Tìm hiểu về thời điểm bạn nhận được bản cập nhật phần mềm trên điện thoại Google Pixel

Chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp bản cập nhật phần mềm cho điện thoại Pixel theo thông tin dưới đây. Nếu bạn có thiết bị Android khác, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà mạng để biết thông tin cập nhật. Nếu bạn có thiết bị Nexus, hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Giới thiệu về bản cập nhật Pixel

Điện thoại Pixel sẽ thường xuyên nhận được các bản cập nhật phần mềm, bao gồm các điểm cải tiến về bảo mật, tính năng mới, bản cập nhật hệ điều hành, bản sửa lỗi, v.v.

Nếu bạn mua thiết bị từ Google Store, thì các bản cập nhật sẽ thường được gửi đến thiết bị của bạn trong vòng 2 tuần. Nếu bạn mua thiết bị ở nơi khác, thì thời gian nhận được bản cập nhật có thể sẽ lâu hơn.

Điện thoại Pixel sẽ nhận được bản cập nhật cho các vấn đề về bảo mật nêu trong Bản tin công khai về bảo mật Android.

Thời điểm bạn sẽ nhận được bản cập nhật Pixel

Pixel 6 trở lên

Điện thoại Pixel 6 trở lên sẽ nhận được bản cập nhật trong ít nhất 5 năm tính từ thời điểm thiết bị ra mắt trên Google Store ở Hoa Kỳ. Các bản cập nhật này bao gồm bản cập nhật bảo mật, phần mềm và cũng có thể bao gồm cả bản cập nhật tính năng.

Điện thoại

Đảm bảo cung cấp bản cập nhật phiên bản Android ít nhất đến:

Đảm bảo cung cấp bản cập nhật bảo mật ít nhất đến:

Pixel 7 và Pixel 7 Pro

Tháng 10 năm 2025

Tháng 10 năm 2027

Pixel 6 và Pixel 6 Pro

Tháng 10 năm 2024

Tháng 10 năm 2026

Pixel 6a

Tháng 7 năm 2025

Tháng 7 năm 2027

Pixel 4, 4 XL, 4a, 4a (5G), 5 và 5a (5G)

Các điện thoại Pixel 4, 4 XL, 4a, 4a (5G), 5 và 5a (5G) sẽ nhận được bản cập nhật bảo mật cũng như bản cập nhật phiên bản Android trong ít nhất 3 năm tính từ thời điểm thiết bị ra mắt trên Google Store ở Hoa Kỳ.

Điện thoại

Đảm bảo cung cấp bản cập nhật phiên bản Android ít nhất đến:

Đảm bảo cung cấp bản cập nhật bảo mật ít nhất đến:

Pixel 5a 5G

Tháng 8 năm 2024

Tháng 8 năm 2024

Pixel 5

Tháng 10 năm 2023

Tháng 10 năm 2023

Pixel 4a (5G)

Tháng 11 năm 2023

Tháng 11 năm 2023

Pixel 4a

Tháng 8 năm 2023

Tháng 8 năm 2023

Pixel 4 và Pixel 4 XL

Tháng 10 năm 2022

Tháng 10 năm 2022

Pixel 3a XL trở xuống
Chúng tôi đã ngừng cung cấp bản cập nhật bảo mật và bản cập nhật phiên bản Android cho các điện thoại Pixel sau đây:
  • Pixel 3a và Pixel 3a XL
  • Pixel 3 và Pixel 3 XL
  • Pixel 2 và Pixel 2 XL
  • Pixel 1 và Pixel 1 XL
Trang này giới thiệu về các bản cập nhật phần mềm của Pixel. Để biết thông tin về bảo hành, hãy truy cập vào Trung tâm bảo hành phần cứng.

Cách kiểm tra và cập nhật phiên bản Android

Bạn có thể tìm số phiên bản Android và cấp độ bản cập nhật bảo mật của điện thoại Pixel trong ứng dụng Cài đặt. Chúng tôi sẽ thông báo khi gửi bản cập nhật cho bạn. Bạn cũng có thể kiểm tra để tìm các bản cập nhật. Tìm hiểu cách tìm và cập nhật phiên bản Android.

Hỗ trợ

Tìm hiểu cách yêu cầu trợ giúp về điện thoại Pixel.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
98464
false
false