لوازم جانبی که با دستگاه‌های Nexus ارائه می‌شود

در اینجا لوازم جانبی ارائه شده در جعبه دستگاه Nexus جدید شما آمده است.

تلفن‌ها

Nexus 5X

 1. تلفن Nexus 5X
 2. کابل USB Type-C به Type-C
 3. شارژر USB Type-C‏ ۱۵ وات (۵ وات/۳ آمپر)
 4. ابزار در آوردن سیم کارت
 5. راهنمای شروع به کار سریع (تصویر ارائه نشده است)
 6. اطلاعات ایمنی و ضمانت‌نامه (تصویر ارائه نشده است)

اگر هر یک از این موارد ارائه نشده یا آسیب دیده است، برای دریافت راهنمایی با فروشگاهی که Nexus 5X خود را خریداری کرده‌اید، تماس بگیرید. اگر دستگاهتان را از Google Store خریداری کرده‌اید، می‌توانید با پشتیبانی Google Store تماس بگیرید.

فقط از لوازم جانبی تأیید شده استفاده کنید (ممکن است لوازم جانبی بسته به کشور یا منطقه متفاوت باشند).

Nexus 6P

 1. تلفن Nexus 6P
 2. کابل USB Type-C به Type-C
 3. شارژر USB Type-C‏ ۱۵ وات (۵ وات/۳ آمپر)
 4. کابل USB Type-C به A استاندارد
 5. ابزار در آوردن سیم کارت
 6. راهنمای شروع به کار سریع (تصویر ارائه نشده است)
 7. اطلاعات ایمنی و ضمانت‌نامه (تصویر ارائه نشده است)

اگر هر یک از این موارد ارائه نشده یا آسیب دیده است، برای دریافت راهنمایی با فروشگاهی که Nexus 6P خود را خریداری کرده‌اید، تماس بگیرید. اگر دستگاهتان را از Google Store خریداری کرده‌اید، می‌توانید با پشتیبانی Google Store تماس بگیرید.

فقط از لوازم جانبی تأیید شده استفاده کنید (ممکن است لوازم جانبی بسته به کشور یا منطقه متفاوت باشند).

Nexus 6
 • تلفن Nexus 6
 • کابل همگام‌سازی/شارژ USB
 • شارژر Motorola Turbo
 • راهنمای شروع به کار سریع (تصویر ارائه نشده است)
 • اطلاعات ایمنی و ضمانت‌نامه (تصویر ارائه نشده است)
 • ابزار خارج کردن سیم کارت (تصویر ارائه نشده است)

اگر هر یک از این موارد ارائه نشده یا آسیب دیده است، برای دریافت کمک با فروشگاهی که Nexus 6 خودتان را خریداری کرده‌اید، تماس بگیرید. فقط از لوازم جانبی تأیید شده استفاده کنید (ممکن است لوازم جانبی بسته به کشور یا منطقه متفاوت باشند).

Nexus 5
 1. Nexus 5
 2. کابل میکرو USB
 3. آداپتور برق
 4. کارت راهنمای شروع به کار سریع و ضمانت و ایمنی
 5. ابزار خارج کردن سیم کارت
Nexus 4

 

یک راهنمای شروع به کار سریع و دفترچه ایمنی و ضمانت نیز عرضه شده است.

 • اگر موردی آسیب دیده است یا موجود نیست، برای دریافت راهنمایی با نماینده فروش خود تماس بگیرید.
 • فقط از لوازم جانبی تأیید شده استفاده کنید.
 • لوازم جانبی ممکن است بسته به کشور یا منطقه متفاوت باشند.

رایانه‌های لوحی

Nexus 9

 • رایانه لوحی Nexus 9
 • کابل همگام‌سازی/شارژ USB
 • شارژر دیواری USB با ولتاژ دوگانه
 • ابزار خارج کردن سیم کارت برای رایانه‌های لوحی Nexus 9 LTE (تصویرارائه نشده است)
 • راهنمای شروع به کار سریع (تصویر ارائه نشده است)
 • کارت ضمانت/ایمنی (تصویر ارائه نشده است)

اگر هر یک از این موارد ارائه نشده یا آسیب دیده است، برای دریافت کمک با فروشگاهی که Nexus 9 خودتان را خریداری کرده‌اید، تماس بگیرید. فقط از لوازم جانبی تأیید شده استفاده کنید (ممکن است لوازم جانبی بسته به کشور یا منطقه متفاوت باشند).

‎(‏۲۰۱۳)‎ ‏Nexus 7

 1. ‎(‏۲۰۱۳)‎ ‏Nexus 7
 2. کابل میکرو USB
 3. دستگاه شارژ USB
 4. کارت راهنمای شروع به کار سریع و ضمانت و ایمنی
‎Nexus 7 (۲۰۱۲)‎‎‎

 

 • ابزار خارج کردن سیم کارت نیز با Nexus 7‏ (۲۰۱۲) دارای داده تلفن همراه ارائه می‌شود.
 • اگر موردی آسیب دیده است یا موجود نیست، برای دریافت راهنمایی با نماینده فروش خود تماس بگیرید.
 • فقط از لوازم جانبی تأیید شده استفاده کنید.
 • دستگاه شارژ همراه USB بسته به کشور یا منطقه متفاوت است.
Nexus 10

راهنمای شروع به کار سریع و دفترچه ضمانت نیز عرضه می‌شوند.

 • اگر موردی آسیب دیده است یا موجود نیست، برای دریافت راهنمایی با نماینده فروش خود تماس بگیرید.
 • فقط از لوازم جانبی تأیید شده استفاده کنید.
 • لوازم جانبی ممکن است بسته به کشور یا منطقه متفاوت باشند.

پیوندهای مرتبط