Punjenje uređaja Nexus

Prilikom isporuke uređaja Nexus baterija možda neće biti potpuno napunjena. Preporučujemo da što prije napunite bateriju do kraja.

Upute i informacije za punjenje

Za informacije o punjenju i uključivanju uređaja odaberite svoj telefon ili tablet u nastavku:

Telefoni

Nexus 5X
 1. Priključite bilo koji kraj USB kabela vrste C u USB priključak vrste C na donjoj strani telefona. Zatim priključite drugi kraj kabela u punjač, a punjač u strujnu utičnicu.
 2. Uključite telefon tako da pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje s desne strane i držite je nekoliko sekundi.

   

Savjeti

 • Nexus 5X puni se putem USB priključka vrste C, tako da drugi kabeli i punjači za Android možda neće funkcionirati s vašim uređajem. Preporučujemo da upotrebljavate punjač koji ste dobili s Nexusom. 
 • Ako želite upotrebljavati USB punjač standarda A koji već imate, trebat ćete nabaviti novi kabel USB-C na USB-A. No tako će se uređaj sporije puniti nego punjačem vrste C.
 • U Google Storeu možete kupiti dodatne punjače i kabele.
 • Za napajanje najbolje je upotrebljavati punjač koji ste dobili s telefonom. Punjenje putem drugih izvora, primjerice prijenosnog računala, možda neće biti tako brzo.
 • Tijekom punjenja možete upotrebljavati telefon, ali će punjenje biti brže ako ga ne koristite.

Napomena

 • Baterija se ne može ukloniti. Ne pokušavajte otvoriti telefon.
 • Punjač se razlikuje ovisno o zemlji ili regiji.
 • Razlika ulaznog napona između strujne utičnice i ovog punjača iznosi 100 V – 240 V izmjenične struje, a izlazni napon punjača iznosi 5 V, 3 A istosmjerne struje.
 • Najbolje rezultate punjenja Nexusa 5X postići ćete upotrebom isporučenog punjača i kabela vrste C. Upotrebljavajte samo sukladne i certificirane USB kabele i punjače treće strane. Necertificirani dijelovi mogu oštetiti telefon.
Nexus 6P
 1. Priključite bilo koji kraj USB kabela vrste C u USB priključak vrste C na donjoj strani telefona. Zatim priključite drugi kraj kabela u punjač, a punjač u strujnu utičnicu.
 2. Uključite telefon tako da pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje s desne strane i držite je nekoliko sekundi.

Savjeti

 • Nexus 6P puni se putem USB priključka vrste C, tako da drugi kabeli i punjači za Android možda neće funkcionirati s vašim uređajem. Preporučujemo da upotrebljavate punjač koji ste dobili s Nexusom.
 • Ako želite upotrebljavati USB punjač standarda A koji već imate, možete koristiti kabel USB-C na USB-A koji ste dobili s uređajem. No tako će se uređaj sporije puniti nego punjačem vrste C.
 • U Google Storeu možete kupiti dodatne punjače i kabele.
 • Za napajanje najbolje je upotrebljavati punjač koji ste dobili s telefonom. Punjenje putem drugih izvora, primjerice prijenosnog računala, možda neće biti tako brzo.
 • Tijekom punjenja možete upotrebljavati telefon, ali će punjenje biti brže ako ga ne koristite.

Napomena

 • Baterija se ne može ukloniti. Ne pokušavajte otvoriti telefon.
 • Punjač se razlikuje ovisno o zemlji ili regiji.
 • Razlika ulaznog napona između strujne utičnice i ovog punjača iznosi 100 V – 240 V izmjenične struje, a izlazni napon punjača iznosi 5 V, 3 A istosmjerne struje.
 • Najbolje rezultate punjenja Nexusa 6P postići ćete upotrebom isporučenog punjača i kabela vrste C. Upotrebljavajte samo sukladne i certificirane USB kabele i punjače treće strane. Necertificirani dijelovi mogu oštetiti telefon.
Nexus 6
 1. Priključite manji kraj mikro USB kabela u mikro USB priključak na donjoj strani telefona. Zatim priključite drugi kraj u jedinicu za punjenje, a nju u strujnu utičnicu.
 2. Da biste uključili telefon, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje s desne strane i držite je nekoliko sekundi.

Savjeti

 • Za napajanje najbolje je upotrebljavati jedinicu za punjenje koju ste dobili s telefonom. Napajanje putem drugih izvora, primjerice prijenosnog računala, možda neće tako dobro raditi.
 • Tijekom punjenja možete upotrebljavati telefon, ali će punjenje biti brže ako ga ne koristite.

