Πατήστε και πληρώστε με τη συσκευή σας

Ανάλογα με τη συσκευή σας Android, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Πατήστε και πληρώστε" για αγορές σε εμπόρους που δέχονται ανεπαφικές πληρωμές.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 9 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Ενεργοποίηση NFC

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Πατήστε και πληρώστε", πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το NFC (επικοινωνία κοντινού πεδίου).

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
  2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές Και έπειτα Προτιμήσεις σύνδεσης.
  3. Ενεργοποιήστε το NFC.

Εάν δεν βλέπετε τη ρύθμιση NFC, η συσκευή σας δεν διαθέτει NFC. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Πατήστε και πληρώστε".

Διαχείριση εφαρμογών που χρησιμοποιούν τη λειτουργία "Πατήστε και πληρώστε"

Πολλές εφαρμογές πληρωμών επιτρέπουν τη χρήση της λειτουργίας "Πατήστε και πληρώστε". Μπορείτε να βρείτε εφαρμογές πληρωμών στο Google Play ή στην εφαρμογή Play Store Google Play.

Εάν έχετε περισσότερες από μία εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία "Πατήστε και πληρώστε", μπορείτε να επιλέξετε ποια από αυτές θα χρησιμοποιείται από προεπιλογή.

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία "Πατήστε και πληρώστε" είναι ενεργοποιημένη.
  2. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
  3. Πατήστε Εφαρμογές και ειδοποιήσεις Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα Προεπιλεγμένες εφαρμογές
  4. Πατήστε το στοιχείο Πατήστε και πληρώστε Και έπειτα Προεπιλεγμένη εφαρμογή.
  5. Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή πληρωμών.

Σημείωση: Για να εμφανίζονται στις Ρυθμίσεις, οι εφαρμογές πληρωμών σας πρέπει να υποστηρίζουν τη λειτουργία "Πατήστε και πληρώστε". Οι εφαρμογές μεταφοράς χρημάτων και το Android Beam δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία "Πατήστε και πληρώστε".

Απενεργοποίηση της λειτουργίας "Πατήστε και πληρώστε"

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Πατήστε και πληρώστε" με 2 τρόπους:

  • Στην εφαρμογή πληρωμών σας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Πατήστε και πληρώστε". Δεν υποστηρίζουν όλες οι εφαρμογές πληρωμών αυτήν την επιλογή.
  • Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας Εφαρμογή Ρυθμίσεις Και έπειτα Συνδεδεμένες συσκευές Και έπειτα Προτιμήσεις σύνδεσης. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το NFC

Σημείωση: Η απενεργοποίηση του NFC απενεργοποιεί επίσης και άλλες λειτουργίες NFC, όπως το Android Beam.

Σχετικά άρθρα