שימוש בפרופילים מוגבלים בטאבלטים

בטאבלט של מערכת Android, תוכל לבחור אילו אפליקציות, תכונות ותוכן יוצגו לפרופיל מוגבל וייעשה בהן שימוש בפרופיל.
ניתן להשתמש בפרופילים מוגבלים לכמה מטרות, למשל:
 • בקרת משפחה. אחרים לא יוכלו לראות סוגי תוכן מסוימים.
 • נקודת מכירה. מתן אפשרות לעובדים להשתמש רק באפליקציות נבחרות למכירה ורישום.
 • קיוסק. הגדרה לצורך תצוגה של אפליקציות ותכונות נבחרות.
 • קמעונאות. מתן אפשרות ללקוחות להתרשם מתכונות של הטאבלט, אבל מניעת גלישה או שימוש במשחקים.

רק בעל הטאבלט יכול ליצור, לערוך או למחוק פרופילים מוגבלים.

הערה: חלק מהשלבים האלה פועלים רק במכשירי Android מגרסה 8.0 ואילך. מידע נוסף על בדיקת הגרסה של Android‏.

הערה: המידע הזה רלוונטי לטאבלטים. כך מוסיפים, מחליפים ומוחקים משתמשים בטלפונים עם Android מגרסה 5.0 ואילך.

יצירת פרופיל מוגבל

 1. פתח את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות בטאבלט.
 2. הקש על משתמשים וחשבונות ולאחר מכן משתמשים.
 3. הקש על הוסף משתמש או פרופיל.
 4. הקש על פרופיל מוגבל. הפרופיל החדש נפתח עם רשימה.
  • כדי לתת שם לפרופיל, הקש על פרופיל חדש. הקלד את השם והקש על אישור.
  • כדי לבחור אילו אפליקציות, תכונות והגדרות מהרשימה יוצגו בפרופיל ויהיו זמינות לשימוש, הקש על המתגים להפעלה/כיבוי ועל סמל ההגדרות הגדרות.
 5. הקש על הסמל 'הקודם' הקודם.
 6. הקש על הפרופיל החדש.
  • אם המשתמש החדש נמצא לידך, הוא יכול להגדיר את חשבון Google ופרטים נוספים.
  • אם המשתמש החדש לא נמצא לידך, הוא יכול להגדיר בפעם הבאה שתעבור לפרופיל זה.

עריכת פרופיל מוגבל

 1. פתח את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות בטאבלט.
 2. הקש על משתמשים וחשבונות ולאחר מכן משתמשים.
 3. הקש על הפרופיל המוגבל שברצונך לערוך.
 4. לצד הפרופיל, הקש על סמל ההגדרות הגדרות.
 5. כדי לבחור אילו אפליקציות, תכונות והגדרות מהרשימה יוצגו בפרופיל ויהיו זמינות לשימוש, הפעל או כבה אותן כרצונך.
  • השינויים מתבצעים באופן מיידי.
  • אם תכבה אפליקציה מהרשימה, הפרופיל יאבד את כל התוכן המשויך אליה.
  • אם תפעיל שוב אפליקציה מהרשימה לאחר כיבויה, תוכן האפליקציה שאבד לא ישוחזר.

מחיקת פרופיל מוגבל

 1. פתח את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות בטאבלט.
 2. הקש על משתמשים וחשבונות ולאחר מכן משתמשים.
 3. הקש על הפרופיל המוגבל שברצונך למחוק.
 4. לצד הפרופיל, הקש על סמל המחיקה אשפה.

מאמרים קשורים