Napomena

 • Baterija se ne može ukloniti. Ne pokušavajte otvoriti telefon.
 • Jedinice za punjenje razlikuju se ovisno o zemlji ili regiji.
 • Razlika ulaznog napona između strujne utičnice i ove jedinice za punjenje iznosi 100 V – 240 V izmjenične struje, a izlazni napon jedinice za punjenje iznosi DC 5 V, 2 A istosmjerne struje.
 • Upotrebljavajte samo jedinicu za punjenje i mikro USB kabel koji ste dobili s Nexusom 6. Upotrebom druge jedinice za punjenje ili kabela možete oštetiti uređaj.
Nexus 5

Kad prvi put otvorite Nexus 5, baterija neće biti potpuno napunjena. Preporučujemo da što prije napunite bateriju do kraja.

Ako upotrebljavate putni pretvarač koji se isporučuje s telefonom, spojite jedan kraj mikro USB kabela na priključak za punjač na donjem rubu telefona, a drugi kraj na putni pretvarač. Zatim uključite putni pretvarač u električnu utičnicu.

 • Putni pretvarač razlikuje se prema zemlji ili regiji.
 • Upotrebljavajte samo putni pretvarač i mikro USB kabel koji se isporučuju s Nexusom 5. Upotreba nekog drugog putnog pretvarača ili kabela može oštetiti telefon.
 • Razlika ulaznog napona između strujne utičnice i ovog putnog pretvarača iznosi 100 V – 240 V izmjenične struje, a izlazni napon putnog pretvarača iznosi 5V, 1.2A istosmjerne struje.
 • Punjenje telefona putem USB kabela spojenog na drugi uređaj, primjerice, prijenosno računalo, traje dulje od punjenja putnim pretvaračem.
 • Baterija Nexusa 5ne može se ukloniti. Ne pokušavajte otvoriti telefon.
Nexus 4

Kad prvi put otvorite Nexus 4, baterija neće biti potpuno napunjena. Preporučujemo da što prije napunite bateriju do kraja.

Ako upotrebljavate putni pretvarač koji se isporučuje s telefonom, spojite jedan kraj mikro USB kabela na priključak za punjač na donjem rubu telefona, a drugi kraj na putni pretvarač. Zatim uključite putni pretvarač u električnu utičnicu.

 • Putni pretvarač razlikuje se prema zemlji ili regiji.
 • Upotrebljavajte samo putni pretvarač i mikro USB kabel koji se isporučuju s Nexusom 4. Upotreba nekog drugog putnog pretvarača ili kabela može oštetiti telefon.
 • Razlika ulaznog napona između strujne utičnice i ovog putnog pretvarača iznosi 100 V – 240 V izmjenične struje, a izlazni napon putnog pretvarača iznosi 5V, 1.2A istosmjerne struje.
 • Punjenje telefona putem USB kabela spojenog na drugi uređaj, primjerice laptop, traje dulje od punjenja putnim pretvaračem.
 • Baterija Nexusa 4 ne može se ukloniti. Ne pokušavajte otvoriti telefon.
Važno: ako upotrebljavate bežični punjač, morate upotrebljavati odobreni model i samo prema dobivenim uputama. Putni pretvarač Nexusa 4 možda neće generirati dovoljno struje za napajanje bežičnog punjača.

 

Tableti

Nexus 9

Baterija na početku možda neće biti potpuno napunjena. Preporučujemo da što prije napunite bateriju do kraja. Da biste napunili i uključili uređaj, učinite sljedeće:

 1. Priključite manji kraj mikro USB kabela u mikro USB priključak na donjoj strani tableta, kada se gleda s prednje strane. Zatim priključite drugi kraj u jedinicu za punjenje, a nju u strujnu utičnicu.

 2. Da biste uključili tablet, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje s desne strane nekoliko sekundi.

 • Jedinice za punjenje razlikuju se ovisno o zemlji ili regiji.
 • Upotrebljavajte samo jedinicu za punjenje i mikro USB kabel koji ste dobili s Nexusom 9. Upotrebom druge jedinice za punjenje ili kabela možete oštetiti tablet.
 • Najbolji izvor struje jedinica je za punjenje koja se isporučuje s tabletnim računalom. Napajanje putem drugih izvora, primjerice prijenosnog računala, možda neće tako dobro raditi.
 • Tablet se puni brže kada ga ne upotrebljavate.
 • Razlika ulaznog napona između strujne utičnice i ove jedinice za punjenje iznosi 100 V – 240 V izmjenične struje, a izlazni napon jedinice za punjenje iznosi 5 V, 1,5 A istosmjerne struje.
 • Baterija se ne može ukloniti. Ne pokušavajte otvoriti tablet.
Nexus 7 2013.

Baterija na početku možda neće biti potpuno napunjena. Preporučujemo da je što prije potpuno napunite.

