Bruk begrensede profiler på nettbrett

På Android-nettbrett kan du velge hvilke apper og funksjoner samt hvilket innhold begrensede brukere kan se og bruke.
Du kan bruke begrensede profiler til flere formål, blant annet følgende:
 • Foreldrekontroll. Hindre andre i å se visse typer innhold.
 • Salgssted. Bruk begrensede profiler slik at ansatte bare kan bruke utvalgte apper for salg og registrering.
 • Demonstrasjoner. Konfigurer nettbrettet slik at du kan vise frem bestemte apper og funksjoner.
 • I butikk. La kundene utforske funksjonene på nettbrettet, men hindre dem i å surfe eller spille spill.

Bare eieren av nettbrettet kan opprette, endre eller slette begrensede profiler.

Merk: Noen av disse trinnene fungerer bare på Android 8.0 og høyere. Finn ut hvilken Android-versjon du har.

Merk: Denne informasjonen gjelder for nettbrett. Finn ut hvordan du legger til, bytter eller sletter brukere for telefoner som kjører Android 5.0 eller nyere.

Lag en begrenset profil

 1. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger-app på nettbrettet.
 2. Trykk på Brukere og kontoer og så Brukere.
 3. Trykk på Legg til bruker eller profil.
 4. Trykk på Begrenset profil. Den nye profilen åpnes med en liste.
  • For å gi profilen et navn, trykk på Ny profil. Skriv inn navnet, og trykk på OK.
  • For å velge hvilke oppførte apper, funksjoner og innstillinger brukeren av profilen kan se og bruke, trykker du på Av/På-bryterne og Innstillinger Innstillinger.
 5. Trykk på Tilbake Tilbake.
 6. Trykk på den nye profilen.
  • Hvis den nye brukeren er til stede, kan vedkommende konfigurere Google-kontoen og andre detaljer.
  • Hvis den nye brukeren ikke er til stede, kan vedkommende konfigurere kontoen neste gang du bytter til denne profilen.

Endre begrensede profiler

 1. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger-app på nettbrettet.
 2. Trykk på Brukere og kontoer og så Brukere.
 3. Trykk på den begrensede profilen du vil endre.
 4. Trykk på Innstillinger Innstillinger ved siden av profilen.
 5. For å velge hvilke oppførte apper, funksjoner og innstillinger brukeren av profilen kan se og bruke, slå dem på eller av.
  • Endringene trer i kraft umiddelbart.
  • Hvis du slår av en oppført app, forsvinner alt innholdet fra profilen som er tilknyttet denne appen.
  • Hvis du slår appen på igjen etter å ha slått den av, gjenopprettes ikke innholdet.

Slett begrensede profiler

 1. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger-app på nettbrettet.
 2. Trykk på Brukere og kontoer og så Brukere.
 3. Trykk på den begrensede profilen du vil slette.
 4. Trykk på Slett Papirkurv ved siden av profilen.

Relaterte artikler