Správa nastavení určování polohy v zařízení Android

Když v zařízení Android zapnete určování polohy, můžete dostávat informace na základě jeho polohy, např. údaje o provozu při dojíždění, restaurace v okolí a místní výsledky vyhledávání.

Když aplikace určuje polohu zařízení pomocí GPS, zobrazuje se v horní části obrazovky ikona Poloha Místo.

Tip: Když v zařízení vypnete určování polohy, aplikace a služby nebudou moci zjistit polohu zařízení, ale nadále budete moci dostávat místní výsledky vyhledávání a reklamy na základě IP adresy.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Informace o nastavení polohy dostupném v zařízení

Google nabízí několik služeb založených na poloze:

Poznámka: Aplikace mají vlastní nastavení. Jak spravovat nastavení polohy v aplikacích

Zapnutí a vypnutí určování polohy zařízení

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha.
 3. Klepněte na Poloha.
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Používat polohu.

Tip: Polohu zařízení můžete zapnout nebo vypnout také pomocí Rychlého nastavení. Postup

Když je poloha zapnutá:
Když je poloha vypnutá:
 • Poloha zařízení není předávána žádným aplikacím. Služby založené na poloze nemusí fungovat správně.
 • Služby určování polohy Google nebudou shromažďovat data za účelem vylepšování služeb založených na poloze.
 • Můžete dostávat výsledky vyhledávání a reklamy na základě IP adresy.
 • Pokud zařízení ztratíte, nebudete ho moci vyhledat. Další informace o funkci Najdi moje zařízení
 • Polohu zařízení nebude možné sdílet přes Mapy Google. Budete ji ale moci sdílet s osobami, které se k telefonu dostanou v nouzové situaci. Další informace o sdílení polohy přes Mapy Googleodeslání polohy v nouzové situaci
 • I když máte zapnutou Historii polohy, nebudou se ukládat místa navštívená se zařízením. Další informace o Historii polohy

Zpřesnění určování polohy (Služby určování polohy Google neboli Přesnost určování polohy Google)

Zapnutí přesného určování polohy zařízení

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha a pak Poloha.
 3. Klepněte na Rozšířená nastavení a pak Přesnost určování polohy Google.
  Poznámka: Pokud možnost Rozšířená nastavení nevidíte nebo pokud se zobrazuje možnost Režim, řiďte se pokyny pro starší verze Androidu.
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Zvýšit přesnost určování polohy.
Když je Přesnost určování polohy Google zapnutá

Když tuto službu zapnete, zařízení bude k získání co nejpřesnější polohy používat následující zdroje:

 • GPS
 • Wi-Fi
 • Mobilní sítě
 • Senzory
Když je Přesnost určování polohy Google vypnutá

Když tuto službu vypnete, zařízení bude k určování polohy používat jen GPS. To může být pomalejší a méně přesné.

 

Vyhledávání sítí a zařízení v okolí

Aby aplikace získaly přesnější údaje o poloze, můžete nastavit, aby zařízení vyhledávalo přístupové body Wi-Fi v okolí a zařízení Bluetooth.

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha a pak Poloha.
 3. Klepněte na Rozšířená nastavení a pak Vyhledávání.
  Poznámka: Pokud možnost Rozšířená nastavení nevidíte, klepněte na Vyhledávání.
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Vyhledávání Wi‑Fi nebo Vyhledávání Bluetooth.

Odeslání polohy v nouzové situaci

Aby vás pomoc rychle našla, vytočte číslo tísňového volání. Příklad:

 • 911 v USA,
 • 112 v Evropě,
 • 999 na některých jiných místech.

Pokud je ve vaší zemi k dispozici služba určení polohy v nouzi, jste připojeni k mobilní síti a tuto službu jste nevypnuli, telefon pomocí služby automaticky odešle svou polohu.

Zapnutí nebo vypnutí služby určení polohy v nouzi

Služba určení polohy v nouzi je ve výchozím nastavení zapnutá. Můžete ji kdykoli vypnout nebo znovu zapnout.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha.
 3. Klepněte na Poloha a pak Rozšířená nastavení a pak Služba určení polohy v nouzi.
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Služba určení polohy v nouzi.

Jak služba určení polohy v nouzi funguje

Službu určení polohy v nouzi použije telefon jen v případě, že vytočíte tísňovou linku nebo na ni pošlete SMS.

Za účelem zjištění co nejpřesnější polohy může služba určení polohy v nouzi během tísňového volání zapnout v zařízení určování polohy a použít Služby určování polohy Google a další nastavení.  Až dovoláte nebo odešlete SMS, obnoví se původní nastavení.

Vaše zařízení odešle polohu autorizovaným nouzovým partnerům, kteří pohotovostním službám pomohou určit vaši polohu. Vaše poloha je nouzovým partnerům odesílána přímo ze zařízení, nikoli přes Google.

Po ukončení hovoru nebo odeslání SMS na tísňovou linku (pokud při tom byla služba určení polohy v nouzi aktivní) vaše zařízení odešle společnosti Google údaje o využití a analytická data za účelem analýzy fungování služby určení polohy v nouzi. Pomocí těchto informací nelze zjistit vaši totožnost a společnost Google je k tomu nepoužívá.

Poznámka: Odeslání polohy pomocí služby určení polohy v nouzi se liší od sdílení polohy přes Mapy Google. Další informace o sdílení polohy přes Mapy Google

Pokud používáte starší verzi Androidu

Výběr režimu určování polohy (Android 4.4–8.1)

Můžete vybrat režim určování polohy na základě přesnosti, rychlosti a využití baterie.

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha a pak Poloha.
  Poznámka: Pokud možnost Zabezpečení a poloha nevidíte, klepněte na Poloha.
 3. Klepněte na Režim. Poté vyberte některý z těchto režimů:
  • Vysoká přesnost: V tomto režimu se pomocí signálu GPS, sítí Wi-Fi, mobilních sítí a senzorů zjišťují co nejpřesnější informace o poloze. K rychlejšímu a přesnějšímu určení polohy se také používají služby Google na určování polohy.
  • Úspora baterie: V tomto režimu se poloha určuje pomocí zdrojů, které nejsou náročné na spotřebu energie, jako jsou sítě Wi-Fi a mobilní sítě. K rychlejšímu a přesnějšímu určení polohy se také používají služby Google na určování polohy.
  • Pouze zařízení: Tento režim používá jen GPS. Služby Google na určování polohy se nepoužívají. Určování polohy může být pomalejší a může rychleji vybíjet baterii.
Výběr přístupu k poloze (Android 4.1–4.3)

Můžete nastavit, jaké informace o poloze může zařízení používat.

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. V sekci Osobní klepněte na Přístup k poloze.
 3. V horní části obrazovky zapněte nebo vypněte Přístup k údajům o mé poloze.
  • Když je přístup k poloze zapnutý, vyberte jednu nebo obě možnosti:
   • Satelity GPS: Umožňuje zařízení odhadnout vaši polohu na základě signálu satelitů, podobně jako zařízení GPS v autě.
   • Poloha Wi-Fi a mobilní sítě: Umožňuje zařízení použít k rychlejšímu odhadu vaší polohy Služby určování polohy Google (pomocí systému GPS nebo bez něj).
  • Když je přístup k poloze vypnutý:
   Zařízení nemůže zjistit svou přesnou polohu ani ji sdílet s žádnými aplikacemi.

Poznámka: Pokud používáte tablet s více uživateli, tito uživatelé mohou mít různá nastavení přístupu k poloze.