Výber aplikácií, ktoré môžu používať polohu telefónu s Androidom

Aplikáciám môžete umožniť používať polohu telefónu na vykonávanie akcií alebo poskytovanie informácií. Aplikácie môžu napríklad používať polohu vášho zariadenia na zobrazenie premávky pri dochádzaní do zamestnania alebo na vyhľadanie reštaurácií v okolí.

Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 10 a novších. Ako skontrolovať verziu Androidu

Ako zistiť, ktoré aplikácie používajú polohu telefónu

 1. V telefóne otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na možnosti Poloha a potom Povolenie aplikácie.
  • Ak položku Poloha nevidíte, klepnite na možnosti Zabezpečenie a poloha a potom Poloha.
  • Ak máte pracovný profil, klepnite na Rozšírené a potom Poloha.
 3. V častiach Povolené vždy a Povolené iba počas používania si zobrazte aplikácie, ktoré majú povolené používať polohu telefónu.
 4. Ak chcete povolenia aplikácie zmeniť, klepnite na ne a vyberte prístup k polohe pre danú aplikáciu.

Ako zakázať aplikácii používať polohu telefónu

Môžete ovládať, ktoré aplikácie (a kedy) zisťujú a používajú polohu vášho telefónu. Môžete napríklad povoliť Mapám Google používať polohu telefónu na poskytnutie trasy jazdy, ale nezdieľať ju s určitou hrou alebo aplikáciou sociálnych médií.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Poloha.
  • Ak položku Poloha nevidíte, klepnite na možnosti Zabezpečenie a poloha a potom Poloha.
  • Ak máte pracovný profil, klepnite na Rozšírené a potom Poloha.
 3. Klepnite na Povolenie aplikácie alebo Povolenia na úrovni aplikácie
 4. Nájdite aplikáciu.
 5. Vyberte jednu možnosť:
  • Povoliť vždy: aplikácia môže používať polohu stále.
  • Povoliť iba pri používaní aplikácie: aplikácia môže používať polohu, iba keď vy používate aplikáciu.
  • Zamietnuť: aplikácia nemôže polohu používať, a to ani keď aplikáciu používate vy.  ​

Tip: Ak chcete zakázať všetkým aplikáciám používanie polohy telefónu, ako v telefóne vypnúť používanie polohy.

Ako presne sa poloha telefónu zobrazuje aplikáciám

Ak má určitá aplikácia povolenie používať polohu telefónu, môže využívať približnú polohu, presnú polohu alebo obe.

 1. V telefóne otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia.
 3. Klepnite na aplikáciu. Ak požadovanú aplikáciu nemôžete nájsť, klepnite najprv na možnosť Zobraziť všetky aplikácie.
 4. Klepnite na Povolenia a potom Viac Viac a potom Všetky povolenia.
 5. V časti Poloha zistíte, o aký typ polohy aplikácia žiadala. Ak možnosť Poloha nevidíte, táto aplikácia o prístup k polohe telefónu nežiadala.

Typy prístupov k polohe, ktoré aplikácie vyžadujú

 • Približná poloha: aplikácia zistí, že váš telefón sa nachádza v širšej oblasti s rozlohou niekoľko stoviek metrov.
 • Presná poloha: aplikácia zistí presnú polohu telefónu, ako napríklad bod na mape.
 • V popredí: aplikácia môže používať polohu iba vtedy, keď je otvorená na obrazovke alebo spustená na pozadí.
 • V pozadí: aplikácia môže používať informácie o polohe kedykoľvek, dokonca aj keď ju nepoužívate. 

Prečo aplikácie žiadajú o zmenu nastavení polohy

Ak určitá aplikácia potrebuje používať polohu, môže požiadať o zmenu nastavení polohy.

 • Zmeniť nastavenie polohy?: Aplikácia potrebuje na správne fungovanie zapnutý prístup k polohe telefónu.
 • Zlepšiť presnosť polohy?: Ak je prístup aplikácie k polohe už zapnutý, môže vás požiadať o zapnutie ďalších nastavení alebo senzorov, aby mohla presnejšie určiť polohu telefónu.
 • Pripojenie Wi‑Fi: Aplikácia vás môže požiadať o zapnutie Wi‑Fi alebo pomocou telefónu začať vyhľadávať siete Wi‑Fi. Vďaka vyhľadávaniu sietí Wi‑Fi je možné určiť polohu telefónu presnejšie.
 • Služby určovania polohy Google: Umožňujú aplikáciám určiť polohu telefónu presnejšie. Ako presnosť určovania polohy Google spresňuje informácie o polohe. Nastavenie Presnosť určovania polohy Google sa niekedy nazýva aj Služby určovania polohy Google.

Ako zmeniť ďalšie nastavenia polohy