Αυτόματη σύνδεση σε ανοικτά δίκτυα Wi-Fi

Μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα σε ανοικτά δίκτυα Wi-Fi που επαληθεύουμε με ταχύτητα και αξιοπιστία. Ο Βοηθός Wi-Fi πραγματοποιεί για εσάς αυτές τις ασφαλείς συνδέσεις.

Ο Βοηθός Wi-Fi λειτουργεί σε:

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο για Android 8.1 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση Android που χρησιμοποιείτε.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Ρύθμιση για αυτόματη σύνδεση σε ανοικτά δίκτυα

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi Και έπειτα Προτιμήσεις Wi-Fi.
 3. Ενεργοποιήστε τη Σύνδεση σε ανοικτά δίκτυα.

Όταν είστε συνδεδεμένοι μέσω του Βοηθού Wi-Fi

 • Στη γραμμή ειδοποιήσεων εμφανίζεται το κλειδί του εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) του βοηθού Wi-Fi  VPN από Βοηθό Wi-Fi.
 • Στη σύνδεση Wi-Fi εμφανίζεται το μήνυμα: "Αυτόματη σύνδεση σε ανοικτά δίκτυα Wi-Fi".
Συμβουλή: Ο Βοηθός Wi-Fi είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή, εκτός αν διαθέτετε το Google Fi.
Αποσύνδεση ή απενεργοποίηση

Αποσύνδεση από το τρέχον δίκτυο

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Wi-Fi Και έπειτα το όνομα του δικτύου.
 3. Πατήστε Κατάργηση απομνημόνευσης.

Απενεργοποίηση του Βοηθού Wi-Fi

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Google Και έπειτα Δικτύωση.
 3. Απενεργοποιήστε τον Βοηθό Wi-Fi.

Επιδιόρθωση προβλημάτων

Όπου διατίθεται

Σε συσκευές Pixel και Nexus με Android 5.1 και νεότερες εκδόσεις:

 • Ο Βοηθός Wi-Fi διατίθεται στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Δανία, τις Νήσους Φερόε, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Εάν έχετε το Google Fi, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό Wi-Fi στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελβετία.
Η εφαρμογή δεν λειτουργεί όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη

Ορισμένες εφαρμογές δεν λειτουργούν με αυτό το είδος ασφαλούς σύνδεσης. Για παράδειγμα:

 • Εφαρμογές που περιορίζουν τη χρήση κατά τοποθεσία, όπως μερικές εφαρμογές αθλητικού περιεχομένου καθώς και εφαρμογές βίντεο
 • Ορισμένες εφαρμογές που κάνουν κλήση Wi-Fi (εκτός του Google Fi)

Για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που δεν λειτουργούν με αυτό το είδος σύνδεσης:

 1. Αποσυνδεθείτε από το δίκτυο Wi-Fi. Μάθετε πώς μπορείτε να αποσυνδεθείτε.
 2. Συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο Wi-Fi με μη αυτόματο τρόπο. Μάθετε πώς μπορείτε να συνδεθείτε με μη αυτόματο τρόπο.
  Σημαντικό: Άλλα άτομα που χρησιμοποιούν ένα ανοικτό δίκτυο θα μπορούν να βλέπουν δεδομένα που αποστέλλονται στο δίκτυο μέσω μιας μη αυτόματης σύνδεσης.

Όταν συνδεθείτε ξανά με μη αυτόματο τρόπο, η εφαρμογή θα δει την τοποθεσία σας.

Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ανοικτό δίκτυο

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε κάποιο κοντινό ανοικτό δίκτυο μέσω του Βοηθού Wi-Fi, αυτό μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους:

 • Δεν έχουμε επαληθεύσει το δίκτυο ως υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο.
 • Ο Βοηθός Wi-Fi δεν συνδέεται σε δίκτυα στα οποία έχετε συνδεθεί με μη αυτόματο τρόπο.
 • Ο Βοηθός Wi-Fi δεν συνδέεται σε δίκτυα που απαιτούν από εσάς να ακολουθήσετε κάποια βήματα για να συνδεθείτε, όπως σύνδεση με διαπιστευτήρια.

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

Εμφανίζει το μήνυμα "Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον Βοηθό Wi-Fi"

Προκειμένου να συμβάλλει έτσι ώστε να είναι πιο ασφαλή τα ανοικτά δίκτυα Wi-Fi, ο Βοηθός Wi-Fi χρησιμοποιεί ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN). Το VPN συμβάλλει στην προστασία των δεδομένων σας εμποδίζοντας την εμφάνισή τους σε άλλα άτομα που χρησιμοποιούν το ίδιο ανοικτό δίκτυο.Όταν ένα VPN είναι ενεργοποιημένο για τον Βοηθό Wi-Fi, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα "Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον Βοηθό Wi-Fi".

Η Google παρακολουθεί δεδομένα συστήματος. Όταν είστε συνδεδεμένοι με ασφάλεια σε κάποιον ιστότοπο (μέσω HTTPS), οι εταιρείες VPN, όπως η Google, δεν μπορούν να καταγράψουν το περιεχόμενό σας. Η Google χρησιμοποιεί δεδομένα συστήματος τα οποία αποστέλλονται μέσω συνδέσεων VPN προκειμένου:

 • Να παρέχει και να βελτιώνει τον Βοηθό Wi-Fi, συμπεριλαμβανομένου του εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN)
 • Να παρακολουθεί για τυχόν κατάχρηση
 • Να συμμορφώνεται με ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή όπως απαιτείται βάσει δικαστικών ή κυβερνητικών εντολών.

Σχετικά άρθρα