Výber aplikácií, ktoré môžu používať polohu telefónu s Androidom

Aplikáciám môžete umožniť pomocou polohy telefónu vykonávať akcie alebo poskytovať informácie. Aplikácie môžu napríklad pomocou polohy vášho zariadenia zobrazovať premávky pri dochádzaní do zamestnania alebo vyhľadávať reštaurácie v okolí.

Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 10 a novších. Ako skontrolovať verziu Androidu

Ako zistiť, ktoré aplikácie používajú polohu telefónu

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Poloha a potom Povolenie aplikácie.
  • Ak možnosť Poloha nevidíte, klepnite na položky Zabezpečenie a poloha a potom Poloha.
  • Ak máte pracovný profil, klepnite na Rozšírené a potom Poloha.
 3. V častiach Povolené vždy a Povolené iba počas používania si zobrazte aplikácie, ktoré majú povolené používať polohu telefónu.
 4. Ak chcete povolenia aplikácie zmeniť, klepnite na ne a vyberte prístup k polohe pre danú aplikáciu.

Ako zakázať aplikácii používať polohu telefónu

Môžete ovládať, ktoré aplikácie (a kedy) zisťujú a používajú polohu vášho telefónu. Môžete napríklad povoliť Mapám Google používať polohu telefónu na poskytnutie trasy jazdy, ale nezdieľať ju s určitou hrou alebo aplikáciou sociálnych médií.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Poloha.
  • Ak možnosť Poloha nevidíte, klepnite na položky Zabezpečenie a poloha a potom Poloha.
  • Ak máte pracovný profil, klepnite na Rozšírené a potom Poloha.
 3. Klepnite na Povolenie aplikácie alebo Povolenia na úrovni aplikácie. 
 4. Nájdite aplikáciu.
 5. Vyberte jednu možnosť:
  • Povoliť vždy: aplikácia môže používať polohu stále.
  • Povoliť iba pri používaní aplikácie: aplikácia môže používať polohu, iba keď vy používate aplikáciu.
  • Zamietnuť: aplikácia nemôže polohu používať, a to ani keď aplikáciu používate vy.  ​

Tip: Ak chcete zakázať všetkým aplikáciám používanie polohy telefónu, ako v telefóne vypnúť používanie polohy.

Ako presne sa poloha telefónu zobrazuje aplikáciám

Dôležité: Ak má určitá aplikácia povolenie používať polohu telefónu, môže využívať približnú polohu, presnú polohu alebo obe.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia.
 3. Klepnite na aplikáciu. Ak požadovanú aplikáciu nemôžete nájsť, klepnite najprv na Zobraziť všetky aplikácie.
 4. Klepnite na Povolenia a potom Viac Viac a potom Všetky povolenia.
 5. V časti Poloha zistíte, o aký typ polohy aplikácia žiadala. Ak možnosť Poloha nevidíte, táto aplikácia o prístup k polohe telefónu nežiadala.

Typy prístupov k polohe, ktoré aplikácie vyžadujú:

 • Približná poloha: aplikácia zistí, že váš telefón sa nachádza v širšej oblasti s rozlohou niekoľko stoviek metrov.
 • Presná poloha: aplikácia zistí presnú polohu telefónu, ako napríklad bod na mape.
 • V popredí: aplikácia môže používať polohu iba vtedy, keď je otvorená na obrazovke alebo spustená na pozadí.
 • V pozadí: aplikácia môže používať informácie o polohe kedykoľvek, dokonca aj keď ju nepoužívate. 

Prečo aplikácie žiadajú o zmenu nastavení polohy

 • „Chcete zmeniť nastavenie polohy?“: Aplikácia potrebuje na správne fungovanie zapnutý prístup k polohe telefónu.
 • „Chcete zlepšiť presnosť polohy?“: Ak je prístup určitej aplikácie k polohe už zapnutý, môže vás požiadať, aby ste zapli ďalšie nastavenia alebo senzory na lepšie vyhľadávanie polohy telefónu.
 • Pripojenie Wi‑Fi: Aplikácia vás môže požiadať o zapnutie Wi‑Fi alebo pomocou telefónu začať vyhľadávať siete Wi‑Fi. Vďaka vyhľadávaniu sietí Wi‑Fi je možné určiť polohu telefónu presnejšie.
 • Služby určovania polohy Google: Umožňujú aplikáciám určiť polohu telefónu presnejšie. Ako presnosť určovania polohy Google spresňuje informácie o polohe. Niekedy sa tiež nazývajú Presnosť určovania polohy Google.

Ako zmeniť ďalšie nastavenia polohy