Välja vilka appar som får använda Android-enhetens plats

Du kan låta appar använda enhetens plats för att göra saker åt dig eller ge dig information. Till exempel kan enhetens plats användas för att visa trafikinformation längs pendlingssträckan eller för att hitta restauranger i närheten.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 9.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Hitta de appar som använder enhetens plats

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats följt av Plats.
  • Tryck på Plats om Säkerhet och plats inte visas.
  • Om du har en jobbprofil trycker du Avancerat innan du trycker på Plats.
 3. Under Nya platsbegäranden kan du se vilka appar som nyligen har kontrollerat enhetens plats.
 4. Valfritt: Tryck på en app om du vill visa mer information om den, till exempel batteri- och dataförbrukning.

Förhindra att en app använder enhetens plats

Du kan styra vilka appar som kan visa och använda enhetens plats. Du kan till exempel låta Google Maps använda mobilens plats för att ge dig vägbeskrivningar, men välja att inte dela platsen med ett spel eller sociala medier.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats följt av Plats.
  • Tryck på Plats om Säkerhet och plats inte visas.
  • Om du har en jobbprofil trycker du Avancerat innan du trycker på Plats.
 3. Tryck på Behörigheter på appnivå.
 4. Leta upp en app.
 5. Inaktivera behörigheterna för appen.

Obs! Om du vill förhindra att alla appar hittar och använder enhetens plats läser du om hur du inaktiverar plats för Android-mobiler.

Ta reda på om enhetens exakta eller ungefärliga plats används av en app

Om en app har behörighet att använda enhetens plats kan den använda enhetens ungefärliga plats, exakta plats eller både och.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar.
 3. Tryck på en app.
 4. Tryck på Behörigheter.
 5. Tryck på Mer Mer följt av Alla behörigheter.
 6. Under Plats kan du se vilken typ av platsangivelse som används av appen. Om alternativet Plats inte visas kan appen inte hitta eller använda enhetens plats.
  • Ungefärlig plats: Appen kan se att enheten är inom ett större område på några hundra meter.
  • Exakt plats: Appen kan se enhetens exakta plats, som en prick på en karta.

Varför blir du ombedd att ändra platsinställningarna i en app?

Om en app måste använda enhetens plats kan du bli tillfrågad om du vill ändra platsinställningarna.

 • Vill du ändra platsinställningen?: Appen fungerar bara som den ska om den har enhetens plats.
 • Vill du förbättra platsangivelsens exakthet?: Om plats redan är aktiverat för en app kan den be dig att aktivera fler inställningar eller sensorer så att den kan hämta en mer exakt platsangivelse för enheten.
 • Wi-Fi-anslutning: Du kan bli ombedd att aktivera Wi-Fi eller låta enheten söka efter Wi-Fi-nätverk. Det blir lättare att få en mer exakt plats för enheten genom att söka efter Wi-Fi-nätverk.
 • Googles platstjänster: Låt apparna ta del av en mer exakt platsangivelse för enheten. Läs om hur platsinformationen förbättras med Google – Platsangivelsens exakthet. Google – Platsangivelsens exakthet kallas även Googles platstjänster.

Ändra andra platsinställningar