Správa nastavení polohy v zařízení Android

 

V nadcházejících měsících se název nastavení historie polohy změní na časovou osu. Pokud máte v účtu zapnutou historii polohy, uvidíte v nastavení aplikace a účtu časovou osu. Další informace
Když v nastavení zapnete určování polohy, můžete využívat služby založené na poloze, například dostávat lepší místní výsledky vyhledávání, jako jsou předpovědi pro dojíždění nebo restaurace v okolí na základě polohy vašeho telefonu.

Důležité:

Informace o nastavení polohy dostupném v telefonu

Důležité: Když v telefonu určování polohy vypnete, aplikace a služby nebudou moci zjistit jeho polohu. Místní výsledky a reklamy se mohou nadále zobrazovat na základě vaší IP adresy.

Google nabízí několik služeb založených na poloze:

Tip: Aplikace mají vlastní nastavení. Jak spravovat nastavení polohy v aplikacích.

Zapnutí a vypnutí určování polohy v telefonu

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Podržte možnost Poloha Poloha.
  • Pokud možnost Poloha Poloha nevidíte:
   1. Klepněte na Upravit Upravit nebo Nastavení Nastavení.
   2. Přetáhněte možnost Poloha Poloha do Rychlého nastavení.

 

Když je poloha zapnutá
Když je poloha vypnutá

Zpřesnění určování polohy (Služby určování polohy Google neboli Přesnost určování polohy Google)

Zapnutí přesného určování polohy telefonu

Android 12 a novější

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Podržte možnost Poloha Poloha.
  • Pokud možnost Poloha Poloha nevidíte:
   1. Klepněte na Upravit Upravit nebo Nastavení Nastavení.
   2. Přetáhněte možnost Poloha Poloha do Rychlého nastavení.
 3. Klepněte na Služby určování polohy a pak Přesnost určování polohy Google.
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Zvýšit přesnost určování polohy.

Android 11 a starší

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů. 
 2. Podržte možnost Poloha Poloha.
  • Pokud možnost Poloha Poloha nevidíte:
   1. Klepněte na Upravit Upravit nebo Nastavení Nastavení.
   2. Přetáhněte možnost Poloha Poloha do Rychlého nastavení.
 3. Klepněte na Rozšířená nastavení a pak Přesnost určování polohy Google
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Zvýšit přesnost určování polohy.
Když je Přesnost určování polohy Google zapnutá

Když Přesnost určování polohy Google zapnete, telefon bude k získání co nejpřesnější polohy používat následující zdroje:

 • GPS
 • Wi-Fi
 • Mobilní sítě
 • Senzory (například akcelerometr)

Google může pravidelně shromažďovat údaje o poloze a anonymně je používat ke zlepšování přesnosti polohy a služeb založených na poloze.

Když je Přesnost určování polohy Google vypnutá

Když vypnete Přesnost určování polohy Google, telefon bude určovat polohu pomocí GPS a senzorů, jako je akcelerometr. To může být pomalejší a méně přesné.

Když je Přesnost určování polohy Google vypnutá, nebude využívat ani shromažďovat data ze systému GPS, sítí Wi-Fi, mobilních sítí a senzorů.

V systému Android 12 a novějším můžete spravovat oprávnění jednotlivých aplikací pro přístup k přesné poloze. Jedná se o jinou funkci než Přesnost určování polohy Google, což je nastavení polohy v zařízení, které telefonu umožňuje používat ke zjištění co nejpřesnější polohy více zdrojů.  I když je Přesnost určování polohy Google zapnutá, můžete aplikaci udělit pouze oprávnění pro přístup k přibližné poloze, pokud nechcete, aby měla přístup k přesné poloze zařízení.  Pokud Přesnost určování polohy Google vypnete, aplikace možná nebudou moci zjišťovat přesnou polohu zařízení. Jak spravovat oprávnění aplikací pro přístup k poloze

Nastavení vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth

Aby aplikace získaly přesnější údaje o poloze, můžete nastavit, aby telefon vyhledával přístupové body Wi-Fi v okolí a zařízení Bluetooth.

Android 12 a novější

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Podržte možnost Poloha Poloha.
  • Pokud možnost Poloha Poloha nevidíte:
   1. Klepněte na Upravit Upravit nebo Nastavení Nastavení.
   2. Přetáhněte možnost Poloha Poloha do Rychlého nastavení.
 3. Klepněte na Služby určování polohy.
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Vyhledávání Wi‑FiVyhledávání Bluetooth.

Android 11 a starší

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů. 
 2. Podržte možnost Poloha Poloha.
  • Pokud možnost Poloha Poloha nevidíte:
   1. Klepněte na Upravit Upravit nebo Nastavení Nastavení
   2. Přetáhněte možnost Poloha Poloha do Rychlého nastavení.
 3. Klepněte na Vyhledávání Wi-FiVyhledávání Bluetooth
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Vyhledávání Wi‑FiVyhledávání Bluetooth.

Odeslání polohy v nouzové situaci

Když zavoláte nebo pošlete SMS na číslo tísňového volání (např. 911 v USA nebo 112 v Evropě), může se odeslat poloha vašeho telefonu, aby vás záchranáři rychle našli.

Pokud je ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici služba určení polohy v nouzi, jste připojeni k mobilní síti a tuto službu jste nevypnuli, telefon pomocí služby automaticky odešle svou polohu složkám IZS. I když je služba určení polohy v nouzi vypnutá, v průběhu tísňového volání může polohu vašeho zařízení odeslat mobilní operátor.

Zapnutí nebo vypnutí Služby určení polohy v nouzi

Službu určení polohy v nouzi můžete kdykoli zapnout či vypnout. Služba určení polohy v nouzi je k dispozici na většině zařízení s podporou Služeb Google Play.

Android 12 a novější

 1. Otevřete aplikaci Nastavení dvojitým přejetím prstem z horní části obrazovky dolů.
 2. Klepněte na Nastavení Nastavení a pak Bezpečnost a stav nouze.
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Služba určení polohy v nouzi.

Android 11 a starší

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Podržte možnost Poloha Poloha.
  • Pokud možnost Poloha Poloha nevidíte:
   1. Klepněte na Upravit Upravit nebo Nastavení Nastavení.
   2. Přetáhněte možnost Poloha Poloha do Rychlého nastavení.
 3. Klepněte na Rozšířená nastavení a pak Služba určení polohy v nouzi.
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Služba určení polohy v nouzi.
 

Jak služba určení polohy v nouzi funguje

Služba určení polohy v nouzi se aktivuje jen v případě, že vytočíte číslo tísňového volání nebo na něj pošlete SMS.

Za účelem zjištění co nejpřesnější polohy zařízení může služba určení polohy v nouzi během tísňového volání použít Přesnost určování polohy Google a další informace. Pokud je nastavení Wi-Fi ve vašem zařízení vypnuté, služba určení polohy v nouzi ho může zapnout.

Váš telefon odešle polohu autorizovaným nouzovým partnerům, kteří pohotovostním službám pomohou určit vaši polohu. Vaše poloha je nouzovým partnerům odesílána přímo z telefonu.

Po ukončení hovoru nebo odeslání SMS na tísňovou linku (pokud při tom byla služba určení polohy v nouzi aktivní) váš telefon může odeslat společnosti Google údaje o využití a analytická data, z nichž nelze určit vaši totožnost, za účelem analýzy fungování služby určení polohy v nouzi. Tyto informace nezahrnují polohu odeslanou autorizovaným nouzovým partnerům a nelze vás na základě nich identifikovat.

Tip: Když služba určení polohy v nouzi odešle vaši polohu autorizovaným nouzovým partnerům, není to to samé, jako když sdílíte polohu přes Mapy Google. Další informace o sdílení polohy přes Mapy Google

Pokud používáte starší verzi Androidu

Změna nastavení polohy (Android 9.0)

Postup změny nastavení polohy: 

 1. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha A pak Poloha.
  • Pokud máte pracovní profil, klepněte na Rozšířená nastavení.

Poté vyberte některou z těchto možností:

 • Zapnutí nebo vypnutí určování polohy: Klepněte na Poloha.
 • Vyhledání sítí v okolí: Klepněte na Rozšířená nastavení A pakVyhledávání. Zapněte nebo vypněte možnost Vyhledávání Wi‑Fi nebo Vyhledávání Bluetooth.
 • Zapnutí nebo vypnutí služby určení polohy v nouzi:  Klepněte na Rozšířená nastavení A pakSlužba určení polohy v nouzi. Zapněte nebo vypněte možnost Služba určení polohy v nouzi
Výběr režimu určování polohy (Android 4.4–8.1)
 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha a pak Poloha.
  • Pokud možnost Zabezpečení a poloha nevidíte, klepněte na Poloha.
 3. Klepněte na Režim.
 4. Vyberte režim:
  • Vysoká přesnost: V tomto režimu se pomocí signálu GPS, sítí Wi-Fi, mobilních sítí a senzorů zjišťují co nejpřesnější informace o poloze. K rychlejšímu a přesnějšímu určení polohy se také používají Služby určování polohy Google.
  • Úspora baterie: V tomto režimu se poloha určuje pomocí zdrojů, které nejsou náročné na spotřebu energie, jako jsou sítě Wi-Fi a mobilní sítě. K rychlejšímu a přesnějšímu určení polohy se také používají Služby určování polohy Google.
  • Pouze zařízení: Tento režim využívá systém GPS a senzory. Služby určování polohy Google se ke zvýšení přesnosti polohy nepoužívají. Určování polohy může být pomalejší a může rychleji vybíjet baterii.
Výběr přístupu k poloze (Android 4.1–4.3)

Můžete nastavit, jaké informace o poloze může telefon používat.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. V sekci Osobní klepněte na Přístup k poloze.
 3. V horní části obrazovky zapněte nebo vypněte Přístup k údajům o mé poloze.
  • Když je přístup k poloze zapnutý, vyberte jednu nebo obě možnosti:
   • Satelity GPS: Umožňuje telefonu odhadnout vaši polohu na základě signálu satelitů, podobně jako zařízení GPS v autě.
   • Poloha Wi-Fi a mobilní sítě: Umožňuje telefonu použít k rychlejšímu odhadu vaší polohy Služby určování polohy Google (pomocí systému GPS nebo bez něj).
  • Když je přístup k poloze vypnutý:
   Telefon nemůže zjistit svou přesnou polohu ani ji sdílet s žádnými aplikacemi.

Tip: Pokud používáte tablet s více uživateli, tito uživatelé mohou mít různá nastavení přístupu k poloze.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka