Управление на „История на местоположенията“

„История на местоположенията“ е настройка на ниво профил, която запазва местата, които посещавате с всяко мобилно устройство, на което:

 • сте влезли в профила си в Google;
 • сте включили История на местоположенията; и
 • сте включили Отчитане на местоположението.

Когато включите функцията, може да получите редица предимства в продуктите и услугите ни, включително персонализирани карти, препоръки въз основа посетените от вас места, помощ за намиране на телефона ви, информация в реално време за трафика по пътя до работното ви място и по-полезни реклами.

 • По подразбиране настройката е изключена за профила ви в Google и може да се включи само ако я активирате.
 • Можете да поставите История на местоположенията на пауза по всяко време от контролите за активността в профила си в Google.
 • Вие избирате какво да се запазва в История на местоположенията. От хронологията в Google Карти можете да преглеждате посетените от вас места, както и да редактирате или изтривате информация.
Забележка: Някои от тези стъпки са предназначени само за устройства с Android 8.0 или по-нови версии. Научете как да проверите коя е използваната от вас.

Turn Location History on or off

You can turn off Location History for your account at any time. If you use a work or school account, your administrator needs to make this setting available for you. If they do, you'll be able to use Location History as any other user.

 1. Go to the "Location History" section of your Google Account.
 2. Choose whether your account or your devices can report Location History to Google.
  • Your account and all devices: At the top, turn Location History on or off.
  • Only a certain device: Under "This device" or "Devices on this account," turn the device on or off.

Когато функцията История на местоположенията е включена

 • Google получава записи в История на местоположенията само за устройствата, на които сте влезли в профила си и сте включили Отчитане на местоположението.
 • Можете да промените настройката за Отчитане на местоположението за всяко устройство, на което сте влезли в профила си, и да ограничите това, кои устройства да предоставят данни за местоположението, които да бъдат включени в История на местоположенията. Ако искате да промените настройките си за История на местоположенията, можете да изберете:
  • Местоположението ви да се отчита само от някои от устройствата ви, а от други – не.
  • Местоположението ви да се отчита от всичките ви устройства.
  • Да изключите История на местоположенията за профила си в Google. Местоположението ви няма да се отчита от никое от устройствата ви и в профила ви няма да се създават нови записи в История на местоположенията.
 • Настройките ви за другите услуги за местоположение на устройството ви, като например услугите на Google за местоположение и Намиране на устройството ми, не се променят.

Когато функцията История на местоположенията е изключена

 • В История на местоположенията вече не се запазва нова информация за местоположението.
 • Предишната активност не се изтрива от функцията. Можете да изтриете записите в нея ръчно.
 • Настройките ви за другите услуги за местоположение на устройството ви, като например услугите на Google за местоположение и Намиране на устройството ми, не се променят.
 • Някои данни за местоположението може да продължат да се запазват в други настройки (например Активност в мрежата и приложенията) като част от използването от ваша страна на други услуги (например Търсене и Карти) дори след като изключите История на местоположенията.

Delete Location History

You can manage and delete your Location History information with Google Maps Timeline. You can choose to delete all of your history, or only parts of it.

Important: When you delete Location History information from Timeline, you won't be able to see it again.

Use the Google Maps app

Delete all Location History

Изтриване на всички записи в „История на местоположенията“

 1. Отворете приложението Google Карти Google Карти на устройството си с Android.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Настройки и поверителност.
 4. Под „Настройки за местоположението“ докоснете Изтр. на „История на местоп“.
 5. Изпълнете инструкциите на екрана.

Delete a range of Location History

Изтриване на период от „История на местоположенията“

 1. Отворете приложението Google Карти Google Карти на устройството си с Android.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това Настройки и поверителност.
 4. Под „Настройки за местоположението“ докоснете Изтриване на период от „История на местоположенията“.
 5. Изпълнете инструкциите на екрана.

Delete a day from Location History

Изтриване на период от „История на местоположенията“

 1. Отворете приложението Google Карти Google Карти на устройството си с Android.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това Настройки и поверителност.
 4. Под „Настройки за местоположението“ докоснете Изтриване на период от „История на местоположенията“.
 5. Изпълнете инструкциите на екрана.

Delete a stop from Location History

Изтриване на спиране от „История на местоположенията“

 1. Отворете приложението Google Карти Google Карти на устройството си с Android.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. Докоснете „Показване на календара“ Показване на календара.
 4. Изберете деня със спирането, което искате да изтриете.
 5. Докоснете спирането, което искате да изтриете и след това „Изтриване“ Изтриване.
 6. Изпълнете инструкциите на екрана.

Use a web browser

Delete all Location History

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline.
 2. Tap Delete Delete .
 3. Follow the on-screen instructions.

Delete a day from Location History

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline.
 2. Choose a year, month, and day you want to delete.
 3. Tap Delete Delete .
 4. Follow the on-screen instructions.

Delete a stop from Location History

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline.
 2. Choose a year, month, and day you want to delete.
 3. Next to the stop you want to delete, tap More Ощеи след това Remove stop from day.
 4. Follow the on-screen instructions.

Automatically delete your Location History

You can choose to automatically delete Location History that’s older than 3 months or 18 months.

Use the Google Maps app

 1. Отворете приложението Google Карти Google Карти на устройството си с Android.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Хронологията ви Хронология.
 3. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Настройки и поверителност.
 4. Превъртете до „Настройки за местоположението“.
 5. Докоснете Автоматично изтриване на записи в „История на местоположенията“.
 6. Изпълнете инструкциите на екрана.

Use a web browser

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline
 2. At the bottom right, click Settings Settings icon и след това Automatically delete Location History
 3. Follow the on-screen instructions. 

What happens after you delete some or all Location History

If you delete some or all of your Location History, some personalized experiences across Google may be degraded or lost. For example:

 • Albums in Google Photos automatically created from places you’ve visited
 • Recommendations based on places you’ve visited
 • Real-time information about the best time to leave for home or work in order to beat the traffic

Important: If you have other settings like Web & App Activity turned on and you pause Location History or delete location data from Location History, you may still have location data saved in your Google Account as part of your use of other Google sites, apps, and services. For example, location data may be saved as part of activity on Search and Maps when your Web & App Activity setting is on, and included in your photos depending on your camera app settings.

Usage & diagnostics for Location History

When you turn on Location History, your device may send diagnostic information to Google about what’s working and not working for Location History. If you turn Location History off, you can decide whether to share usage and diagnostics information.

All usage and diagnostics information is used in accordance with Google’s privacy policy.

What information your device could share

Your device may send information to Google to help improve Location History. For example, sent information could include:

 • Quality and length of your connections to mobile networks, GPS, Wi-Fi networks, or Bluetooth
 • State of your location settings
 • Restarts and crash reports
 • Apps used to turn Location History on or off
 • Battery levels
How shared information helps Google improve

Usage and diagnostics information can help improve Google apps, products, and Android devices. For example, Google can use information to improve:

 • Battery life: Google can use information about what's using the most battery on your device to help reduce battery consumption for commonly used features.
 • Location accuracy: Google can use information from location sensors and settings to help improve location estimates for apps and services.

Learn more about other location settings