Odabir aplikacija koje će upotrebljavati lokaciju Android telefona

Aplikacijama možete dopustiti da koriste lokaciju vašeg telefona kako bi vam obavljale radnje ili vam pružale željene podatke. Na primjer, aplikacije mogu upotrebljavati lokaciju telefona za prikaz informacija o prometu do posla ili s posla ili za pronalaženje restorana u blizini.

Važno: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 11 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Saznajte koje aplikacije upotrebljavaju lokaciju telefona

 1. Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 2. Dodirnite ikonu Lokacija Lokacija i zadržite pritisak. Ako ne pronađete ikonu Lokacija Lokacija:
  1. Dodirnite ikonu Uređivanje Uređivanje ili Postavke Postavke. Zatim ikonu Lokacija povucite Lokacija u Brze postavke.
 3. Dodirnite Dopuštenja lokacije za aplikacije.
 4. U odjeljcima Dopušteno cijelo vrijeme, Dopušteno samo tijekom upotrebe i Nije dopušteno pronađite aplikacije koje mogu upotrebljavati lokaciju vašeg telefona.
 5. Da biste promijenili dopuštenja aplikacije, dodirnite je, a zatim odaberite pristup lokaciji za aplikaciju. Saznajte više o dopuštenjima aplikacije.
Savjet: ako ove upute ne funkcioniraju, potražite pomoć od proizvođača uređaja.

Onemogućivanje lokacije telefona za aplikaciju

Možete upravljati time koje aplikacije i kada mogu pristupiti lokaciji vašeg telefona i upotrebljavati je. Na primjer, Google kartama mogli biste dopustiti da upotrebljavaju lokaciju telefona kako bi vam pružale upute za vožnju, ali ne da dijele lokaciju s igrama ili aplikacijama za društvene mreže.

 1. Na početnom zaslonu telefona pronađite ikonu aplikacije.
 2. Dodirnite ikonu aplikacije i zadržite pritisak.
 3. Dodirnite Informacije o aplikaciji Informacije.
 4. Dodirnite Dopuštenja a zatim Lokacija.
 5. Odaberite opciju:
  • Cijelo vrijeme: aplikacija može uvijek upotrebljavati vašu lokaciju.
  • Samo tijekom korištenja aplikacijom: aplikacija može upotrebljavati vašu lokaciju samo dok se vi koristite tom aplikacijom.
  • Pitaj svaki put: aplikacija će tražiti dopuštenje za upotrebu vaše lokacije svaki put kada je otvorite. Aplikacija može upotrebljavati postavku dok je ne zatvorite.
  • Odbij: aplikacija ne može upotrebljavati vašu lokaciju, čak ni kad se koristite aplikacijom. 
 6. Ako ste dopustili pristup lokaciji, možete i uključiti ili isključiti opciju Koristi točnu lokaciju.

Savjet: da biste spriječili sve aplikacije da upotrebljavaju lokaciju telefona, saznajte kako isključiti postavke lokacije.

Saznajte kako aplikacije mogu upotrebljavati lokaciju vašeg telefona

Važno: ako aplikacija ima dopuštenje za upotrebu lokacije telefona, može upotrebljavati približnu, preciznu ili obje lokacije telefona.

 1. Na početnom zaslonu telefona pronađite ikonu aplikacije.
 2. Dodirnite ikonu aplikacije i zadržite pritisak.
 3. Dodirnite Informacije o aplikaciji Informacije.
 4. Dodirnite Dopuštenja a zatim Više Više a zatim Sva dopuštenja.
 5. Ispod stavke "Lokacija" možete pronaći vrstu lokacije koju je aplikacija zatražila. Ako ne pronađete stavku Lokacija, aplikacija nije zatražila lokaciju vašeg telefona.

Aplikacije mogu zatražiti sljedeće vrste lokacije:

 • Približna lokacija: aplikacija može vidjeti da je vaš telefon u području oko 3 kvadratna kilometra.
 • Točna lokacija: aplikacija može vidjeti točnu lokaciju vašeg telefona.
 • U prednjem planu: aplikacija može upotrebljavati vašu lokaciju samo kad je aplikacija otvorena na zaslonu ili kad od nje zatražite da nešto učini.
 • U pozadini: aplikacija može uvijek koristiti podatke o lokaciji, čak i ako je ne upotrebljavate.

Zašto aplikacije traže da promijenite postavke lokacije

 • "Želite li promijeniti postavke lokacije?": Da bi aplikacija pravilno funkcionirala, lokacija telefona mora biti uključena.
 • "Želite li poboljšati točnost lokacije?": Ako je lokacija već uključena za određenu aplikaciju, aplikacija može tražiti da uključite više postavki ili senzora radi boljeg utvrđivanja lokacije telefona.
 • Wi-Fi veza: aplikacija može zatražiti da uključite Wi-Fi ili dopustite telefonu da traži Wi-Fi mreže. Traženje Wi-Fi-ja pomaže pri preciznijem lociranju telefona.
 • Googleove usluge lokacije: omogućuju aplikacijama da preciznije lociraju telefon. Saznajte kako Googleovo točno lociranje poboljšava podatke o lokaciji. Google točnost lokacije poznata je i kao Google usluge lokacije.

Promjena drugih postavki lokacije

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
true
false
true
true
98464
false
false