Povežite mikro USB kabel, Nexus 7 i jedinicu za punjenje, a jedinicu za punjenje uključite u električnu utičnicu:

 • Jedinice za punjenje razlikuju se ovisno o zemlji ili regiji.
 • Koristite se samo USB jedinicom za punjenje i mikro USB kabelom koji su isporučeni s Nexusom 7. Upotrebom druge jedinice za punjenje ili kabela možete oštetiti tablet.
 • Da biste izbjegli opasnost od ozljeda ili oštećenja uređaja, skinite zaštitni sloj s USB jedinice za punjenje i USB kabela prije punjenja baterije.
 • Raspon ulaznog napona između zidne utičnice i ove jedinice za punjenje iznosi 100 V – 240 V izmjenične struje, a izlazni napon jedinice za punjenje iznosi 5,2 V, 1,35 A direktne struje.
 • Nexus 7 možete puniti na USB priključku računala samo ako je u načinu mirovanja (isključen zaslon) ili ako je isključen. Punjenje na USB priključku traje dulje od punjenja na USB jedinici za punjenje.
Nexus 7 2012.

Baterija na početku možda neće biti potpuno napunjena. Preporučujemo da je što prije potpuno napunite.

Povežite mikro USB kabel, Nexus 7 i jedinicu za punjenje, a jedinicu za punjenje uključite u električnu utičnicu:

 • Jedinice za punjenje razlikuju se ovisno o zemlji ili regiji.
 • Koristite se samo USB jedinicom za punjenje i mikro USB kabelom koji su isporučeni s Nexusom 7. Upotrebom druge jedinice za punjenje ili kabela možete oštetiti tablet.
 • Da biste izbjegli opasnost od ozljeda ili oštećenja uređaja, skinite zaštitni sloj s USB jedinice za punjenje i USB kabela prije punjenja baterije.
 • Razlika ulaznog napona između strujne utičnice i ove jedinice za punjenje iznosi 100 V – 240 V izmjenične struje, a izlazni napon jedinice za punjenje iznosi 5 V, 2 A istosmjerne struje.
 • Nexus 7 možete puniti na USB priključku računala samo ako je u načinu mirovanja (isključen zaslon) ili ako je isključen. Punjenje na USB priključku traje dulje od punjenja na USB jedinici za punjenje.
Nexus 10

Baterija na početku možda neće biti potpuno napunjena. Preporučujemo da što prije napunite bateriju do kraja.

Spojite mali kraj mikro USB kabela u mikro USB priključak na gornjem lijevom rubu tabletnog računala kada ga gledate s prednje strane. Zatim priključite drugi kraj u jedinicu za punjenje, a nju u strujnu utičnicu.

 • Jedinica za punjenje razlikuje se prema zemlji ili regiji.
 • Koristite se samo jedinicom za punjenje i mikro USB kabelom koji su isporučeni s Nexusom 10. Upotrebom druge jedinice za punjenje ili kabela možete oštetiti tabletno računalo.
 • Najbolji izvor struje jedinica je za punjenje koja se isporučuje s tabletnim računalom. Napajanje putem drugih izvora, primjerice prijenosnog računala, možda neće tako dobro raditi.
 • Tabletno se računalo puni brže kada ga ne upotrebljavate.
 • Razlika ulaznog napona između strujne utičnice i ove jedinice za punjenje iznosi 100 V – 240 V izmjenične struje, a izlazni napon jedinice za punjenje iznosi 5 V, 2 A istosmjerne struje.
 • Baterija Nexusa 10 ne može se ukloniti. Ne pokušavajte otvoriti tablet.

Provjera preostalog vremena do potpunog punjenja

Saznajte kako provjeriti razinu napunjenosti i status punjenja baterije.

Rješavanje problema

Drugi kabeli i punjači za Android ne funkcioniraju

Nexus 5x i Nexus 6P za punjenje upotrebljavaju USB priključak vrste C, tako da s tim telefonima neće funkcionirati svi kabeli i punjači. Preporučujemo da upotrebljavate punjač koji ste dobili s Nexusom. 

Ako želite upotrebljavati USB punjač standarda A koji već imate, trebat će vam kabel USB-C na USB-A. No tako će se uređaj sporije puniti nego punjačem vrste C.

U Google Storeu možete kupiti dodatne punjače i kabele.

Ostali uređaji Nexus kompatibilni su sa standardnim mikro USB kabelima.

Uređaj se ne puni ni ne uključuje

Slijedite ove upute za rješavanje problema.

Baterija ne traje dovoljno dugo

Za dulje trajanje baterije možete promijeniti svoje postavke. Pogledajte savjete za produljenje trajanja baterije ili rješavanje problema s prebrzim pražnjenjem baterije.

Povezani članci