Använda gästprofilen eller ta bort gäster

Du kan låta någon annan använda din telefon som gäst med hjälp av gästprofilen. Gästen får inte tillgång till all information på telefonen. Läs mer om gästinställningar.

Gästprofilen är tillgänglig på många Android-telefoner, till exempel Pixel och Nexus, men inte alla.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 5.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Byta till en gästprofil på telefonen

 1. Öppna Snabbinställningar. Läs mer.
 2. Tryck på Användare Inloggad som.
 3. Tryck på Lägg till gäst.
 4. Om du bytte till en befintlig gäst
  • väljer du Börja om för att låta en ny person använda telefonen eller radera data från en tidigare gäst
  • väljer du Ja, fortsätt för att behålla data från den tidigare gästsessionen.

Avsluta en gästsession

Viktigt! När en gäst är klar bör han eller hon ta bort sin information från telefonen.

Så kan en gäst ta bort sin data

 1. Öppna Snabbinställningar. Läs mer.
 2. Tryck på Användare Inloggad som Följt av Ta bort gäst Följt av Ta bort.

Gästens data raderas på telefonen.

Så kan telefonens ägare ta bort en gäst

 1. Öppna Snabbinställningar. Läs mer.
 2. Tryck på Användare Inloggad som Följt av Gäst Följt av Börja om.

Den tidigare gästens data har nu raderats på telefonen.

Relaterade artiklar

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt