Quản lý các chế độ cài đặt vị trí trên thiết bị Android

 

Trong thời gian tới, tên của chế độ cài đặt Nhật ký vị trí sẽ thay đổi thành Dòng thời gian. Nếu tài khoản của bạn đang bật Nhật ký vị trí, thì bạn có thể sẽ tìm thấy Dòng thời gian trong phần cài đặt ứng dụng và tài khoản. Tìm hiểu thêm.
Khi bật dịch vụ vị trí trong phần cài đặt, bạn có thể sử dụng các dịch vụ dựa trên vị trí. Ví dụ: bạn có thể nhận thông tin dựa trên vị trí của điện thoại như kết quả tìm kiếm tại địa phương chính xác hơn, các dự đoán đường đi làm và nhà hàng ở gần.

Lưu ý quan trọng:

Tìm hiểu các tùy chọn cài đặt vị trí có trên điện thoại

Lưu ý quan trọng: Khi bạn tắt dịch vụ vị trí trên điện thoại, các ứng dụng và dịch vụ sẽ không thể xác định vị trí của điện thoại. Bạn vẫn có thể nhận kết quả tìm kiếm tại địa phương và quảng cáo dựa trên địa chỉ IP của mình.

Google có nhiều dịch vụ dựa trên vị trí. Một số dịch vụ như sau:

Lưu ý: Các ứng dụng đều có tùy chọn cài đặt riêng. Tìm hiểu cách quản lý các tùy chọn cài đặt vị trí của ứng dụng.

Bật hoặc tắt dịch vụ vị trí cho điện thoại

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình.
 2. Chạm và giữ biểu tượng Vị trí Vị trí.
  • Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng Vị trí Vị trí:
   1. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa hoặc Cài đặt Cài đặt.
   2. Kéo biểu tượng Vị trí Vị trí vào phần Cài đặt nhanh.

 

Khi dịch vụ Vị trí đang bật
Khi dịch vụ Vị trí đang tắt

Giúp điện thoại của bạn nhận thông tin vị trí chính xác hơn (Dịch vụ vị trí của Google, còn gọi là Độ chính xác của vị trí trên Google)

Bật hoặc tắt dịch vụ độ chính xác của vị trí trên điện thoại

Android 12 trở lên

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình.
 2. Chạm và giữ biểu tượng Vị trí Vị trí.
  • Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng Vị trí Vị trí:
   1. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa hoặc Cài đặt Cài đặt.
   2. Kéo biểu tượng Vị trí Vị trí vào phần Cài đặt nhanh.
 3. Nhấn vào Dịch vụ vị trí sau đó Độ chính xác của vị trí trên Google.
 4. Bật hoặc tắt chế độ Cải thiện độ chính xác của vị trí.

Android 11 trở xuống

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình. 
 2. Chạm và giữ biểu tượng Vị trí Vị trí.
  • Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng Vị trí Vị trí:
   1. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa hoặc Cài đặt Cài đặt.
   2. Kéo biểu tượng Vị trí Vị trí vào phần Cài đặt nhanh.
 3. Nhấn vào Nâng cao sau đó Độ chính xác của vị trí trên Google
 4. Bật hoặc tắt chế độ Cải thiện độ chính xác của vị trí.
Khi dịch vụ Độ chính xác của vị trí trên Google đang bật

Khi bạn bật dịch vụ Độ chính xác của vị trí trên Google, điện thoại của bạn sẽ dùng các nguồn này để nhận thông tin vị trí chính xác nhất:

 • GPS
 • Wi-Fi
 • Mạng di động
 • Cảm biến (chẳng hạn như gia tốc kế)

Google có thể định kỳ thu thập dữ liệu vị trí và sử dụng dữ liệu này theo cách ẩn danh để cải thiện độ chính xác của vị trí và các dịch vụ dựa trên vị trí.

Khi tùy chọn Độ chính xác của vị trí trên Google bị tắt

Khi bạn tắt dịch vụ Độ chính xác của vị trí trên Google, điện thoại sẽ dùng Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và các cảm biến, chẳng hạn như gia tốc kế để xác định vị trí. Hệ thống định vị toàn cầu có thể hoạt động chậm hơn và cung cấp thông tin vị trí kém chính xác hơn so với các nguồn khác.

Khi đang tắt, dịch vụ Độ chính xác của vị trí trên Google sẽ không sử dụng hoặc thu thập dữ liệu GPS, Wi-Fi, mạng và cảm biến.

Trên Android 12 trở lên, bạn có thể quản lý quyền truy cập thông tin vị trí chính xác của từng ứng dụng. Điều này khác với Độ chính xác của vị trí trên Google (một chế độ cài đặt vị trí cho thiết bị mà cho phép điện thoại sử dụng nhiều nguồn hơn để có được vị trí chính xác nhất).  Ngay cả khi Độ chính xác của vị trí trên Google đang bật, bạn vẫn chỉ có thể cấp cho một ứng dụng quyền truy cập thông tin vị trí gần đúng nếu không muốn cho phép ứng dụng đó truy cập thông tin vị trí chính xác của thiết bị.  Nếu bạn tắt dịch vụ Độ chính xác của vị trí trên Google, thì các ứng dụng có thể không nhận được vị trí chính xác của thiết bị. Tìm hiểu cách quản lý quyền truy cập thông tin vị trí của ứng dụng

Thiết lập tính năng quét tìm Wi-Fi và Bluetooth

Để giúp ứng dụng nhận thông tin vị trí chính xác hơn, bạn có thể cho phép điện thoại quét tìm điểm truy cập hoặc thiết bị Bluetooth ở gần.

Android 12 trở lên

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình.
 2. Chạm và giữ biểu tượng Vị trí Vị trí.
  • Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng Vị trí Vị trí:
   1. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa hoặc Cài đặt Cài đặt.
   2. Kéo biểu tượng Vị trí Vị trí vào phần Cài đặt nhanh.
 3. Nhấn vào Dịch vụ vị trí.
 4. Bật hoặc tắt chế độ Quét tìm Wi-Fi Quét tìm Bluetooth.

Android 11 trở xuống

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình. 
 2. Chạm và giữ biểu tượng Vị trí Vị trí.
  • Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng Vị trí Vị trí:
   1. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa hoặc Cài đặt Cài đặt
   2. Kéo biểu tượng Vị trí Vị trí vào phần Cài đặt nhanh.
 3. Nhấn vào Quét tìm Wi-FiQuét tìm Bluetooth
 4. Bật hoặc tắt chế độ Quét tìm Wi-FiQuét tìm Bluetooth.

Gửi thông tin vị trí của bạn trong trường hợp khẩn cấp

Để giúp người trả lời tìm thấy bạn nhanh chóng, vị trí của điện thoại có thể được gửi khi bạn quay số hoặc nhắn tin cho một số khẩn cấp, chẳng hạn như khi bạn gọi đến số 911 ở Hoa Kỳ hoặc 112 ở Châu Âu.

Nếu mạng di động và quốc gia của bạn có hỗ trợ Dịch vụ vị trí khẩn cấp (ELS) của Android và dịch vụ này đang bật, thì điện thoại sẽ tự động gửi thông tin vị trí của thiết bị cho nhân viên cứu hộ đầu tiên thông qua ELS (Dịch vụ vị trí khẩn cấp). Nếu Dịch vụ vị trí khẩn cấp đang tắt, thì nhà mạng di động vẫn có thể gửi thông tin vị trí của thiết bị trong khi bạn gọi điện hoặc nhắn tin khẩn cấp.

Bật hoặc tắt Dịch vụ vị trí khẩn cấp trên Android.

Bạn có thể bật hoặc tắt Dịch vụ vị trí khẩn cấp bất cứ lúc nào. Dịch vụ vị trí khẩn cấp hoạt động trên hầu hết các thiết bị có hỗ trợ Dịch vụ Google Play.

Android 12 trở lên

 1. Để mở ứng dụng Cài đặt của thiết bị, hãy vuốt xuống 2 lần từ đầu màn hình.
 2. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó An toàn và khẩn cấp.
 3. Bật hoặc tắt Dịch vụ vị trí khẩn cấp.

Android 11 trở xuống

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình.
 2. Chạm và giữ biểu tượng Vị trí Vị trí.
  • Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng Vị trí Vị trí:
   1. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa hoặc Cài đặt Cài đặt.
   2. Kéo biểu tượng Vị trí Vị trí vào phần Cài đặt nhanh.
 3. Nhấn vào Nâng cao sau đó Dịch vụ vị trí khẩn cấp.
 4. Bật hoặc tắt Dịch vụ vị trí khẩn cấp.
 

Cách hoạt động của Dịch vụ vị trí khẩn cấp

Dịch vụ vị trí khẩn cấp chỉ được kích hoạt khi bạn gọi điện hoặc nhắn tin cho một số khẩn cấp tại địa phương.

Trong cuộc gọi khẩn cấp, Dịch vụ vị trí khẩn cấp (ELS) có thể dùng Độ chính xác của vị trí trên Google cũng như các thông tin khác để xác định được vị trí chính xác nhất có thể của thiết bị. Nếu chế độ cài đặt Wi-Fi của thiết bị đang tắt, thì ELS có thể bật chế độ này.

Điện thoại sẽ gửi thông tin vị trí cho các đối tác dịch vụ khẩn cấp được uỷ quyền để giúp các dịch vụ khẩn cấp tìm thấy bạn. Thông tin vị trí của bạn được gửi trực tiếp từ điện thoại đến các đối tác dịch vụ khẩn cấp.

Sau khi cuộc gọi hoặc tin nhắn khẩn cấp hoàn tất mà ELS vẫn đang hoạt động, điện thoại của bạn có thể gửi cho Google dữ liệu phân tích và dữ liệu sử dụng đã loại bỏ thông tin nhận dạng để phân tích mức độ hiệu quả của ELS. Thông tin này không bao gồm dữ liệu vị trí đã gửi cho các đối tác dịch vụ khẩn cấp được uỷ quyền. Thông tin này cũng không giúp nhận dạng bạn.

Lưu ý: Khi Dịch vụ vị trí khẩn cấp gửi thông tin vị trí của bạn cho các đối tác dịch vụ khẩn cấp được ủy quyền, trường hợp này khác với khi bạn chia sẻ thông tin vị trí qua Google Maps. Tìm hiểu về tính năng Chia sẻ vị trí với Google Maps.

Nếu dùng phiên bản Android cũ, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

Chọn các tùy chọn cài đặt vị trí (Android 9.0)

Cách thay đổi các tùy chọn cài đặt vị trí:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Bảo mật và vị trí Rồi Vị trí.
  • Nếu bạn có hồ sơ công việc, hãy nhấn vào Nâng cao.

Sau đó, chọn một trong các tùy chọn sau đây:

 • Bật hoặc tắt dịch vụ Vị trí: Nhấn vào Vị trí.
 • Quét tìm các mạng ở gần: Nhấn vào Nâng cao RồiQuét. Bật/tắt tùy chọn Quét tìm Wi-Fi hoặc Quét tìm Bluetooth.
 • Bật hoặc tắt dịch vụ vị trí khẩn cấp:  Nhấn vào Nâng cao Rồi Dịch vụ vị trí khẩn cấp của Google. Bật hoặc tắt Dịch vụ vị trí khẩn cấp.
Chọn chế độ vị trí (Android 4.4 — 8.1)
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Bảo mật và vị trí sau đó Vị trí.
  • Nếu bạn không thấy tùy chọn "Bảo mật và vị trí", hãy nhấn vào Vị trí.
 3. Nhấn Chế độ.
 4. Chọn một chế độ:
  • Độ chính xác cao: Dùng GPS, Wi-Fi, mạng di động và cảm biến để nhận thông tin vị trí chính xác nhất. Sử dụng Dịch vụ vị trí của Google để giúp ước tính vị trí của điện thoại nhanh hơn và chính xác hơn.
  • Tiết kiệm pin: Sử dụng các nguồn tiêu thụ pin ít hơn, như Wi-Fi và mạng di động. Sử dụng Dịch vụ vị trí của Google để giúp ước tính vị trí của điện thoại nhanh hơn và chính xác hơn.
  • Chỉ thiết bị: Dùng GPS và các cảm biến. Không dùng Dịch vụ vị trí của Google để cải thiện độ chính xác của vị trí. Chế độ này có thể ước tính vị trí của điện thoại chậm hơn và tốn nhiều pin hơn.
Chọn quyền truy cập thông tin vị trí (Android 4.1 – 4.3)

Bạn kiểm soát được việc điện thoại có thể sử dụng những thông tin vị trí nào.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Trong mục "Cá nhân", hãy nhấn vào Quyền truy cập thông tin vị trí.
 3. Ở phía trên cùng của màn hình, hãy bật hoặc tắt tùy chọn Quyền truy cập vào thông tin vị trí của tôi.
  • Khi tùy chọn quyền truy cập thông tin vị trí đang bật, hãy chọn một hoặc cả hai tùy chọn sau:
   • Vệ tinh GPS: Cho phép điện thoại ước tính vị trí nhờ tín hiệu vệ tinh, chẳng hạn như thiết bị GPS trên ô tô.
   • Vị trí Wi-Fi và mạng di động: Cho phép điện thoại sử dụng Dịch vụ vị trí của Google để giúp ước tính vị trí nhanh hơn, có thể sử dụng GPS hoặc không.
  • Khi quyền truy cập thông tin vị trí bị tắt:
   Điện thoại của bạn không thể tìm thấy vị trí chính xác của mình hoặc chia sẻ thông tin vị trí với bất kỳ ứng dụng nào.

Mẹo: Nếu bạn dùng chung máy tính bảng với nhiều người, thì mỗi người dùng có thể có các tùy chọn cài đặt quyền truy cập thông tin vị trí khác nhau.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính