Odemknutí otiskem prstu

Pokud je váš telefon Pixel nebo Nexus vybaven snímačem otisků prstů, můžete jej odemykat, autorizovat nákupy a odemykat určité aplikace otiskem prstu.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 9 nebo novějším. Jak zjistit, jakou verzi Androidu máte

Začínáme s otisky prstů

Zabezpečení otisky prstů

Důrazně doporučujeme chránit telefon zámkem obrazovky. Snímač otisků prstů na telefonu je pohodlná možnost odemknutí.

Je však nutné mít na paměti následující skutečnosti:

 • Otisk prstu může být méně bezpečný než silný kód PIN, gesto nebo heslo.
 • Telefon lze odemknout pomocí kopie vašeho otisku prstu. Otisky prstů zůstávají na mnoha předmětech, kterých se dotýkáte, včetně samotného telefonu.
 • Budete požádáni o přidání záložního kódu PIN, gesta nebo hesla. Tento záložní prostředek zabezpečení si zapamatujte, protože jej občas budete potřebovat (např. po restartu telefonu nebo v případě, že otisk prstu nebude rozpoznán).

Místo uložení údajů o otiscích prstů

Otisk prstu bude uložen zabezpečeným způsobem a nikdy neopustí zařízení. Vaše data nejsou sdílena se společností Google ani s aplikacemi v zařízení. Další informace o zabezpečení údajů o otiscích prstů

Nastavení prvního otisku prstu
 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha.
 3. Klepněte na Pixel Imprint nebo Nexus Imprint.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud jste zámek obrazovky dosud nepoužívali, budete požádáni o přidání záložního kódu PIN, gesta nebo hesla.
 5. Sejmutí prvního otisku prstu. Tipy:
  • Přiložte prst na snímač otisků prstů zařízení (ne na obrazovku).
  • Držte telefon stejně, jako byste jej běžně drželi při odemykání. Držte jej například obrazovkou k sobě.
Přidání dalších otisků prstů

Pokud chcete telefon odemykat i dalšími prsty, můžete přidat až pět otisků prstů.

Připomínáme, že když přidáte otisky prstů jiného uživatele, bude moci odemykat vaše zařízení a autorizovat nákupy uskutečněné pomocí vašeho účtu.

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha.
 3. Klepněte na Pixel Imprint nebo Nexus Imprint.
 4. Naskenujte otisk prstu nebo použijte záložní kód PIN, gesto nebo heslo.
 5. Klepněte na Přidat otisk prstu.
 6. Naskenujte další otisk prstu.
 7. Jednotlivé otisky prstů přejmenujte, abyste je od sebe odlišili. Klepněte na aktuální název, zadejte nový název a klepněte na OK.

Poznámka: Pokud zařízení sdílí další lidé, měli by své otisky prstů přidat ve svém vlastním profilu. Informace o uživatelských profilech a profilech hostů

Použití otisku prstu

Odemknutí zařízení

Obvykle pomocí otisku prstu

Po nastavení otisku prstu přiložte prst na snímač otisků prstů na telefonu a podržte jej, dokud se telefon neodemkne.

Tip: Na některých zařízeních budete muset nejprve stisknutím vypínače probudit obrazovku.

Někdy pomocí záložní metody

V následujících případech budete muset z bezpečnostních důvodů použít záložní PIN, gesto nebo heslo:

 • Otisk prstu nebude ani po několika pokusech rozpoznán.
 • Restartujete telefon.
 • Přepnete na jiného uživatele.
 • Od posledního odemknutí pomocí záložní metody uplyne více než 48 hodin.
Autorizace plateb a odemykání aplikací

Otiskem prstu můžete autorizovat platby a odemykat určité aplikace. Pokud je tato možnost k dispozici, zobrazí se výzva k naskenování otisku prstu.

Poznámka: Údaje o otisku prstu se s aplikací nesdílí.

Správa nastavení otisků prstů

Úprava otisků prstů

Otisky prstů lze odstranit, přejmenovat a nahradit:

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha.
 3. Klepněte na Pixel Imprint nebo Nexus Imprint.
 4. Naskenujte otisk prstu nebo použijte záložní metodu zámku obrazovky.
 5. Proveďte požadovanou změnu.
  • Chcete-li přidat nový otisk prstu, klepněte na Přidat otisk prstu.
  • Chcete-li nějaký otisk prstu smazat, klepněte vedle něj na Smazat Smazat.
  • Chcete-li stávající otisk prstu přejmenovat, klepněte na něj, zadejte nový název a poté klepněte na OK.
Ukončení používání otisků prstů

Pokud již otisky prstů nechcete používat, můžete je smazat. Můžete je kdykoli znovu nastavit.

Tip: Odemykání pomocí otisků prstů můžete dočasně vypnout tím, že zapnete zamknutí. Jak používat zamknutí

Možnost 1: Odemykání pouze kódem PIN, gestem nebo heslem

Pokud místo otisku prstu chcete používat pouze záložní metodu zámku obrazovky, postupujte takto:

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha.
 3. Klepněte na Pixel Imprint nebo Nexus Imprint.
 4. Naskenujte otisk prstu nebo použijte PIN, gesto nebo heslo.
 5. Vedle otisku prstu klepněte na Smazat Smazat. Postup opakujte u všech otisků prstů.

Možnost 2: Odstranění ochrany zařízení zámkem obrazovky

Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme i nadále zámek obrazovky používat. Pokud však otisk prstu, PIN, gesto, heslo ani automatické odemykání používat nechcete, postupujte takto:

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.

 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha A pak Zámek obrazovky.
 3. Vyberte Žádný nebo Přejetí prstem.

Důležité: Když jako zámek obrazovky vyberete možnost Žádný nebo Přejetí prstem, vaše otisky se smažou.

Odstraňování problémů s používáním otisků prstů

Otisk prstu nebyl přijat

Pokud otisk prstu nebyl přijat:

Až se do zařízení dostanete, můžete provést úpravy, aby bylo snazší dosáhnout přijetí otisku prstu:

 1. Upravte otisky prstů. Postup
 2. Dejte pozor, abyste telefon drželi tak, jak jej běžně budete držet při odemykání. Držte jej například obrazovkou k sobě.
 3. Pro případ poranění prstu přidejte až pět otisků.
Možnost zámku obrazovky byla zakázána

Na stránce nastavení otisku prstu se může zobrazit zpráva Možnost zámku obrazovky byla zakázána.

Tato zpráva znamená, že administrátor zařízení vyžaduje jinou metodu zámku obrazovky. Máte-li například v telefonu pracovní účet, může váš zaměstnavatel vyžadovat, abyste používali kód PIN, gesto nebo heslo.

Otisk prstu můžete i nadále používat k autorizaci plateb a odemykání některých aplikací.

Související články