Otključavanje otiskom prsta

Ako vaš telefon ima senzor otiska prsta, otiskom prsta možete otključati telefon, odobriti kupnje i otključati određene aplikacije.

Važno: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 9 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Početak upotrebe otiska prsta

O sigurnosti otiska prsta

Preporučujemo da radi zaštite telefona uvijek zaključavate zaslon. Uz senzor otiska prsta možete ga na praktičan način ponovo otključati.

No imajte na umu sljedeće:

 • Otisak prsta može biti manje siguran od snažnog PIN-a, uzorka ili zaporke.
 • Vaš se telefon može otključati pomoću kopije vašeg otiska prsta. Otiske prstiju ostavljate na mnogim stvarima koje dodirujete, uključujući telefon.
 • Morat ćete dodati pričuvni PIN, uzorak ili zaporku. Zapamtite pričuvni način jer ćete ga ponekad morati upotrebljavati, npr. nakon ponovnog pokretanja telefona ili ako se ne prepozna vaš otisak prsta.

Mjesto pohrane podataka o otisku prsta

Podaci o otisku prsta pohranjuju se sigurno i nikamo se ne šalju s telefona. Ti se podaci ne dijele s Googleom ni s bilo kojom drugom aplikacijom na telefonu. Saznajte više o načinu zaštite podataka o otiscima prstiju.

Postavljanje prvog otiska prsta
 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Sigurnost.
 3. Dodirnite Nexus Imprint.
 4. Slijedite upute na zaslonu. Ako još niste postavili zaključavanje zaslona, morat ćete dodati pričuvni PIN, uzorak ili zaporku.
 5. Skenirajte svoj prvi otisak prsta. Savjeti:
  • Postavite prst na senzor telefona (ne na njegov zaslon).
  • Držite telefon onako kako ga inače držite prilikom otključavanja. Na primjer, držite telefon tako da je zaslon okrenut prema vama.
Dodavanje još otisaka prstiju
 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Sigurnost.
 3. Dodirnite Nexus Imprint.
 4. Skenirajte trenutačni otisak prsta ili upotrijebite pričuvni PIN, uzorak ili zaporku.
 5. Dodirnite Dodaj otisak prsta.
 6. Skenirajte drugi otisak prsta. Možete dodati do pet otisaka prstiju.
 7. Promijenite nazive otisaka prstiju da biste ih razlikovali. Dodirnite trenutačni naziv, upišite novi naziv i dodirnite U redu.

Savjet: Svatko čije otiske prstiju dodate moći će otključati vaš telefon i odobriti kupnje s vašim računom. Ako telefon dijelite s drugim korisnicima, oni svoje otiske prstiju trebaju dodati na vlastitim profilima. Saznajte više o profilima korisnika i gosta .

Upotreba otiska prsta

Otključajte telefon
 1. Postavite prst na senzor otiska prsta na telefonu dok se telefon ne otključa. Na nekim telefonima prvo pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da se aktivira zaslon.
 2. Ponekad ćete zbog sigurnosti morati upotrijebiti pričuvni PIN, uzorak ili zaporku. To je potrebno nakon: 
  • što senzor ne prepozna otisak prsta nakon nekoliko pokušaja
  • što ponovno pokrenete telefon
  • promjene korisnika
  • što protekne više od 48 sati od posljednjeg otključavanja pričuvnim načinom.
Autorizacija plaćanja ili otključavanje aplikacija

Ako se u poruci traži da skenirate otisak prsta, slijedite upute. Podaci o vašim otiscima prstiju ne dijele se s aplikacijom.

Upravljanje postavkama otisaka prstiju

Uklonite otiske prstiju, promijenite im naziv ili ih zamijenite
 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Sigurnost.
 3. Dodirnite Nexus Imprint.
 4. Skenirajte trenutačni otisak prsta ili otključajte zaslon pričuvnim načinom.
 5. Unesite željenu promjenu.
  • Da biste dodali novi otisak prsta, dodirnite Dodaj otisak prsta.
  • Da biste izbrisali otisak prsta, pored željenog otiska prsta dodirnite Izbriši Izbriši.
  • Da biste promijenili naziv otisku prsta, dodirnite postojeći otisak, unesite novi naziv i dodirnite U redu.
Prestanite upotrebljavati i brisati otiske prstiju

1. opcija: otključavanje samo PIN-om, uzorkom ili zaporkom

Ako umjesto otiska prsta želite upotrebljavati samo pričuvni način zaključavanja zaslona:

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Sigurnost.
 3. Dodirnite Nexus Imprint.
 4. Skenirajte otisak prsta ili upotrijebite PIN, uzorak ili zaporku.
 5. Pored otiska prsta dodirnite Izbriši Izbriši. Ponovite za sve otiske prstiju.
Savjet: otključavanje otiskom prsta privremeno možete isključiti tako da uključite zaključavanje. Saznajte kako se upotrebljava zaključavanje

2. opcija: uklanjanje zaštite uređaja zaključavanjem zaslona

Preporučujemo da i dalje zaključavate zaslon da biste zaštitili uređaj. No ako ne želite upotrebljavati otisak prsta, PIN, uzorak, zaporku ni automatsko otključavanje:

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Sigurnost A zatim Zaključavanje zaslona.
 3. Odaberite Ništa ili Prelazak prstom. Time će se izbrisati vaši otisci prstiju.

Rješavanje problema s upotrebom otiska prsta

Otisak nije prihvaćen

Ako vaš otisak prsta nije prihvaćen:

​Nakon što ponovo pristupite telefonu, prilagodite postavke kako bi postupak prihvaćanja otiska prsta ubudućebio uspješniji:

 1. Uredite otiske prstiju.  Saznajte kako urediti otiske prstiju .
 2. Pazite da držite telefon na isti način kao inače tijekom otključavanja. Na primjer, držite telefon tako da je zaslon okrenut prema vama.
 3. Dodajte do pet otisaka prstiju za slučaj da ozlijedite prst.
Opcija zaključavanja zaslona onemogućena

Ako na stranici postavki otiska prsta vidite poruku "Opcija zaključavanja zaslona onemogućena", administrator telefona zahtijeva drugi način zaključavanja zaslona. Na primjer, ako imate poslovni račun na telefonu, zbog posla može biti potrebno da upotrebljavate PIN, uzorak ili zaporku. Da biste to promijenili, obratite se administratoru telefona.

Savjet: i dalje možete upotrebljavati otisak prsta za autorizaciju plaćanja i otključavanje određenih aplikacija.

Povezani članci