Aktivera och inaktivera platstjänsterna för enheten

Du kan aktivera eller inaktivera platsläget på Android-enheten. Du kan även ändra hur exakt platsangivelsen ska vara. Enhetens plats beräknas på olika sätt i de olika lägena.

När platsläget är aktiverat på enheten kan du få information som bygger på uppgifter om var enheten har varit. Du kan till exempel få automatiska pendlingsförslag eller bättre sökresultat. Läs mer om hur du hanterar platshistoriken.

Obs! Android fungerar inte på samma sätt på alla enheter. Anvisningarna gäller enheter med Android 8.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Ändra platsläget

När Plats är inaktiverat på enheten kan inga appar använda information om enhetens plats. (Detta gäller både appar från Google och andra appar.) Många användbara funktioner inaktiveras.

Om du ringer ett nödnummer kan Androids Platstjänst för nödsituationer aktivera platstjänsten i läget Hög precision. När du lägger på återställs inställningarna till de du hade före samtalet.

Tips! Du kan lägga till Plats i inställningsfältet. Läs mer om snabbinställningarna.

Aktivera eller inaktivera enhetens plats
 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats och sedan Plats (Tryck på Plats om Säkerhet och plats inte visas.)
 3. Aktivera eller inaktivera Plats.
Välja hur exakt platsangivelsen ska vara

Du kan välja platsläge med hänsyn till precision, tidsåtgång och batterianvändning.

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats och sedan Plats (Tryck på Plats om Säkerhet och plats inte visas.)
 3. Tryck på Läge. Välj sedan:
  • Hög precision
   Med hög precision används GPS, Wi-Fi, mobilnätverk och sensorer för att få fram en så exakt plats som möjligt. Genom att använda Googles platstjänst avgörs din plats på ett snabbt och exakt sätt.
  • Batterisparläge
   I batterisparläget används källor som drar mindre batteri, till exempel Wi-Fi- och mobilnätverk. Genom att använda Googles platstjänst avgörs din plats på ett snabbt och exakt sätt.
  • Endast enheten
   I det här läget används enbart GPS. Googles platstjänst används inte. Det kan ta längre tid och dra mer batteri att fastställa enhetens plats.
Dela din plats för att få hjälp i en nödsituation

Mobilen kan skicka din plats när du ringer ett nödnummer och göra det lättare för räddningspersonal att hitta dig snabbt. När du delar platsen på det här sättet används Androids Platstjänst för nödsituationer (Emergency Location Services, ELS).

Om du vill skicka din plats med Platstjänst för nödsituationer ringer du ett nödnummer. (Till exempel: 911 i USA, 112 i Europa, 999 på vissa andra ställen.)​ Viktigt! Platstjänst för nödsituationer aktiveras endast när du ringer ett nödnummer.

Du kan skicka din plats med Platstjänst för nödsituationer om

 • Platstjänst för nödsituationer fungerar på mobilnätet
 • mobilen kör Android 2.3 eller senare med Google Play-tjänster.

Med Platstjänst för nödsituationer används GPS, Wi-Fi, mobilnätverk och sensorer för att hitta mobilens plats. Platstjänst för nödsituationer aktiverar platstjänsten i läget Hög precision. Om det behövs kan mobildata aktiveras. När nödsamtalet är avslutat återställs inställningarna till de du hade före samtalet.

Vad platsstatusen betyder

När en app använder enhetens exakta plats visas Plats Plats i statusfältet. Ikonen visar att ett platsläge som drar mer batteri är aktiverat. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att det är GPS som används.

Relaterade artiklar