Wybieranie aplikacji, które mogą używać lokalizacji telefonu z Androidem

Możesz zezwolić na używanie lokalizacji telefonu przez aplikacje, by umożliwić im podejmowanie działań lub przekazywanie informacji. Aplikacje mogą używać lokalizacji telefonu do sprawdzania natężenia ruchu na trasie do pracy czy znajdowania restauracji w pobliżu.

Ważne: niektóre kroki działają tylko w Androidzie 10 i nowszych. Jak sprawdzić wersję Androida

Sprawdzanie, które aplikacje używają lokalizacji telefonu

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Lokalizacja potem Uprawnienia aplikacji.
  • Jeśli nie widzisz opcji „Lokalizacja”, kliknij Bezpieczeństwo i lokalizacjapotem Lokalizacja.
  • Jeśli masz profil do pracy, kliknij Zaawansowane potem Lokalizacja.
 3. W sekcji „Mają ciągły dostęp” i „Mają dostęp tylko podczas używania” wyświetl aplikacje, które mogą korzystać z lokalizacji telefonu.
 4. Aby zmienić uprawnienia aplikacji, kliknij ją, a następnie wybierz rodzaj dostępu do lokalizacji na potrzeby aplikacji.

Wyłączanie dostępu aplikacji do lokalizacji telefonu

Możesz określić, które aplikacje i kiedy mogą sprawdzać lokalizację telefonu oraz jej używać. Możesz np. zezwolić Mapom Google na używanie lokalizacji telefonu na potrzeby wskazówek dojazdu, ale nie udostępniać lokalizacji grom czy mediom społecznościowym.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Lokalizacja.
  • Jeśli nie widzisz opcji „Lokalizacja”, kliknij Bezpieczeństwo i lokalizacjapotem Lokalizacja.
  • Jeśli masz profil do pracy, kliknij Zaawansowane potem Lokalizacja.
 3. Kliknij Uprawnienia aplikacji lub Uprawnienia na poziomie aplikacji. 
 4. Znajdź aplikację.
 5. Wybierz opcję:
  • Zawsze zezwalaj: aplikacja może używać Twojej lokalizacji w dowolnym momencie.
  • Zezwalaj tylko podczas używania aplikacji: aplikacja może używać Twojej lokalizacji tylko wtedy, gdy używasz tej aplikacji.
  • Odmów: aplikacja nie może używać Twojej lokalizacji, nawet wtedy gdy używasz tej aplikacji.

Wskazówka: jeśli chcesz zablokować dostęp do lokalizacji telefonu wszystkim aplikacjom, dowiedz się, jak wyłączyć lokalizację na telefonie.

Sprawdzanie dokładności lokalizacji telefonu udostępnianej aplikacjom

Ważne: jeśli aplikacja ma uprawnienia dotyczące używania lokalizacji telefonu, może używać lokalizacji przybliżonej, dokładnej lub obu rodzajów danych.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia.
 3. Kliknij aplikację. Jeśli nie możesz jej znaleźć, kliknij Wyświetl wszystkie aplikacje.
 4. Kliknij Uprawnienia potem WięcejWięcej potem Wszystkie uprawnienia.
 5. W sekcji „Lokalizacja” możesz sprawdzić, o jaki rodzaj lokalizacji prosi dana aplikacja. Jeśli nie widzisz opcji „Lokalizacja”, oznacza to, że dana aplikacja nie poprosiła o dostęp do lokalizacji telefonu.

Rodzaje dostępu do lokalizacji, o jaki mogą prosić aplikacje:

 • Przybliżona lokalizacja: aplikacja może sprawdzać lokalizację telefonu określoną jako duży obszar, o szerokości kilkuset metrów.
 • Dokładna lokalizacja: aplikacja może sprawdzać dokładną lokalizację telefonu określoną jako konkretny punkt na mapie.
 • Na pierwszym planie: aplikacja może używać Twojej lokalizacji tylko wtedy, gdy jest otwarta na ekranie lub działa w tle.
 • W tle: aplikacja może używać Twojej lokalizacji w dowolnym momencie, nawet wtedy gdy nie korzystasz z tej aplikacji. 

Dlaczego aplikacje proszą o zmianę ustawień lokalizacji

 • „Zmienić ustawienia lokalizacji?”: prawidłowe działanie aplikacji wymaga włączenia lokalizacji telefonu.
 • „Zwiększyć dokładność lokalizacji?”: jeśli lokalizacja jest już włączona w przypadku danej aplikacji, aplikacja może poprosić o dodatkowe ustawienia lub czujniki, które pozwolą na większą dokładność.
 • Połączenie Wi-Fi: aplikacja może poprosić o włączenie połączenia Wi-Fi lub zezwolenie na wyszukiwanie sieci Wi-Fi. Skanowanie w poszukiwaniu sieci Wi-Fi pomaga dokładniej określić lokalizację telefonu.
 • Usługi lokalizacyjne Google: to ustawienie pomaga aplikacjom dokładniej określać lokalizację telefonu. Dowiedz się, jak Dokładność lokalizacji Google zwiększa dokładność danych dotyczących lokalizacji. Dokładność lokalizacji Google jest też nazywana Usługami lokalizacyjnymi Google.

Zmienianie innych ustawień lokalizacji

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?