Преглед и управление на активността ви при търсене

Ако сте включили „Активност в мрежата и приложенията“, търсенията и активността ви от други наши услуги се запазват в профила ви в Google, за да получавате по-добри резултати и предложения за търсене.

Вие контролирате какво се запазва и можете по всяко време да изтриете предишните си търсения и активност или да изключите „Активност в мрежата и приложенията“.

Забележка: Ако сте получили профила си в Google като служебен или от учебно заведение, може да се наложи да се свържете с администратора си, за да включите услугата „Активност в мрежата и приложенията“ за организацията си.

Включване или изключване на „Активност в мрежата и приложенията“

 1. Посетете страницата Контроли за активността от компютъра си. Може да се наложи да влезете в профила си в Google.
 2. Включете или изключете Активност в мрежата и приложенията.
 3. Ако включите функцията, можете да поставите отметка в квадратчето до „Включване на историята на сърфиране в Chrome и активността от уебсайтовете и приложенията, които използват услугите на Google“.

Забележка: При някои браузъри и устройства може да има още настройки, засягащи начина, по който се запазва тази активност.

Преглед или изтриване на активността ви при търсене

В Моята активност можете да намерите и изтриете търсенията си и активността си при сърфиране. Научете повече за това, как да преглеждате и управлявате активността си и как да я изчиствате.

Какво се запазва като записи в „Активност в мрежата и приложенията“

Информация за търсенията ви и др.

Когато сте включили „Активност в мрежата и приложенията“, Google запазва информация като:

 • извършваните от вас търсения и други дейности в продуктите и услугите на Google, като например Карти;
 • местоположението, езика, IP адреса и препращащия URL адрес, както и дали сте използвали браузър, или приложение;
 • реклами, върху които кликвате, или неща, които купувате от сайт на рекламодател;
 • информация на устройството ви, като скорошни приложения или имена на контакти, които сте търсили.

Забележка: Възможно е да се запазва активност дори когато сте офлайн.

Информация за сърфирането ви и др.

Google може да запазва информация като:

 • използвани от вас уебсайтове и приложения;
 • активността ви в уебсайтове и приложения, които използват услугите на Google;
 • историята ви на сърфиране в Chrome.

За да разрешите на Google да запазва тази информация, трябва:

 • да включите „Активност в мрежата и приложенията“;
 • да поставите отметка в квадратчето до „Включване на историята на сърфиране в Chrome и активността от уебсайтовете и приложенията, които използват услугите на Google“.

Историята ви в Chrome се запазва само ако сте влезли в профила си в Google и сте включили синхронизирането в браузъра. Научете за синхронизирането в Chrome.

Забележка: Ако използвате споделено устройство или влизате с няколко профила, има вероятност да се запази активност в профила по подразбиране в браузъра или на устройството, които използвате.

Как се използва запазената ви активност

Научете повече за това, как Google използва запазената ви активност и как я съхранява като частна.

Вижте често задаваните въпроси за Декларацията за поверителност за повече информация относно това, как Google обикновено третира заявките за търсене.

Как работи „Активност в мрежата и приложенията“, когато не сте в профила си

Резултатите от търсенето ви и рекламите може да се персонализират посредством свързаната с търсенето активност дори когато не сте в профила си. За да изключите този тип персонализиране, можете да търсите и сърфирате частно. Научете как.

История на браузъра

На страницата Контроли за активността можете също да поставите отметка в квадратчето до „Включване на историята на сърфиране в Chrome и активността от уебсайтовете и приложенията, които използват услугите на Google“. Когато направите това, сте в състояние да управлявате дали активността от устройството ви да се запазва.

Търсенията ви и сайтовете, които посещавате, може също да се съхраняват в браузъра ви или в Google Toolbar. Научете как да изтривате историята си в Chrome, Google Toolbar, Safari, Internet Explorer или Firefox.