Ρύθμιση της νέας συσκευής Nexus

Το νέο τηλέφωνο ή tablet Nexus θα σας καθοδηγήσει για τη ρύθμισή του.

Για να βεβαιωθείτε ότι κατά τη ρύθμιση της συσκευής σας δεν καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία του,  προτείνουμε να το έχετε συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ρύθμιση. Μάθετε πώς μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 6.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Ρύθμιση της νέας συσκευής Nexus

Η συσκευή σας όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, θα σας ζητήσει να:

 1. Επιλέξετε τη γλώσσα την οποία θέλετε να χρησιμοποιεί η συσκευή σας.
 2. Συνδεθείτε στο διαδίκτυο. Μάθετε πώς μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
 3. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.

Αντιγραφή των πληροφοριών του Λογαριασμού σας Google σε μια νέα συσκευή Nexus 

Όταν συνδέεστε στον Λογαριασμό σας Google από το τηλέφωνο ή το tablet Nexus, τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας θα συγχρονίζονται.

Nexus με Android 8.1 και νεότερες εκδόσεις

Εάν έχετε το παλιό σας τηλέφωνο

 1. Στο νέο τηλέφωνο Nexus, πατήστε Έναρξη. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή "Έναρξη", ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" και πατήστε Ολοκλήρωση ρύθμισης.
 2. Στην ενότητα "Μεταφέρετε τα δεδομένα σας από" πατήστε OK Και έπειτα Ένα αντίγραφο ασφαλείας από ένα τηλέφωνο Android.
 3. Συνδέστε και τα δύο τηλέφωνά σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
 4. Στο παλιό σας τηλέφωνο Android:
  1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth.
  2. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Αναζήτηση Google. Πληκτρολογήστε "Ρύθμιση της συσκευής μου".
  3. Όταν εμφανιστεί το όνομα του νέου τηλεφώνου Nexus, πατήστε το.
 5. Και τα δύο τηλέφωνα θα λάβουν την ειδοποίηση "Επαλήθευση κωδικού". Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παλιό σας τηλέφωνο

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για το τρέχον τηλέφωνό σας Android. Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα αντίγραφα ασφαλείας.
 2. Στο νέο τηλέφωνο Nexus, πατήστε Έναρξη. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή "Έναρξη", ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" και πατήστε Ολοκλήρωση ρύθμισης.
 3. Στην ενότητα "Μεταφέρετε τα δεδομένα σας από" πατήστε OK Και έπειτα Ένα αντίγραφο ασφαλείας από το cloud.
 4. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Nexus με Android 5.0 - 8.0

Αφού ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, μπορείτε να εισαγάγετε Λογαριασμούς Google, αποθηκευμένες εφαρμογές και δεδομένα από την τρέχουσα συσκευή Android στο νέο τηλέφωνο Nexus χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Tap & Go".

Για τη χρήση της λειτουργίας "Tap & Go":

 • Το νέο τηλέφωνο Nexus θα πρέπει να χρησιμοποιεί έκδοση Android 5.0 ή μεταγενέστερη.
 • Η τρέχουσα συσκευή Android θα πρέπει να διαθέτει έκδοση Android 4.0 ή μεταγενέστερη και να έχει ενεργοποιηθεί το NFC.
 • Η λειτουργία "Tap & Go" δεν είναι διαθέσιμη στα tablet Nexus 9 ή Nexus 10.

Όταν ο οδηγός ρύθμισης σάς ζητάει  να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Tap & Go":

 1. Ενεργοποιήστε και ξεκλειδώστε την τρέχουσα συσκευή.
 2. Στη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το NFC. Μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το NFC.
 3. Τοποθετήστε την τρέχουσα συσκευή και το νέο τηλέφωνο με τα πίσω μέρη τους αντικριστά έως ότου ακούσετε έναν ήχο που επιβεβαιώνει τη μεταξύ τους επαφή.
 4. Όταν στην οθόνη της τρέχουσας συσκευής εμφανιστεί το μήνυμα "Αντιγραφή λογαριασμών και δεδομένων από αυτήν τη συσκευή;" πατήστε OK.
 5. Η οθόνη στην τρέχουσα συσκευή θα κλειδωθεί. Για να την ξεκλειδώσετε, χρησιμοποιήστε τον αριθμό PIN, το μοτίβο ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
 6. Όταν λάβετε μια ειδοποίηση στην τρέχουσα συσκευή με το μήνυμα "Η ρύθμιση της νέας συσκευής ολοκληρώθηκε", πατήστε αυτήν την ειδοποίηση.
 7. Εάν έχετε ρυθμίσει την επαλήθευση σε 2 βήματα για τον Λογαριασμό σας Google, ή εάν δεν έχετε ρυθμίσει κλείδωμα οθόνης στο νέο τηλέφωνό σας, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, όλα τα δεδομένα του Λογαριασμού σας Google και σχετικές εφαρμογές θα βρίσκονται στη νέα συσκευή σας.