Hantera platshistoriken

Platshistorik är en inställning på kontonivå hos Google. Om den är aktiverad sparas platser du besöker med alla mobila enheter där

 • du är inloggad på Google-kontot
 • du har aktiverat platshistorik
 • platsrapportering har aktiverats på enheten.

När du har aktiverat platshistoriken kan du se ett antal fördelar i Googles produkter och tjänster, till exempel anpassade kartor, rekommendationer baserat på platser du har besökt, hjälp med att hitta mobilen, trafikinformation om pendlingen i realtid och mer användbara annonser.

 • Platshistorik är inaktiverat som standard för Google-konton och du måste välja att aktivera funktionen.
 • Du kan när som helst pausa platshistoriken i aktivitetsinställningarna för Google-kontot.
 • Du bestämmer vad som ska sparas i platshistoriken. Du kan visa platser du har besökt i tidslinjen i Google Maps och även redigera och radera dina uppgifter i tidslinjen.
Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Aktivera eller inaktivera platshistoriken

Du kan när som helst inaktivera platshistoriken för ditt konto. Om du använder ett konto i skolan eller på jobbet måste administratören göra inställningen tillgänglig för dig. Om så sker kan du använda platshistoriken precis som vilken annan användare som helst.

 1. Öppna avsnittet Platshistorik i Google-kontot.
 2. Välj om din platshistorik får rapporteras till Google från ditt konto och dina enheter:
 3. Kontot och alla dina enheter: Aktivera eller inaktivera Platshistorik högst upp.
 4. Endast en viss enhet: Aktivera eller inaktivera enheten under Den här enheten eller Enheter på detta konto.

När platshistoriken är aktiverad

 • Google får endast platshistorik för enheter som du är inloggad på och som Platsrapportering har aktiverats på.
 • Du kan ändra inställningen för platsrapportering för varje enhet som du är inloggad på och bestämma vilka enheter som tillhandahåller platsdata till platshistoriken. Om du vill ändra inställningarna för platshistoriken kan du välja att
  • bara rapportera din plats från vissa av dina enheter
  • rapportera din plats från alla dina enheter
  • inaktivera platshistoriken i Google-kontot. Din plats rapporteras inte från någon av dina enheter och ingen ny platshistorik lagras i kontot.
 • Inställningar för andra platstjänster på enheten som Google Platstjänster och Hitta min enhet ändras inte.

När platshistoriken är inaktiverad

 • Ny information om platser du besöker sparas inte längre i platshistoriken.
 • Tidigare aktivitet raderas inte från platshistoriken. Du kan radera platshistorik för hand.
 • Inställningar för andra platstjänster på enheten som Google Platstjänster och Hitta min enhet ändras inte.
 • Viss platsdata kan fortsätta att sparas via andra inställningar, till exempel Webb- och appaktivitet, eller som en del av din användning av andra tjänster, som Sök och Maps, även efter att du har inaktiverat platshistoriken.

Radera platshistorik

Du kan hantera och radera platshistoriken med tidslinjen i Google Maps. Du kan välja att radera hela platshistoriken eller bara delar av den.

Viktigt! Om du tar bort platshistorik från tidslinjen kan du inte se den igen.

Med Google Maps-appen

Radera all platshistorik

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på en Android-enhet.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Din tidslinje Tidslinje.
 3. Tryck på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar och integritet.
 4. Tryck på Radera all platshistorik under Platsinställningar.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort en del av platshistoriken

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på en Android-enhet.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Din tidslinje Tidslinje.
 3. Tryck på Mer Merföljt av Inställningar och integritet.
 4. Tryck på Radera den här delen av platshistoriken under Platsinställningar.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort en dag från platshistoriken

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på en Android-enhet.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Din tidslinje Tidslinje.
 3. Tryck på Visa kalender Visa kalender.
 4. Välj den dag du vill radera.
 5. Tryck på Mer Merföljt av Radera dag.
 6. Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort ett uppehåll från platshistoriken

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på en Android-enhet.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Din tidslinje Tidslinje.
 3. Tryck på Visa kalender Visa kalender.
 4. Välj dagen med det uppehåll du vill radera.
 5. Tryck på uppehållet du vill radera följt av Radera Radera .
 6. Följ anvisningarna på skärmen.

Med en webbläsare

Radera all platshistorik

 1. Öppna tidslinjen i Google Maps i en webbläsare.
 2. Tryck på Radera Radera .
 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort en dag från platshistoriken

 1. Öppna tidslinjen i Google Maps i en webbläsare.
 2. Välj ett år, en månad och en dag du vill radera.
 3. Tryck på Radera Radera .
 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort ett uppehåll från platshistoriken

 1. Öppna tidslinjen i Google Maps i en webbläsare.
 2. Välj ett år, en månad och en dag du vill radera.
 3. Tryck på Mer Mer bredvid uppehållet du vill radera följt av Ta bort uppehåll från dag.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Radera platshistoriken automatiskt

Du kan välja att automatiskt radera platshistorik som är äldre än tre eller 18 månader.

Med Google Maps-appen

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på en Android-enhet.
 2. Tryck på din profilbild eller initial Kontocirkel följt av Din tidslinje Tidslinje.
 3. Tryck på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar och integritet.
 4. Skrolla till Platsinställningar.
 5. Tryck på Radera platshistorik automatiskt.
 6. Följ anvisningarna på skärmen.

Med en webbläsare

 1. Öppna tidslinjen i Google Maps i en webbläsare. 
 2. Klicka på Inställningar Settings icon nere till höger följt av Radera platshistorik automatiskt
 3. Följ anvisningarna på skärmen. 

Vad som händer när du tar bort en del eller all platshistorik

Om du tar bort en del eller all platshistorik kan vissa anpassade funktioner i Google försämras eller tas bort. Exempel:

 • Album i Google Foto som skapas automatiskt utifrån de platser du besökt.
 • Rekommendationer baserat på platser du har besökt.
 • Information i realtid om när det är bäst att åka hemifrån till jobbet eller tvärtom så att du slipper den värsta trafiken.

Viktigt! Platsdata kan fortfarande sparas i Google-kontot när du använder andra av Googles webbplatser, appar och tjänster om du har aktiverat andra inställningar, t.ex. Webb- och appaktivitet, även om du pausar platshistorik eller raderar platsdata. Platsdata kan till exempel sparas som en del av din aktivitet i Sök och Maps om du har aktiverat inställningen Webb- och appaktivitet, och den kan inkluderas i foton beroende på inställningarna i kameraappen.

Använda och diagnostisera Platshistorik

När du aktiverar platshistoriken kan även diagnostikuppgifter om hur platshistoriken fungerar skickas från enheten till Google. När du inaktiverar platshistoriken kan du bestämma dig för om du vill dela användnings- och diagnostikuppgifter eller inte.

All användnings- och diagnostikinformation används i enlighet med Googles sekretesspolicy.

Vilka uppgifter delas av enheten?

Uppgifter för att förbättra platshistoriken kan skickas från enheten till Google. Uppgifterna som skickas till Google kan inbegripa

 • kvalitet och längd på anslutningar till mobila nätverk, GPS, Wi-Fi-nätverk eller Bluetooth
 • status på dina platsinställningar
 • omstarter och krascher
 • appar som används för att aktivera eller inaktivera positionshistoriken
 • batterinivåer.
Hur hjälper den delade informationen Google att bli bättre?

Användnings- och diagnostikinformationen kan vara till hjälp för att förbättra Googles appar, produkter och Android-enheter. Google kan till exempel använda informationen för att förbättra följande saker:

 • Batteritid: Google kan använda information om vad som drar mest batteri på enheten för att minska batteriförbrukningen för funktioner som används ofta.
 • Platsangivelsens exakthet: Uppgifter från platssensorer och platsinställningar gör det möjligt för Google att förbättra platsberäkningar för appar och tjänster.

Läsa mer om andra platsinställningar

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt