חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי

שימוש בפרופילים מוגבלים בטאבלטים

בטאבלט של מערכת Android, תוכל לבחור אילו אפליקציות, תכונות ותוכן יוצגו לפרופיל מוגבל וייעשה בהן שימוש בפרופיל.
ניתן להשתמש בפרופילים מוגבלים לכמה מטרות, למשל:
 • בקרת משפחה. אחרים לא יוכלו לראות סוגי תוכן מסוימים.
 • נקודת מכירה. מתן אפשרות לעובדים להשתמש רק באפליקציות נבחרות למכירה ורישום.
 • קיוסק. הגדרה לצורך תצוגה של אפליקציות ותכונות נבחרות.
 • קמעונאות. מתן אפשרות ללקוחות להתרשם מתכונות של הטאבלט, אבל מניעת גלישה או שימוש במשחקים.

רק בעל הטאבלט יכול ליצור, לערוך או למחוק פרופילים מוגבלים.

מידע זה מיועד לטאבלטים שבהם פועל 4.3 Android ואילך. לטלפונים שבהם פועל Android 5.0 ואילך, למד כיצד להוסיף, להחליף או למחוק משתמשים.

יצירת פרופיל מוגבל

 1. פתח את האפליקציה 'הגדרות' הגדרות במכשיר.
 2. בקטע 'מכשיר', הקש על משתמשים ואז הוסף משתמש או פרופיל.
 3. הקש על פרופיל מוגבל. הפרופיל החדש נפתח עם רשימה.
  • כדי לתת שם לפרופיל, הקש על פרופיל חדש. הקלד את השם והקש על אישור.
  • כדי לבחור אילו אפליקציות, תכונות והגדרות מהרשימה יוצגו לפרופיל וייעשה בהן שימוש בפרופיל, הקש על המתגים להפעלה/כיבוי ועל 'הגדרות' הגדרות.
 4. הקש על 'חזרה' הקודם.
 5. הקש על הפרופיל החדש.
  • אם המשתמש החדש נמצא לידך, הוא יכול להגדיר את חשבון Google ופרטים נוספים.
  • אם המשתמש החדש לא נמצא לידך, הוא יכול להגדיר בפעם הבאה שתעבור לפרופיל זה.

עריכת פרופיל מוגבל

 1. פתח את האפליקציה 'הגדרות' הגדרות במכשיר.
 2. בקטע 'מכשיר', הקש על משתמשים ואז הוסף משתמש או פרופיל.
 3. הקש על פרופיל מוגבל. הפרופיל נפתח עם רשימה.
 4. כדי לבחור אילו אפליקציות, תכונות והגדרות מהרשימה יוצגו לפרופיל וייעשה בהן שימוש בפרופיל, הקש על המתגים להפעלה/כיבוי ועל 'הגדרות' הגדרות.
  • השינויים מתבצעים באופן מיידי.
  • אם תכבה אפליקציה מהרשימה, הפרופיל יאבד את כל התוכן המשויך אליה.
  • אם תפעיל שוב אפליקציה מהרשימה לאחר כיבויה, תוכן האפליקציה שאבד לא ישוחזר.

מחיקת פרופיל מוגבל

 1. פתח את האפליקציה 'הגדרות' הגדרות במכשיר.
 2. בקטע 'מכשיר', הקש על משתמשים ואז הוסף משתמש או פרופיל.
 3. הקש על פרופיל מוגבל.
 4. לצד הפרופיל, הקש על 'אשפה' אשפה.

קישורים רלוונטיים

Watch video tutorials

To get the latest tips, tricks, and how-to's, subscribe to our YouTube Channel.