הכנסת כרטיס SIM למכשיר Nexus

כדי לחבר את המכשיר לרשת לנייד, עליך להכניס כרטיס SIM. אם לא מותקן כרטיס, תופיע ההודעה "אין כרטיס SIM".

כיצד לקבל כרטיס SIM

אם אין לך כרטיס SIM למכשיר, צור קשר עם ספק השירות לנייד. הספק יצייד אותך בכרטיס SIM ויפעיל אותו כך שתוכל להתחיל להשתמש בו מיד. כדי לברר איזה סוג של כרטיס SIM דרוש לך, עיין בהנחיות הרלוונטיות למכשיר שברשותך, בהמשך.

התקנת כרטיס SIM

חשוב: הקפד שלא לכופף או לשרוט את כרטיס ה-SIM, והימנע מלחשוף אותו לחשמל סטטי, מים או לכלוך. הרחק כרטיסי SIM מהישג ידם של ילדים.

בחר את המכשיר שלך בהמשך לקבלת הנחיות:

טלפונים

Nexus 5X

סוג כרטיס SIM

Nexus 5X משתמש בכרטיס נאנו SIM.

משתמשי Sprint‏: כרטיסי SIM קיימים של Sprint לא יעבדו עם Nexus 5X, כך שנדרש כרטיס SIM חדש מ-Sprint.

מיקום המגש של כרטיס ה-SIM

מגש כרטיס ה-SIM ממוקם בצד השמאלי העליון של הטלפון. כפתור ההוצאה ממוקם בתוך החור הקטן מימין לדלת המגש.

הנחיות

 1. כבה את הטלפון ואתר את החור הקטן של מגש כרטיס ה-SIM. הכנס לתוך החור את הכלי להוצאת כרטיס ה-SIM שהגיע עם הטלפון.
 2. לחץ בעדינות עד שהמגש יקפוץ החוצה.
 3. הסר את המגש והנח בתוכו את כרטיס הנאנו SIM.
 4. הכנס את המגש בזהירות בחזרה לחריץ ולחץ עליו בעדינות עד שיחזור למקומו בטלפון.
 5. הפעל את הטלפון. ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את הטלפון כדי להתחבר אל השירות הסלולרי.
Nexus 6P

סוג כרטיס SIM

Nexus 6P משתמש בכרטיס נאנו SIM.

משתמשי Sprint‏: כרטיסי SIM קיימים של Sprint לא יעבדו עם Nexus 6P, כך שנדרש כרטיס SIM חדש מ-Sprint.

מיקום המגש של כרטיס ה-SIM

מגש כרטיס ה-SIM ממוקם בצד השמאלי העליון של הטלפון. כפתור ההוצאה ממוקם בתוך החור הקטן מימין לדלת המגש.

הנחיות

 1. כבה את הטלפון ואתר את החור הקטן של מגש כרטיס ה-SIM. הכנס לתוך החור את הכלי להוצאת כרטיס ה-SIM שהגיע עם הטלפון.
 2. לחץ בעדינות עד שהמגש יקפוץ החוצה.
 3. הסר את המגש והנח בתוכו את כרטיס הנאנו SIM.
 4. הכנס את המגש בזהירות בחזרה לחריץ ולחץ עליו בעדינות עד שיחזור למקומו בטלפון.
 5. הפעל את הטלפון. ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את הטלפון כדי להתחבר אל השירות הסלולרי.
Nexus 6

סוג כרטיס SIM

Nexus 6 משתמש בכרטיס נאנו SIM.

מיקום המגש של כרטיס ה-SIM

המגש של כרטיס ה-SIM ממוקם בחלק העליון של הטלפון לצד שקע האוזניות. כפתור ההוצאה ממוקם בתוך החור הקטן מימין לדלת המגש.

הנחיות

 1. הכנס לתוך החור את הכלי להוצאת כרטיס ה-SIM שהגיע עם הטלפון.

 2. לחץ בעדינות עד שהמגש יקפוץ החוצה.

 3. הסר את המגש והנח בתוכו את כרטיס הנאנו SIM.

 4. הכנס את המגש בזהירות בחזרה לחריץ ולחץ עליו בעדינות עד שיחזור למקומו בטלפון.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את הטלפון כדי להתחבר אל השירות הסלולרי.

Nexus 5

להתקנת כרטיס מיקרו SIM:

 1. חפש את מגש כרטיס ה-SIM, שנמצא בצד שמאל של הטלפון מתחת ללחצן ההפעלה. הכנס לתוך לחצן ההוצאה את אביזר שליפת כרטיס ה-SIM (שמגיע עם הטלפון). זהו החור הקטן שנמצא בדיוק מתחת לדלת המגש.

 2. לחץ בעדינות עד שהמגש יקפוץ החוצה.

 3. הסר את המגש והכנס לתוכו את כרטיס המיקרו SIM, כשהפינה הקטומה בכרטיס מותאמת בדיוק למגש.

 4. לחץ בעדינות על המגש עד שיחזור למקומו בטל.

אם הטלפון שלך פועל, יהיה עליך להפעילו מחדש כדי להתחבר לרשת לנייד.

Nexus 4

מגש כרטיס ה-SIM ממוקם בצד שמאל של הטלפון, מתחת ללחצן עוצמת הקול. לחצן ההוצאה הוא חור קטן מעל לדלת המגש.

להתקנת כרטיס מיקרו SIM:

 1. הכנס לחור את כלי הוצאת ה-SIM שמגיע עם הטלפון (או סיכה דקה) ולחץ בעדינות עד שהמגש יקפוץ החוצה.  
 2. הוצא את המגש והכנס לתוכו את כרטיס המיSIM כשהמגעים מופנים כלפי חוץ והפינה הקטומה בצד שמאל.
 3. החזר בזהירות את המגש לחריץ ולחץ עליו בעדינות עד שיחזור למקומו בטלפון.

שים לב שייתכן כי יהיה עליך להפעיל מחדש את הטלפון כדי לקבל אות רשת תקין.

טאבלטים

Nexus 9 LTE

לפני שתתחיל להשתמש בטאבלט, ייתכן שיהיה עליך להכניס כרטיס נאנו SIM. רק טאבלטים מסוג Nexus 9 עם LTE יכולים לקבל כרטיס נאנו SIM. גרסאות Wi-Fi של הטאבלט לא יכולות לקבל כרטיס זה.

מגש כרטיס הנאנו SIM ממוקם בצד שמאל של הטאבלט. כפתור ההוצאה ממוקם בתוך חור קטן לצד דלת המגש.

כדי להתקין כרטיס SIM בצע את הצעדים הבאים:

 1. הכנס לתוך החור את הכלי להוצאת ה-SIM שהגיע עם הטאבלט.

 2. לחץ בעדינות עד שהמגש יקפוץ החוצה.

 3. הסר את המגש והנח בתוכו את כרטיס הנאנו SIM.

 4. הכנס את המגש בזהירות בחזרה לחריץ ולחץ עליו בעדינות עד שיחזור למקומו בטאבלט.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את הטאבלט כדי להתחבר אל השירות הסלולרי.

Nexus 7 (2013) LTE

רק Nexus 7 (2013) LTE יכול לקבל כרטיס SIM. גרסאות Wi-Fi של הטאבלט לא יכולות לקבל כרטיס זה.

הכנסת כרטיס SIM

 1. כבה את הטאבלט והנח אותו על באופן שטוח כשהמסך מופנה כלפי מעלה עם המצלמה בחלק העליון ולחצן ההפעלה מימין.
 2. הטה מעט את צד ימין ואתר את מגש כרטיס ה-SIM בקרבת החלק התחתון ואת החור הקטן שבדלת המגש.
 3. הכנס לחור שבדלת המגש את הכלי להוצאת ה-SIM שהגיע עם הטאבלט (או מהדק נייר) ולחץ בחוזקה אך בעדינות עד שהמגש יקפוץ החוצה.

 4. הוצא את המגש והכנס לתוכו את כרטיס המיקרו SIM כשהפינה הקטומה מותאמת בדיוק לפינה הקטומה שבמגש.

 5. החזר את המגש לחריץ ולחץ עליו בעדינות עד שיחזור למקומו בטאבלט.

הפעלת כרטיס SIM

 1. פתח את האפליקציה הגדרות הגדרות (במכשירים שמופעל בהם Android 4.3 ומטה עשוי להיות סמל הגדרות הגדרות שונה) וכבה את ה-Wi-Fi לאחר השלמת הוראות ההגדרה. לאחר כיבוי ה-Wi-Fi תראה הודעה בחלק העליון של המסך.
 2. החלק כלפי מטה את לוח ההודעות וגע בהודעה.
 3. פעל לפי הוראות ההפעלה של הספק שלך.
חשוב: ייתכן שאצל ספקים מסוימים יחלפו מספר דקות עד להפעלת כרטיס ה-SIM. אם ההפעלה אורכת זמן רב, ייתכן שיש צורך בהפעלה-מחדש של הטאבלט. ספקי שירות מסוימים לנייד עשויים לדרוש שתעבור למצב טיסה ואז תצא ממנו, או שתשתמש באפליקציה מחנות Google Play לשליחת הודעות SMS כדי לנהל את הנתונים שלך. פנה אל ספק השירות לנייד לקבלת פרטים נוספים.
Nexus 7 (2012) LTE

רק Nexus 7 עם נתונים לנייד יכול לקבל כרטיס SIM. גירסאות של הטאבלט עם Wi-Fi לא יכולות לעשות זאת.

הכנסת כרטיס SIM

 1. כבה את הטאבלט והנח אותו על משטח שטוח כשהמסך פונה כלפי מטה.
 2. אתר את מגש כרטיס ה-SIM בצד שמאל של הטאבלט ומצא את החור שבדלת המגש. זהירות: הקפד לא לגעת בחור המיקרופון שנמצא מעט מעל למגש.
 3. הכנס לחור המגש את אביזר השליפה שקיבלת עם הטאבלט (או מהדק נייר) ולחץ בעדינות עד שהמגש יקפוץ החוצה.
 4. הוצא את המגש והכנס לתוכו את כרטיס ה-SIM כשהפינה הקטומה בצד ימין.
 5. החזר בזהירות את המגש לחריץ ולחץ עליו בעדינות עד שיחזור למקומו בטאבלט.

הפעלת כרטיס SIM

 1. כבה את ה-Wi-Fi לאחר השלמת הנחיות ההגדרה. לאחר כיבוי ה-Wi-Fi תראה הודעה בחלק העליון של המסך.
 2. החלק כלפי מטה את לוח ההודעות וגע בהודעה.
 3. פעל לפי הוראות ההפעלה של הספק שלך.
חשוב: ייתכן שאצל ספקים מסוימים יחלפו מספר דקות עד להפעלת כרטיס ה-SIM. אם ההפעלה אורכת זמן רב, ייתכן שיש צורך בהפעלה-מחדש של הטאבלט. ספקי שירות מסוימים לנייד עשויים לדרוש שתעבור למצב טיסה ואז תצא ממנו, או שתשתמש באפליקציה מחנות Google Play לשליחת הודעות SMS כדי לנהל את הנתונים שלך. פנה אל ספק השירותים לנייד שלך לקבלת פרטים נוספים.

רישום מספר ה-IMEI 

כשאתה יוצר קשר עם שירות הלקוחות, ייתכן שתתבקש למסור את מספר זיהוי ה-IMEI של הטלפון שלך.

מספר זיהוי ה-IMEI של הטלפון נמצא במגש כרטיס ה-SIM ובמארז הטלפון. רשום את מספר ה-IMEI מהמדריך להתחלה מהירה, או צלם את המספר.

קישורים קרובים

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי