Hantera platsinställningar för Android-appar

Du kan låta appar använda enhetens plats för att göra saker åt dig eller ge dig information. Appar kan till exempel visa pendlingstrafiken eller hitta restauranger i närheten.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 9.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Se vilka appar som använder din plats

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats och sedan Plats.
 3. Du kan se vilka appar som har kontrollerat din plats nyligen under Nya platsbegäranden.
  • Tryck på en app om du vill visa mer information om den, till exempel batteri- och dataförbrukning.

Aktivera eller inaktivera platsnoggrannhet

Om du inaktiverar den här inställningen används bara enhetens GPS för att fastställa platsen. GPS kan vara långsammare och mindre exakt.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats och sedan Plats.
 3. Tryck på Avancerat och sedan Google – Platsangivelsens exakthet.
 4. Aktivera eller inaktivera Förbättra platsnoggrannheten.

Obs! Med Googles platstjänster kan platsdata samlas in då och då. Denna data används anonymt i syfte att förbättra platsangivelsens exakthet och platsbaserade tjänster för appar. Källor som Wi-Fi, mobilnätverk och sensorer används för att fastställa platsen.

Aktivera eller inaktivera sökning

Om du aktiverar sökning kan enheten hitta och visa platsen snabbare.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats och sedan Plats.
 3. Tryck på Avancerat och sedan Genomsöker.
  • Om alternativet Avancerat inte finns trycker du på Genomsöker.
 4. Aktivera eller inaktivera Wi‑Fi-sökning eller Bluetooth-sökning.

Varför blir du ombedd att ändra platsinställningarna i en app?

Om en app måste använda din plats kan du bli tillfrågad om du vill ändra platsinställningarna.

 • Vill du ändra platsinställningen?: Appen behöver din plats. Platstjänsterna ger den data som behövs för att appen ska fungera.
 • Vill du förbättra platsprecisionen?: Platsangivelsen är redan aktiv, men du kan aktivera fler inställningar eller sensorer för att bättre fastställa platsen.
 • Wi-Fi-anslutning: Sökningar efter Wi-Fi-nätverk kan användas för att fastställa platsen. Du kan bli ombedd att aktivera Wi-Fi eller låta enheten söka efter Wi-Fi-nätverk.
 • Googles platstjänster: Tillåt att Googles platstjänster hjälper andra appar att fastställa platsen. Läs mer om hur Googles platstjänster använder platsdata.

Om du använder Android 8.1 eller tidigare

Aktivera Googles platstjänster
 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats och sedan Plats och sedan Läge.
 3. Välj Hög precision eller Batterisparläge. I båda fallen kan Wi-Fi, mobilnätverk och sensorer användas för att fastställa platsen.
Inaktivera Googles platstjänster
 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats och sedan Plats.
 3. Du kan inaktivera inställningen på två sätt:
  • Tryck på Läge och sedan Endast enheten. Med det här alternativet används bara GPS för att fastställa platsen.
  • Inaktivera Plats. Då inaktiveras platsfunktionen för alla appar. Många saker fungerar inte utan den.

Relaterade artiklar