„Android“ įrenginio vietovės nustatymų tvarkymas

Įjungę vietovės informaciją nustatymuose galite naudoti paslaugas pagal vietovę, pvz., gauti geresnius vietinės paieškos rezultatus, tokius kaip kasdienės kelionės į darbą ir atgal eismo numatymai ir netoliese esantys restoranai, pagal savo telefono vietovės informaciją.

Svarbu

Telefone pasiekiamų vietovės nustatymų paaiškinimas

Svarbu: išjungus telefono vietovės informaciją programos ir paslaugos negalės jos gauti. Vis tiek galite gauti vietinius rezultatus ir skelbimus pagal IP adresą.

„Google“ teikiama daug paslaugų pagal vietovę, įskaitant nurodytas toliau.

Patarimas: programose taikomi atskiri nustatymai. Sužinokite, kaip tvarkyti programos vietovės nustatymus.

Telefono vietovės nustatymo įjungimas ar išjungimas

 1. Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
 2. Palieskite ir palaikykite „Vietovė“ Vietovė.
  • Jei nerandate parinkties „Vietovė“ Vietovė, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
   1. Palieskite „Redaguoti“ Redaguoti arba „Nustatymai“ Nustatymai.
   2. Nuvilkite parinktį „Vietovė“ Vietovė į sparčiuosius nustatymus.

 

Kai vietovės nustatymas įjungtas
Kai vietovės nustatymas išjungtas

Tikslesnės telefono vietovės nustatymas („Google“ vietovės paslaugos dar vad. „Google“ vietovės tikslumu)

Telefono vietovės tikslumo įjungimas arba išjungimas

12 ir naujesnių versijų „Android“

 1. Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
 2. Palieskite ir palaikykite „Vietovė“ Vietovė.
  • Jei nerandate parinkties „Vietovė“ Vietovė, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
   1. Palieskite „Redaguoti“ Redaguoti arba „Nustatymai“ Nustatymai.
   2. Nuvilkite parinktį „Vietovė“ Vietovė į sparčiuosius nustatymus.
 3. Palieskite Vietovės paslaugos toliau „Google“ vietovės nustatymo tikslumas.
 4. Įjunkite arba išjunkite nustatymą Pagerinti vietovės tikslumą.

11 ir senesnių versijų „Android“

 1. Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus. 
 2. Palieskite ir palaikykite „Vietovė“ Vietovė.
  • Jei nerandate parinkties „Vietovė“ Vietovė, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
   1. Palieskite „Redaguoti“ Redaguoti arba „Nustatymai“ Nustatymai.
   2. Nuvilkite parinktį „Vietovė“ Vietovė į sparčiuosius nustatymus.
 3. Palieskite Išplėstiniai toliau „Google“ vietovės nustatymo tikslumas
 4. Įjunkite arba išjunkite nustatymą Pagerinti vietovės tikslumą.
Kai „Google“ vietovės nustatymo tikslumas įjungtas

Įjungus „Google“ vietovės nustatymo tikslumo funkciją telefone naudojami nurodyti šaltiniai tiksliausiai vietovei nustatyti.

 • GPS
 • Wi-Fi
 • Mobiliojo ryšio tinklai
 • Jutikliai (pvz., akcelerometras)

„Google“ gali periodiškai rinkti vietovių duomenis ir anonimiškai naudoti šią informaciją vietovės tikslumui ir vietove pagrįstoms paslaugoms tobulinti.

Kai „Google“ vietovės nustatymo tikslumas išjungtas

Kai išjungiate „Google“ vietovės nustatymo tikslumo funkciją, telefone naudojama GPS ir jutikliai, pvz., akcelerometras, kad būtų nustatyta vietovė. GPS paslauga gali veikti lėčiau ir ne taip tiksliai, kaip naudojant kitus šaltinius.

Kai „Google“ vietovės nustatymo tikslumo funkcija išjungta, GPS, „Wi-Fi“, tinklo ir jutiklių duomenys nenaudojami ir nerenkami naudojant „Google“ vietovės nustatymo tikslumo funkciją.

Jei naudojate 12 ar naujesnės versijos „Android“, galite tvarkyti kiekvienos programos leidimą pasiekti tikslią vietovę. Ši funkcija skiriasi nuo „Google“ vietovės nustatymo tikslumo funkcijos, kuri yra įrenginio vietovės nustatymas, leidžiantis telefone naudoti daugiau šaltinių norint nustatyti tiksliausią vietovę. Net kai „Google“ vietovės nustatymo tikslumo funkcija įjungta, galite suteikti programai tik leidimą pasiekti apytikslės vietovės duomenis, jei nenorite leisti jai pasiekti tikslios įrenginio vietovės. Jei išjungsite „Google“ vietovės nustatymo tikslumo funkciją, programoms gali nepavykti gauti tikslios įrenginio vietovės. Sužinokite, kaip tvarkyti programos leidimus pasiekti vietovės duomenis.

„Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ nuskaitymo nustatymas

Kad padėtumėte programoms gauti geresnę vietovės informaciją, galite leisti telefonui nuskaityti netoliese esančius „Wi-Fi“ prieigos taškus arba „Bluetooth“ įrenginius.

12 ir naujesnių versijų „Android“

 1. Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
 2. Palieskite ir palaikykite „Vietovė“ Vietovė.
  • Jei nerandate parinkties „Vietovė“ Vietovė, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
   1. Palieskite „Redaguoti“ Redaguoti arba „Nustatymai“ Nustatymai.
   2. Nuvilkite parinktį „Vietovė“ Vietovė į sparčiuosius nustatymus.
 3. Palieskite Vietovės paslaugos.
 4. Įjunkite arba išjunkite nustatymus „Wi-Fi“ nuskaitymas ir „Bluetooth“ nuskaitymas.

11 ir senesnių versijų „Android“

 1. Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus. 
 2. Palieskite ir palaikykite „Vietovė“ Vietovė.
  • Jei nerandate parinkties „Vietovė“ Vietovė, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
   1. Palieskite „Redaguoti“ Redaguoti arba „Nustatymai“ Nustatymai
   2. Nuvilkite parinktį „Vietovė“ Vietovė į sparčiuosius nustatymus.
 3. Palieskite „Wi-Fi“ nuskaitymas ir „Bluetooth“ nuskaitymas
 4. Įjunkite arba išjunkite nustatymus „Wi-Fi“ nuskaitymas ir „Bluetooth“ nuskaitymas.

Vietovės informacijos siuntimas esant kritinei situacijai

Siekiant padėti pirmiesiems sureagavusiems žmonėms greitai jus rasti, telefono vietovės duomenys gali būti siunčiami, kai skambinate ar siunčiate teksto pranešimą pagalbos numeriu. Pavyzdžiui, renkant 911 JAV arba 112 Europoje.

Jei „Android“ vietovės paslaugos kritiniu atveju (VPKA) veikia jūsų šalyje ir naudojant jūsų mobiliojo ryšio tinklą ir nesate jų išjungę, telefonas automatiškai siunčia vietovės informaciją pirmiesiems sureagavusiems žmonėms naudodamas VPKA. Jei VPKA funkcija išjungta, mobiliojo ryšio operatorius vis tiek gali siųsti įrenginio vietovę per skambutį pagalbos numeriu arba teksto pranešimą.

„Android“ vietovės paslaugų kritiniu atveju įjungimas arba išjungimas

Bet kada galite įjungti arba išjungti Vietovės paslaugas kritiniu atveju.

12 ir naujesnių versijų „Android“

 1. Jei norite atidaryti įrenginio Nustatymų programą, dukart perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
 2. Palieskite „Nustatymai“ Nustatymai toliau Sauga ir kritinė padėtis.
 3. Įjunkite arba išjunkite parinktį Vietovės paslaugos kritiniu atveju.

11 ir senesnių versijų „Android“

 1. Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
 2. Palieskite ir palaikykite „Vietovė“ Vietovė.
  • Jei nerandate parinkties „Vietovė“ Vietovė, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
   1. Palieskite „Redaguoti“ Redaguoti arba „Nustatymai“ Nustatymai.
   2. Nuvilkite parinktį „Vietovė“ Vietovė į sparčiuosius nustatymus.
 3. Palieskite Išplėstiniai toliau Vietovės paslaugos kritiniu atveju.
 4. Įjunkite arba išjunkite parinktį Vietovės paslaugos kritiniu atveju.
 

Kaip veikia Vietovės paslaugos kritiniu atveju

VPKA suaktyvinamos tik skambinant ar siunčiant teksto pranešimą vietiniu pagalbos numeriu.

Skambinant pagalbos numeriu VPKA gali naudoti „Google“ vietovės nustatymo tikslumo ir kitą informaciją tiksliausiai įrenginio vietovės informacijai gauti.

Telefonas siunčia vietovės informaciją įgaliotiems paslaugas kritiniu atveju teikiantiems partneriams, kad pagalbos tarnybos galėtų nustatyti jūsų buvimo vietą. Vietovės informacija tiesiai iš telefono siunčiama paslaugas kritiniu atveju teikiantiems partneriams.

Baigus skambutį pagalbos numeriu ar išsiuntus teksto pranešimą, kol buvo aktyvios VPKA, telefonas gali siųsti asmens neidentifikuojančius naudojimo ir analizės duomenis „Google“, kad būtų galima analizuoti VPKA paslaugų kokybę. Ši informacija neapima vietovės informacijos, išsiųstos įgaliotiesiems paslaugas kritiniu atveju teikiantiems partneriams, ir pagal ją negalima jūsų identifikuoti.

Patarimas: kai VPKA siunčia vietovės informaciją įgaliotiems paslaugas kritiniu atveju teikiantiems partneriams, šis procesas skiriasi nuo vietovės duomenų bendrinimo naudojant „Google“ žemėlapius. Sužinokite apie vietovės bendrinimą naudojant „Google“ žemėlapius.

Jei naudojate senesnės versijos „Android“

Vietovės nustatymų pasirinkimas (9.0 versijos „Android“)

Norėdami pakeisti vietovės nustatymus, atlikite nurodytus veiksmus. 

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Palieskite Sauga ir vietovė Ir tada Vietovė.
  • Jei turite darbo profilį, palieskite Išplėstiniai.

Tada pasirinkite parinktį.

 • Vietovės nustatymo įjungimas ar išjungimas: palieskite Vietovė.
 • Netoliese esančių tinklų nuskaitymas: palieskite Išplėstiniai Ir tadaNuskaitymas. Įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ nuskaitymas arba „Bluetooth“ nuskaitymas.
 • Vietovės paslaugų kritiniu atveju įjungimas arba išjungimas:  palieskite Išplėstiniai Ir tada„Google“ vietovės paslaugos kritiniu atveju. Įjunkite arba išjunkite parinktį Vietovės paslaugos kritiniu atveju
Vietovės režimo pasirinkimas (naudojant 4.4–8.1 versijų „Android“)
 1. Atidarykite telefono Nustatymų programą.
 2. Palieskite Sauga ir vietovė toliau Vietovė.
  • Jei nematote parinkties „Sauga ir vietovė“, palieskite Vietovė.
 3. Palieskite Režimas.
 4. Pasirinkite režimą.
  • Didelis tikslumas: naudojami GPS, „Wi-Fi“, mobiliojo ryšio tinklai ir jutikliai tiksliausiai vietovei nustatyti. Naudojamos „Google“ vietovės paslaugos, kurios padeda sparčiau ir tiksliau nustatyti telefono vietovę.
  • Akumuliatoriaus tausojimas: naudojami mažai akumuliatoriaus energijos naudojantys šaltiniai, pvz., „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklai. Naudojamos „Google“ vietovės paslaugos, kurios padeda sparčiau ir tiksliau nustatyti telefono vietovę.
  • Tik įrenginys: naudojami GPS ir jutikliai. „Google“ vietovės paslaugos nenaudojamos tikslesniems vietovės duomenims teikti. Telefono vietovė nustatoma lėčiau ir naudojama daugiau akumuliatoriaus energijos.
Vietovės pasiekiamumo pasirinkimas (naudojant 4.1–4.3 versijų „Android“)

Galite valdyti, kokią vietovių informaciją galima naudoti telefone.

 1. Atidarykite telefono Nustatymų programą.
 2. Skiltyje „Asmeniniai“ palieskite Vietovės pasiekiamumas.
 3. Ekrano viršuje įjunkite arba išjunkite nustatymą Mano vietovės pasiekiamumas.
  • Kai vietovės pasiekiamumo nustatymas įjungtas, pasirinkite vieną iš nurodytų parinkčių arba jas abi.
   • GPS palydovai: telefonui leidžiama nustatyti vietovę pagal palydovo signalus, pvz., GPS įrenginį automobilyje.
   • „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklo vietovė: telefonui leidžiama naudoti „Google“ vietovės paslaugas, kad būtų galima greičiau nustatyti jūsų vietovę, naudojant arba nenaudojant GPS.
  • Kai vietovės pasiekiamumo nustatymas išjungtas:
   telefonas negalės nustatyti tikslios vietovės ar bendrinti šios informacijos su programomis.

Patarimas: jei turite planšetinį kompiuterį, kurį naudoja keli žmonės, kiekvienas asmuo gali nustatyti skirtingus vietovės pasiekiamumo nustatymus.

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
98464
false
false