Umetanje SIM kartice u uređaj Nexus

Da biste povezali uređaj s mobilnom mrežom, morate umetnuti SIM karticu. Ako kartica nije instalirana, vidjet ćete poruku "Nema SIM kartice".

Nabavljanje SIM kartice

Ako nemate SIM karticu za uređaj, obratite se mobilnom operateru. Osim prodaje SIM kartica, mobilni ih operateri također i aktiviraju kako biste ih odmah mogli upotrebljavati. U nastavku možete saznati koja vam je SIM kartica potrebna.

Instaliranje SIM kartice

VAŽNO: pazite da ne savijete ili izgrebete SIM karticu i ne izlažite je statičkom elektricitetu, vodi ili prljavštini. Držite SIM kartice izvan dohvata male djece.

U nastavku odaberite svoj uređaj da biste vidjeli upute:

Telefoni

Nexus 5X

Vrsta SIM kartice

Nexus 5X upotrebljava nano SIM karticu.

Korisnici Sprinta: postojeće Sprintove SIM kartice neće funkcionirati za Nexus 5X, pa će vam trebati nova Sprintova SIM kartica.

Lokacija ladice za SIM karticu

Ladica SIM kartice nalazi se na gornjoj lijevoj strani telefona. Gumb za izbacivanje nalazi se u rupici s desne strane vratašca ladice.

Upute

 1. Isključite telefon i pronađite rupicu za ladicu SIM kartice. U rupicu umetnite alat za izbacivanje SIM-a koji ste dobili s telefonom.
 2. Čvrsto, ali oprezno pritisnite dok ladica ne iskoči.
 3. Uklonite ladicu i postavite nano SIM karticu u nju.
 4. Pažljivo namjestite ladicu u utor i lagano je gurnite natrag u telefon.
 5. Uključite telefon. Možda ćete morati ponovo pokrenuti telefon da biste počeli primati uslugu mobilnog operatera.
Nexus 6P

Vrsta SIM kartice

Nexus 6P upotrebljava nano SIM karticu.

Korisnici Sprinta: postojeće Sprintove SIM kartice neće funkcionirati za Nexus 6P, pa će vam trebati nova Sprintova SIM kartica.

Lokacija ladice za SIM karticu

Ladica SIM kartice nalazi se na gornjoj lijevoj strani telefona. Gumb za izbacivanje nalazi se u rupici s desne strane vratašca ladice.

Upute

 1. Isključite telefon i pronađite rupicu za ladicu SIM kartice. U rupicu umetnite alat za izbacivanje SIM-a koji ste dobili s telefonom.
 2. Čvrsto, ali oprezno pritisnite dok ladica ne iskoči.
 3. Uklonite ladicu i postavite nano SIM karticu u nju.
 4. Pažljivo namjestite ladicu u utor i lagano je gurnite natrag u telefon.
 5. Uključite telefon. Možda ćete morati ponovo pokrenuti telefon da biste počeli primati uslugu mobilnog operatera.
Nexus 6

Vrsta SIM kartice

Nexus 6 upotrebljava nano SIM karticu.

Lokacija ladice za SIM karticu

Ladica SIM kartice nalazi se pri vrhu telefona, pored utičnice za slušalice. Gumb za izbacivanje nalazi se u rupici s desne strane vratašca ladice.

Upute

 1. U rupicu umetnite alat za izbacivanje SIM-a koji ste dobili s telefonom.

 2. Čvrsto, ali oprezno pritisnite dok ladica ne iskoči.

 3. Uklonite ladicu i postavite nano SIM karticu u nju.

 4. Pažljivo namjestite ladicu u utor i lagano je gurnite natrag u telefon.

Možda ćete morati ponovo pokrenuti telefon da biste počeli primati uslugu mobilnog operatera.

Nexus 5

Da biste instalirali mikro SIM karticu, učinite sljedeće:

 1. Potražite ladicu SIM kartice koja se nalazi na desnoj strani telefona ispod gumba za uključivanje/isključivanje. Umetnite alat za izbacivanje SIM-a (koji ste dobili uz telefon) u gumb za izbacivanje, odnosno, rupicu koja se nalazi točno ispod vratašca ladice.

 2. Čvrsto, ali oprezno pritisnite dok ladica ne iskoči.

 3. Uklonite ladicu i položite mikro SIM karticu u nju, tako da se nakošeni rub kartice priljubi uz odgovarajući rub ladice.

 4. Pažljivo gurnite ladicu natrag u telefon.

Ako je telefon uključen, morat ćete ga ponovno pokrenuti da bi se povezao s mobilnom mrežom.

Nexus 4

Ladica za SIM karticu nalazi se s lijeve strane telefona ispod tipke za glasnoću. Gumb za izbacivanje rupica je tik iznad vratašca ladice.

Da biste instalirali mikro SIM karticu, učinite sljedeće:

 1. Umetnite alat za izbacivanje SIM kartice koji je isporučen s telefonom (ili tanku pribadaču) u rupicu pa čvrsto, ali oprezno pritisnite dok ladica ne iskoči.  
 2. Izvadite ladicu pa u nju položite mikro SIM karticu tako da je čip okrenut prema dolje, a nakošeni rub udesno.
 3. Pažljivo namjestite ladicu u utor i lagano je gurnite natrag u telefon.

Napominjemo da ćete možda morati ponovo pokrenuti telefon kako bi pravilno primao signal mreže.

Tableti

Nexus 9 LTE

Da biste mogli početi upotrebljavati tablet, možda ćete morati umetnuti nano SIM karticu. Samo tableti Nexus 9 LTE mogu prihvatiti nano SIM karticu. Verzije tableta za Wi-Fi ne mogu.

Ladica za nano SIM karticu nalazi se s lijeve strane tableta. Gumb za izbacivanje nalazi se u rupici pored vratašca ladice.

Da biste instalirali SIM karticu, učinite sljedeće:

 1. U rupicu umetnite alat za izbacivanje SIM-a koji ste dobili s tabletom.

 2. Čvrsto, ali oprezno pritisnite dok ladica ne iskoči.

 3. Uklonite ladicu i postavite nano SIM karticu u nju.

 4. Pažljivo namjestite ladicu u utor i lagano je gurnite natrag u tablet.

Možda ćete morati ponovno pokrenuti tablet da biste počeli primati uslugu mobilnog operatera.

Nexus 7 (2013) LTE

Samo Nexus 7 (2013) LTE može prihvatiti SIM karticu. Verzije tableta za Wi-Fi ne mogu.

Umetanje SIM kartice

 1. Isključite tablet i stavite ga na ravnu površinu sa zaslonom prema gore. Fotoaparat nalazi se na vrhu, a tipka za uključivanje/isključivanje nalazi se s desne strane.
 2. Lagano nagnite desnu stranu i pronađite ladicu za SIM karticu pri dnu i rupicu u vratašcima ladice.
 3. Umetnite alat za izbacivanje SIM-a koji ste dobili s tabletom (ili spajalicu) u rupicu na vratašcima ladice pa čvrsto, ali oprezno, pritisnite dok ladica ne iskoči.

 4. Izvadite ladicu pa u nju položite mikro SIM karticu tako da se nakošeni rub kartice priljubi uz nakošeni rub ladice.

 5. Vratite ladicu u utor i lagano je gurnite natrag u tablet.

Aktiviranje SIM kartice

 1. Otvorite aplikaciju Postavke Postavke (uređaji s Androidom 4.3 ili starijim verzijama imaju drugačiju ikonu Postavke Postavke) i isključite Wi-Fi nakon što izvršite postavljanje prema uputama. Nakon isključivanja Wi-Fi-ja na vrhu zaslona prikazat će se obavijest.
 2. Trznite zaslon obavijesti prema dolje i dodirnite obavijest.
 3. Slijedite upute za aktivaciju koje ste dobili od mobilnog operatera.
Važno: kod nekih mobilnih operatera aktivacija SIM kartice može potrajati nekoliko minuta. Ako aktivacija traje dugo, možda biste trebali ponovo pokrenuti tablet. Neki davatelji mobilnih usluga mogu tražiti da uđete pa izađete iz načina rada u zrakoplovu ili da za upravljanje podacima upotrijebite aplikaciju SMS iz Trgovine Play. Za dodatne pojedinosti obratite se davatelju mobilne usluge.
Nexus 7 (2012) LTE

Samo Nexus 7 s mobilnim podacima može prihvatiti SIM karticu. Verzije tabletnih računala za Wi-Fi ne mogu.

Umetanje SIM kartice

 1. Isključite tabletno računalo i postavite ga na ravnu površinu sa zaslonom okrenutim prema dolje.
 2. Pronađite ladicu za SIM karticu s desne strane tableta pa pronađite rupu na njenim vratašcima. Oprez: izbjegavajte rupiu za mikrofon koja se nalazi malo iznad te ladice.
 3. Umetnite alat koji ste dobili s tabletom (ili spajalicu) u rupu na ladici pa čvrsto, ali oprezno, pritisnite dok ladica ne iskoči.
 4. Izvucite ladicu i u nju postavite mikro SIM karticu, s nakošenim rubom prema lijevo.
 5. Pažljivo namjestite ladicu u utor i lagano je gurnite natrag u tabletno računalo.

Aktivirajte SIM karticu

 1. Isključite Wi-Fi nakon primjene uputa za postavljanje. Nakon isključivanja Wi-Fi-ja na vrhu zaslona prikazat će se obavijest.
 2. Trznite zaslon obavijesti prema dolje i dodirnite obavijest.
 3. Slijedite upute za aktivaciju koje ste dobili od mobilnog operatera.
Važno: kod nekih mobilnih operatera aktivacija SIM kartice može potrajati nekoliko minuta. Ako aktivacija traje dugo, možda biste trebali ponovo pokrenuti tablet. Neki davatelji mobilnih usluga mogu tražiti da uđete pa izađete iz načina rada u zrakoplovu ili da za upravljanje podacima upotrijebite aplikaciju SMS iz Trgovine Play. Za dodatne pojedinosti obratite se davatelju mobilne usluge.

IMEI broj 

Ako se budete obraćali službi za korisnike, možda ćete im morati reći koji je IMEI identifikacijski broj telefona.

IMEI identifikacijski broj telefona nalazi se na ladici SIM kartice i kutiji u kojoj je telefon kupljen. Zapišite IMEI broj u Kratki vodič za početak rada ili ga fotografirajte.

Srodne veze