Postavljanje My Casea ili Personalizirane pozadine

My Case prilagodljiva je maska za telefon i dostupna je u nekoliko vrsta, kao što su Places, Photos i Artworks. Personalizirana pozadina maska je za telefon s popratnom animiranom pozadinom.

Google više ne prodaje maske My Case i Personalizirane pozadine. Da biste kupili masku za Pixel telefon, posjetite Google Store.

Napomena: neke od ovih uputa rade samo na Androidu 9 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Postavljanje ili skidanje My Casea ili Personalizirane pozadine

Telefoni s kojima se može koristiti My Case i Personalizirana pozadina

My Case

Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 2 i Pixel 2 XL

Personalizirana pozadina

Pixel 2 ili Pixel 2 XL

Live Case s NFC gumbom

Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P ili Nexus 6

Live Case Edition

 • Izdanje Jeremy Scott: Pixel, Pixel XL, Nexus 5X ili Nexus 6P
 • Izdanje Jeff Koons: Nexus 5X ili Nexus 6P
 • Izdanje Skrillex: Nexus 5, Nexus 6, Galaxy S6, Galaxy S5 ili Note 4
Postavljanje futrole
 1. Poravnajte gumbe telefona s otvorima na futroli.
 2. Gurnite telefon u desni dio futrole.
 3. Gurnite lijeve kutove telefona u futrolu.

Put on case

Skidanje futrole
 1. Izvucite donji lijevi kut futrole.
 2. Izvucite gornji lijevi kut futrole.

Take off case

Upotreba animirane pozadine uz Personaliziranu pozadinu

Preuzimanje pozadine
 1. Preuzmite i instalirajte aplikaciju Personalizirana pozadina s Google Playa.
 2. Na uređaju otvorite aplikaciju Personalizirana pozadina Live Case.
 3. Slijedite upute na zaslonu.
  • Prijavite se na Google račun putem kojeg ste kupili Live Case ako je potrebno.
  • Ako imate najnoviju Personaliziranu pozadinu, unesite kôd ispisan na unutarnjoj strani maske.
  • Ako Personalizirana pozadina ima NFC gumb, uključite NFC. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke A zatim Povezani uređaji A zatim NFC.
Interakcija s pozadinom ili promjena pozadine

Pokretanje animacije ili interakcija s pozadinom

 • Ako imate najnoviji Live Case, dvaput dodirnite pozadinu.
 • Ako Live Case ima NFC gumb, pritisnite ga.

Promjena pozadine

 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Personalizirana pozadina Live Case.
 2. Dodirnite opciju koju želite promijeniti. Na primjer:
  • Stil karte
  • Upravljanje fotografijama
  • Upravljanje umjetničkim djelima
 3. Napravite željene izmjene.

Ako ne želite upotrebljavati animiranu pozadinu, odaberite neku drugu. Saznajte više o pozadinama na Pixel telefonima i Nexus uređajima.

Promjena futrola i pozadina

Postoji nekoliko vrsta futrola Live Case, kao što su Places, Photos i Artworks.

 • Jedna vrsta
  Nakon što postavite jedan Live Case određene vrste, aplikacija Live Case funkcionirat će sa svim futrolama Live Case te vrste. Na primjer, ako imate dvije futrole Live Case Places, prilikom promjene futrole ne morate ponovo postaviti pozadinu.
 • Više vrsta
  Nakon postavljanja druge vrste u aplikaciji će se pojaviti kartica za svaku vrstu koju ste postavili.​ Sve futrole Live Case iste vrste upotrebljavaju pozadinu s kartice za tu vrstu futrole. Ako imate jednu futrolu Live Case Places i jednu Artworks, prilikom promjene futrola odaberite drugu animiranu pozadinu.

Upravljanje futrolama Live Case koje imaju NFC gumb

Promjena radnje gumba

Odabir radnje gumba

 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Personalizirana pozadina Live Case.
 2. Dodirnite gumb prečaca.
 3. Dodirnite željenu radnju za gumb. Na primjer:
  • otvaranje fotoaparata
  • uključivanje ili isključivanje Wi-Fi-ja
  • pokretanje aplikacije.

Isključivanje ili ponovno uključivanje gumba

 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Personalizirana pozadina Live Case.
 2. Dodirnite gumb prečaca.
 3. Da biste isključili gumb, dodirnite Onemogućeno. Da biste ponovno uključili gumb, dodirnite željenu radnju za gumb.
Poduzimanje radnje gumba

Gumb možete koristiti kad god hoćete nakon što za njega odaberete radnju.

 1. Otključajte telefon.
 2. Pronađite gumb s reljefnim uzorkom na stražnjoj strani telefona, ispod senzora otiska prsta.
 3. Čvrsto pritisnite i zadržite gumb dok ne zavibrira.

Press shortcut button

Upravljanje izdanjima Personalizirane pozadine

Izdanja Personalizirane pozadine ograničena su izdanja futrola Personalizirana pozadina određenih autora.

Primanje obavijesti i ažuriranja od autora

Uključivanje ili isključivanje obavijesti autora

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Izdanja Personalizirane pozadine Live Case Editions.
 2. Dodirnite Više Više A zatim Postavke.
 3. U odjeljku "Primaj obavijesti o" isključite ime autora.

Prikaz ažuriranja autora

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Izdanja Personalizirane pozadine Live Case Editions.
 2. U odjeljku "Ažuriranja dizajnera" dodirnite Prikaži.
 3. Dodirnite ažuriranja autora.
  • Jeremy Scott: u odjeljku "Ažuriranja autora" dodirnite Prikaži.
  • Jeff Koons: u odjeljku "Digitalna zbirka" dodirnite Prikaži.
  • Skrillex: u odjeljku "Skrillexova ažuriranja" dodirnite Čitajte odmah.
Uključivanje ili isključivanje pozadine autora

Uključivanje ili promjena pozadine

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Izdanja Personalizirane pozadine Live Case Editions.
 2. U odjeljku "Animirana pozadina" dodirnite Postavi pozadinu.
 3. Ako dosad još niste postavili animiranu pozadinu ili mijenjate vrstu futrole Live Case Edition, ponovo dodirnite opciju Postavi pozadinu.

Isključivanje pozadine

Ako ne želite upotrebljavati pozadinu Edition, možete promijeniti pozadinu. Saznajte više o pozadinama na Pixel telefonima i Nexus uređajima.

Preuzimanje pozadina samo putem Wi-Fi-ja

Slike animiranih pozadina prema zadanim se postavkama preuzimaju samo putem Wi-Fi-ja. Tu postavku možete promijeniti:

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Izdanja Personalizirane pozadine Live Case Editions.
 2. U odjeljku "Animirana pozadina" dodirnite Postavi pozadinu A zatim Postavke.
 3. Uključite ili isključite Satelitske slike.
Slanje naljepnica pomoću virtualne tipkovnice Jeremyja Scotta
 1. Stavite futrolu Jeremy Scott Live Case Edition i odredite postavke.
 2. Otvorite aplikaciju za slanje poruka.
 3. Prebacite se na virtualnu tipkovnicu Jeremyja Scotta. Zatim napravite nešto od navedenog:
  • Pomoću gumba prečaca
   Odaberite Odabir tipkovnice kao radnju gumba.
  • Iz aplikacije za slanje poruka
   Dodirnite Tipkovnica Tipkovnica A zatim Tipkovnica Izdanja Personalizirane pozadine.
 4. Dodirnite željenu naljepnicu.
 5. Odaberite razgovor i pošaljite poruku.