐี (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบมราฐี
 • มาร์วารี (อินเดีย)
 • มาร์วารี (ปากีสถาน)
 • มาซาบา
 • มาซันดารานี
 • เมวารี
 • หมิ่นหนาน, หมิ่นใต้
 • มีนังกาเบา
 • เมเกรเลีย
 • มอคชา
 • มองโกเลีย
 • มอนเตเนโกร (ซิริลิค)
 • มอนเตเนโกร (ละติน)
 • มุนดาริ (เบงกาลี)
 • นาวาตล์
 • นาวาโฮ*
 • ดงกา
 • นีโปลิทาน
 • เนปาล (เทวนาครี ไดนามิก)
 • เนปาล (ดั้งเดิม)
 • เนปาล (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบเนปาล
 • เนวารี (ไดนามิก)
 • นิมาดิ
 • ซามิเหนือ
 • โซโทเหนือ
 • นอร์เวย์
 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)
 • เนียนจา
 • ไนโอโร
 • ออกซิแทน
 • โอเดีย
 • โอเดีย (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบโอเดีย
 • โอโรโม
 • ออสซีเชีย
 • ปังกาซินัน
 • ปาเปียเมนโต
 • พาชโต
 • เปอร์เซีย
 • ฟาลซิช
 • พิการ์ด
 • ปีเยมอนเตส
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • โปรตุเกส (แอฟริกา)
 • โปรตุเกส (บราซิล)
 • โปรตุเกส (มาเก๊า)
 • โปรตุเกส (โปรตุเกส)
 • อังกฤษแบบปัญจาบ
 • ปัญจาบ (อาหรับ)
 • ปัญจาบ (อาหรับ การทับศัพท์)
 • ปัญจาบ (คุรมุขี)
 • ปัญจาบ (คุรมุขี การทับศัพท์)
 • แคชไค
 • เคชัว
 • รีนโคนาดา บีโคล
 • โรมาเนีย
 • โรมาเนีย (มอลโดวา)
 • โรมานช์
 • รุนดี
 • รัสเซีย
 • รุสซิน
 • มลายูซาบะฮ์
 • ซาดรี
 • ซามัว
 • ซาโมจิเทียน
 • ซังโก
 • สันสกฤต
 • สันสกฤต (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบสันสกฤต
 • สันถาลี (เบงกาลี)
 • สันถาลี (เทวนาครี)
 • สันถาลี (ละติน)
 • สันถาลี (โอลจิกิ)
 • สันถาลี (โอลจิกิ การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบสันถาลี
 • ซาร์ดิเนีย
 • สก็อตส์
 • แกลิคของสกอตแลนด์
 • เซอร์เบีย
 • เซอร์เบีย (ละติน)
 • ฝรั่งเศสแบบเซเซลวาครีโอล
 • เซโซโท
 • เสขวาตี
 • โชนา
 • ไซบีเรียนทาทาร์
 • ซิซิลี
 • สินธี (อาหรับ)
 • สินธี (อาหรับ การทับศัพท์)
 • สินธี (เทวนาครี ไดนามิก)
 • สินธี (เทวนาครี การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบสินธี
 • สิงหล
 • ภาษาสโลวัก
 • สโลวีเนีย
 • โซกา
 • โซมาลี
 • สเปน
 • สเปน (อาร์เจนตินา)
 • สเปน (ละตินอเมริกา)
 • สเปน (เม็กซิโก)
 • สเปน (สเปน)
 • สเปน (สหรัฐอเมริกา)
 • สรานาน*
 • ซุนดา
 • สุรจปุรี
 • สวาฮีลี
 • สวาติ
 • สวีเดน
 • สวีเดน (ฟินแลนด์)
 • สิเลฏ
 • ตากาล็อก
 • ตาฮิติ
 • ทาจิก
 • ทามาไซท์ (ทิฟินาค)*
 • ทามาไซต์*
 • ทมิฬ (อินเดีย)
 • ทมิฬ (อินเดีย การทับศัพท์)
 • ทมิฬ (สิงคโปร์)
 • ทมิฬ (ศรีลังกา)
 • อังกฤษแบบทมิฬ
 • ทาทาร์
 • ทอสัก
 • ทาลิช (รัสเซีย)
 • เตลูกู (อินเดีย)
 • เตลูกู (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบเตลูกู
 • เททุม
 • ไทย
 • ทิเบต*
 • ทิกรินยา
 • ทอกพิซิน
 • ตองงา
 • ตูร์วาลี
 • ซิเวนดา
 • ซองกา
 • ซวานา
 • ตูลู (อินเดีย)
 • ตุรกี
 • เติร์กเมน
 • ตูวา
 • อุดมุร์ต
 • ยูเครน
 • อัปเปอร์แซกซัน เยอรมัน
 • ซอร์เบียตอนบน
 • อูรดู (อินเดีย)
 • อูรดู (ปากีสถาน)
 • อูรดู (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบอูรดู
 • อุยกูร์
 • อุซเบก (อุซเบกิสถาน)
 • วาสวี
 • เวเนเชีย
 • เว็บเซียน (เว็บส์)
 • เวียดนาม
 • โวโร
 • วักดี
 • วาไร
 • วัลลูน
 • เวลส์
 • เฟลมมิชตะวันตก
 • วอลอฟ
 • โคซา
 • ยากุต
 • ยิดดิช
 • โยรูบา
 • ซาซา
 • ซาซากิ
 • ซีแลนดิก (ซีอูซ)
 • จ้วง
 • ซูลู

ภาษาที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ไม่มีพจนานุกรม

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad