Sử dụng hồ sơ bị hạn chế trên máy tính bảng

Trên máy tính bảng Android, bạn có thể chọn các ứng dụng, tính năng và nội dung mà hồ sơ bị hạn chế có thể thấy và sử dụng.
Bạn có thể sử dụng hồ sơ bị hạn chế cho các mục đích như sau:
 • Kiểm soát trong gia đình. Ngăn người khác nhìn thấy một số loại nội dung nhất định.
 • Điểm bán hàng. Chỉ cho phép nhân viên sử dụng các ứng dụng đăng ký và bán hàng đã chọn.
 • Kiosk. Thiết lập để giới thiệu các tính năng và ứng dụng đã chọn với khách hàng.
 • Bán lẻ. Cho phép khách hàng khám phá các tính năng của máy tính bảng nhưng không cho họ duyệt web hoặc chơi trò chơi.

Chỉ chủ sở hữu máy tính bảng mới có thể tạo, chỉnh sửa và xóa hồ sơ bị hạn chế.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ hoạt động trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android của bạn.

Lưu ý: Thông tin này dành cho máy tính bảng. Đối với điện thoại đang chạy Android 5.0 trở lên, hãy tìm hiểu cách thêm, chuyển đổi hoặc xóa người dùng.

Tạo hồ sơ bị hạn chế

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng cài đặt trên máy tính bảng.
 2. Nhấn vào Người dùng và tài khoản và sau đó Người dùng.
 3. Nhấn vào Thêm người dùng hoặc hồ sơ.
 4. Nhấn vào Hồ sơ bị hạn chế. Hồ sơ mới sẽ mở ra cùng với một danh sách.
  • Để đặt tên cho hồ sơ, hãy nhấn Hồ sơ mới. Nhập tên và nhấn OK.
  • Để chọn các ứng dụng, tính năng và cài đặt đã liệt kê mà hồ sơ có thể thấy cũng như sử dụng, hãy nhấn vào nút chuyển Bật/Tắt và Cài đặt Cài đặt.
 5. Nhấn vào Quay lại Quay lại.
 6. Nhấn vào hồ sơ mới.
  • Nếu bạn đang ở cùng người dùng mới, người dùng đó có thể thiết lập Tài khoản Google và các chi tiết khác.
  • Nếu người dùng mới không ở đó, họ có thể thiết lập vào lần tới khi bạn chuyển sang hồ sơ này.

Chỉnh sửa hồ sơ bị hạn chế

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng cài đặt trên máy tính bảng.
 2. Nhấn vào Người dùng và tài khoản và sau đó Người dùng.
 3. Nhấn vào hồ sơ bị hạn chế mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Bên cạnh hồ sơ, hãy nhấn vào Cài đặt Cài đặt.
 5. Để chọn các ứng dụng, tính năng và cài đặt đã liệt kê mà hồ sơ có thể thấy cũng như sử dụng, hãy bật hoặc tắt các ứng dụng, tính năng và cài đặt đó.
  • Các thay đổi sẽ được áp dụng ngay lập tức.
  • Nếu bạn tắt một ứng dụng được liệt kê, hồ sơ sẽ mất tất cả nội dung liên kết với ứng dụng đó.
  • Nếu bạn bật lại ứng dụng được liệt kê sau khi tắt, nội dung ứng dụng bị mất sẽ không được khôi phục.

Xóa hồ sơ bị hạn chế

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng cài đặt trên máy tính bảng.
 2. Nhấn vào Người dùng và tài khoản và sau đó Người dùng.
 3. Nhấn vào hồ sơ bị hạn chế mà bạn muốn xóa.
 4. Bên cạnh hồ sơ, hãy nhấn vào Xóa Thùng rác.

Bài viết có liên quan

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?