Zarządzanie Historią lokalizacji

W najbliższych miesiącach nazwa ustawienia Historia lokalizacji zmieni się na Oś czasu. Jeśli masz na koncie włączoną historię lokalizacji, oś czasu możesz zobaczyć w ustawieniach aplikacji i konta. Więcej informacji

Historia lokalizacji to ustawienie konta Google, które tworzy oś czasu. To osobista mapa, dzięki której możesz zapamiętać: 

 • miejsca, które odwiedzasz;
 • przebyte trasy;
 • podróże.

Może też służyć do personalizowania usług Google na podstawie tego, gdzie się znajdujesz.

Gdy historia lokalizacji jest włączona, nawet jeśli nie korzystasz z aplikacji Google, dokładna lokalizacja urządzenia jest regularnie zapisywana na:

 • Twoich urządzeniach, 
 • serwerach Google.

Aby usługi Google były bardziej przydatne dla wszystkich, możemy korzystać z Twoich danych w celu:

 • wyświetlania informacji na podstawie zanonimizowanych danych o lokalizacji, takich jak
  • popularne godziny;
  • statystyki środowiskowe;
 • wykrywania oszustw i nadużyć oraz zapobiegania im;
 • ulepszania i rozwijania usług Google, w tym usług reklamowych;
 • pomagania firmom w określaniu, czy klienci odwiedzają ich sklepy po zobaczeniu reklamy, jeśli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach.
  • Udostępniamy firmom tylko anonimowe dane szacunkowe, a nie dane osobowe.
  • Aktywność może obejmować informacje o ogólnej lokalizacji i adresie IP Twojego urządzenia.

Więcej informacji o tym, jak Google używa danych o lokalizacji

Co warto wiedzieć o historii lokalizacji:

 • Domyślnie historia lokalizacji jest wyłączona. Z tych danych możemy korzystać tylko wtedy, gdy historia lokalizacji jest włączona.
 • Historię lokalizacji możesz w każdej chwili wyłączyć w sekcji Zarządzanie aktywnością na koncie Google.
 • Możesz przeglądać historię lokalizacji i nią zarządzać. Możesz:
Ważne: niektóre kroki działają tylko na urządzeniach z Androidem 8.0 i nowszymi wersjami. Jak sprawdzić wersję Androida

Włączanie i wyłączanie Historii lokalizacji

Historię lokalizacji na koncie możesz wyłączyć w każdej chwili. Jeśli używasz konta służbowego lub szkolnego, to ustawienie może Ci udostępnić administrator. Jeśli to zrobi, będziesz mieć możliwość korzystania z Historii lokalizacji jak każdy inny użytkownik.

 1. Na swoim koncie Google otwórz sekcję „Historia lokalizacji”.
 2. Określ, czy historia lokalizacji z Twojego konta lub urządzeń może być raportowana do Google:
 3. Twoje konto i wszystkie Twoje urządzenia: u góry włącz lub wyłącz historię lokalizacji.
 4. Niektóre urządzenia: włącz lub wyłącz urządzenie w sekcji „To urządzenie” lub „Urządzenia na tym koncie”.

Gdy historia lokalizacji jest włączona

Google może określać Twoją przybliżoną lokalizację na podstawie:

 • sygnałów takich jak Wi-Fi czy sieci komórkowe,
 • GPS-a,
 • informacji z czujników.

Lokalizacja urządzenia może być też okresowo używana w tle. Gdy historia lokalizacji jest włączona, nawet jeśli nie korzystasz z aplikacji Google, dokładna lokalizacja urządzenia jest regularnie zapisywana na:

 • Twoich urządzeniach,
 • serwerach Google.

Gdy korzystasz z konta Google, jest na nim zapisywana historia lokalizacji każdego urządzenia z włączonym ustawieniem „Urządzenia na tym koncie”. Tę opcję znajdziesz w ustawieniach historii lokalizacji na koncie Google.

Możesz wybrać, które urządzenia mają przesyłać dane o lokalizacji do historii lokalizacji. Te ustawienia nie mają wpływu na działanie innych usług lokalizacyjnych na urządzeniu, takich jak:

Gdy historia lokalizacji jest wyłączona

Lokalizacja urządzenia nie jest zapisywana w historii lokalizacji.

 • Na koncie możesz mieć wcześniejsze dane historii lokalizacji. W każdej chwili możesz usunąć je ręcznie.
 • Te ustawienia nie mają wpływu na działanie innych usług lokalizacyjnych na urządzeniu, takich jak:
 • Jeśli masz włączone ustawienia takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, ale wyłączysz historię lokalizacji lub usuniesz z niej dane, Twoje konto Google może nadal zapisywać dane o lokalizacji, gdy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Aktywność może obejmować informacje o ogólnej lokalizacji i adresie IP Twojego urządzenia.

Usuwanie Historii lokalizacji

Historią lokalizacji możesz zarządzać (np. usuwać z niej niektóre informacje) na osi czasu Map Google. Możesz usunąć całą historię lub tylko wybrane elementy.

Ważne: danych Historii lokalizacji usuniętych z osi czasu nie można ponownie wyświetlić.

W aplikacji Mapy Google

Usuwanie całej Historii lokalizacji

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i prywatność.
 4. W sekcji „Ustawienia lokalizacji” kliknij Usuń całą Historię lokalizacji.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie zakresu Historii lokalizacji

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i prywatność.
 4. W sekcji „Ustawienia lokalizacji” kliknij Usuń zakres Historii lokalizacji.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie dnia z Historii lokalizacji

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Pokaż kalendarz Pokaż kalendarz.
 4. Wybierz dzień, który chcesz usunąć.
 5. Kliknij Więcej Więcej a potem Usuń historię dnia.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie przystanku z Historii lokalizacji

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Pokaż kalendarz Pokaż kalendarz.
 4. Wybierz dzień z przystankiem, który chcesz usunąć.
 5. Kliknij przystanek, który chcesz usunąć a potem Usuń Usuń .
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W przeglądarce

Usuwanie całej Historii lokalizacji

 1. W przeglądarce otwórz swoją oś czasu Map Google.
 2. Kliknij Usuń Usuń .
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie dnia z Historii lokalizacji

 1. W przeglądarce otwórz swoją oś czasu Map Google.
 2. Wybierz datę, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń Usuń .
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie przystanku z Historii lokalizacji

 1. W przeglądarce otwórz swoją oś czasu Map Google.
 2. Wybierz datę, którą chcesz usunąć.
 3. Obok przystanku, który chcesz usunąć, kliknij Więcej Więcej a potem Usuń przystanek z historii dnia.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Automatyczne usuwanie Historii lokalizacji

Możesz wybrać opcję automatycznego usuwania historii lokalizacji starszej niż 3 miesiące, 18 miesięcy lub 36 miesięcy.

W aplikacji Mapy Google

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i prywatność.
 4. Przewiń do sekcji „Ustawienia lokalizacji”.
 5. Kliknij Automatyczne usuwanie Historii lokalizacji.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W przeglądarce

 1. W przeglądarce otwórz swoją oś czasu Map Google.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Ustawienia Settings icon a potem Automatyczne usuwanie Historii lokalizacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Co się dzieje po usunięciu całości lub części Historii lokalizacji

Jeśli usuniesz całą historię lokalizacji lub jej część, niektóre spersonalizowane funkcje w usługach Google mogą działać gorzej lub nie działać wcale. Możesz na przykład utracić:

 • rekomendacje na podstawie odwiedzonych przez Ciebie miejsc;
 • przesyłane na bieżąco informacje o godzinach, o których najlepiej wyjść z domu lub pracy, aby uniknąć korków.

Ważne: jeśli masz włączone inne ustawienia, np. Aktywność w internecie i aplikacjach, a wstrzymasz działanie Historii lokalizacji lub usuniesz z niej dane, informacje mogą nadal zapisywać się na Twoim koncie Google, gdy korzystasz z innych stron, aplikacji i usług Google. Dane o lokalizacji mogą być np. zapisywane jako część Twojej aktywności w wyszukiwarce i Mapach, gdy masz włączone ustawienie Aktywność w internecie i aplikacjach, i (w zależności od ustawień aparatu) dołączane do zdjęć. Aktywność w internecie i aplikacjach może również obejmować informacje o ogólnej lokalizacji i adresie IP Twojego urządzenia.

Dowiedz się więcej o użytkowaniu i diagnostyce historii lokalizacji

Jeśli włączysz historię lokalizacji, Twoje urządzenie będzie mogło przesyłać do Google informacje diagnostyczne o prawidłowym i nieprawidłowym działaniu tej funkcji. Wszelkie zgromadzone informacje przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności Google.

 

Jakie informacje może udostępniać urządzenie

Urządzenie może przesyłać informacje do Google, aby pomóc w ulepszaniu aplikacji i produktów Google oraz urządzeń z Androidem. Na przykład dzięki nim Google może poprawić:

 • Żywotność baterii: szacujemy, które aplikacje najbardziej wykorzystują baterię urządzenia, co pozwala ograniczyć zużycie energii przez często używane funkcje.
 • Dokładność lokalizacji: do wykrywania lokalizacji w aplikacjach i usługach używamy czujników i ustawień lokalizacji.

Telefon może przesyłać do Google:

 • informacje o jakości i czasie trwania połączeń:
  • komórkowych,
  • GPS,
  • Wi-Fi,
  • Bluetooth;
 • konfigurację ustawień lokalizacji;
 • raporty o ponownych uruchomieniach i awariach;
 • informacje o aplikacjach Google, których używasz do włączania i wyłączania historii lokalizacji.
W czym te informacje pomagają Google

Informacje o użyciu i dane diagnostyczne pomagają ulepszać aplikacje i usługi Google oraz urządzenia z Androidem. Na przykład dzięki nim Google może poprawić:

 • Czas pracy na baterii: Google na podstawie informacji o tym, które funkcje najbardziej obciążają baterię urządzenia, może ograniczyć ilość zużywanej przez nie energii.
 • Dokładność lokalizacji: Google może używać informacji z czujników i ustawień położenia do zwiększenia dokładności lokalizacji, co przyczynia się do poprawy działania aplikacji i usług.

 

 

Więcej informacji o innych ustawieniach lokalizacji

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne