Automatické připojení k veřejným sítím Wi-Fi

Můžete se automaticky připojovat k otevřeným sítím Wi-Fi, které jsme ověřili jako rychlé a spolehlivé. Asistent připojení Wi-Fi bude tato bezpečná připojení spravovat za vás.

Asistent připojení Wi-Fi funguje:

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 8.1 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí

Nastavení automatického připojování k otevřeným sítím

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet a poté Wi-Fi a poté Předvolby Wi-Fi.
 3. Aktivujte přepínač Připojovat se k otevřeným sítím.

Při připojení přes asistenta připojení Wi-Fi

 • Na panelu oznámení se zobrazí ikona klíče virtuální privátní sítě (VPN) asistenta připojení Wi-Fi VPN pomocí asistenta připojení Wi-Fi.
 • Připojení Wi-Fi oznamuje: „Automaticky připojeno k otevřené síti Wi‑Fi.“
Tip: Pokud nepoužíváte službu Google Fi, asistent připojení Wi-Fi je ve výchozím nastavení vypnutý.
Odpojení nebo vypnutí

Odpojení od aktuální sítě

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet a poté Wi-Fi a poté název sítě.
 3. Klepněte na Zapomenout.

Vypnutí asistenta připojení Wi-Fi

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Google a poté Sítě.
 3. Deaktivujte přepínač Asistent připojení Wi‑Fi.

Odstraňování problémů

Dostupnost funkce

V zařízení Pixel a Nexus s Androidem 5.1 nebo novějším:

 • Asistent připojení Wi-Fi je k dispozici v následujících zemích: Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Island, Kanada, Mexiko, Norsko, Spojené státy, Spojené království a Švédsko.
 • Pokud používáte službu Google Fi, asistent připojení Wi-Fi je k dispozici také v následujících zemích: Belgie, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko a Švýcarsko.
Aplikace při připojení nefunguje

Některé aplikace prostřednictvím tohoto typu zabezpečeného připojení nefungují. Příklady:

 • Aplikace, které omezují používání podle polohy, např. některé sportovní aplikace a videoaplikace
 • Některé aplikace na volání přes Wi-Fi (jiné než Google Fi)

Používání aplikací, které nefungují s tímto typem připojení:

 1. Odpojte se od sítě Wi-Fi. Jak se odpojit
 2. Ručně se připojte k síti Wi-Fi. Jak se připojit ručně
  Důležité: Ostatní uživatelé otevřené sítě mohou vidět data, která byla do této sítě odeslána prostřednictvím ručního připojení.

Když se znovu připojíte ručně, aplikace uvidí místo, na kterém se nacházíte.

Nelze se připojit k otevřené síti

Pokud se připojení k otevřené síti pomocí asistenta připojení Wi-Fi nedaří, může to mít následující důvody:

 • Dostatečná kvalita a spolehlivost dané sítě není ověřena.
 • Asistent připojení Wi-Fi se nepřipojuje k sítím, ke kterým jste se již připojili ručně.
 • Asistent připojení Wi-Fi se nepřipojuje k sítím, které od vás vyžadují nějaké kroky, například přihlášení.

Vyzkoušejte následující řešení:

 • Pokud se asistent připojení Wi-Fi nepřipojí automaticky, můžete se připojit ručně. Jak se připojit ručně
  Důležité: Ostatní uživatelé otevřené sítě mohou vidět data, která byla do této sítě odeslána prostřednictvím ručního připojení.
 • Pokud jste se k dané síti již připojovali ručně, můžete nechat síť „zapomenout“. Asistent připojení Wi-Fi se poté znovu připojí automaticky. Jak „zapomenout“ síť
Zobrazuje se zpráva „Zařízení je připojeno k asistentovi připojení Wi-Fi“

Aby byly veřejné sítě Wi-Fi bezpečnější, asistent připojení Wi-Fi používá virtuální privátní síť (VPN). Síť VPN pomáhá chránit vaše data před jinými uživateli otevřené sítě. Když asistent připojení Wi-Fi aktivuje síť VPN, zobrazí se zpráva „Zařízení je připojeno k asistentovi připojení Wi-Fi“.

Společnost Google monitoruje systémová data. Když jste bezpečně připojeni k webu (pomocí protokolu HTTPS), operátoři sítě VPN, například Google, nemohou váš obsah zaznamenávat. Společnost Google používá data zaslaná prostřednictvím připojení v síti VPN k následujícím účelům:

 • poskytování a zlepšování služeb asistenta připojení Wi-Fi včetně virtuální privátní sítě (VPN),
 • sledování zneužívání,
 • dodržování platných zákonů a předpisů nebo nařízení soudu a orgánů státní správy.

Související články