Změna nastavení pro hosta a uživatele

Uživatelé a profil hosta mají prakticky stejné možnosti jako vlastník zařízení, každý má ale samostatné úložiště. Soubory, zprávy ani aplikace se mezi jednotlivými uživateli, profilem hosta a vlastníkem zařízení nesdílejí.

Rozdíly mezi uživateli a profilem hosta

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují jen na zařízeních s Androidem 8.0 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu.

Co je v zařízení sdíleno a co ne

Co sdílejí všichni lidé, kteří zařízení používají

 • aktualizace aplikací, které jsou nainstalovány pro více než jednoho uživatele,
 • některá nastavení, např. Wi-Fi a Bluetooth.

Co se nesdílí

 • soubory a zprávy (např. SMS a e-maily), fotky, hudba a další obsah,
 • data z aplikací, které nainstaloval jiný uživatel.

Nastavení činností, které mohou provádět uživatelé a hosté

Omezení činností (pouze tablety Nexus)

Můžete nastavit dostupné aktivity pro jednotlivé uživatele (například pro děti). Jak vytvořit omezený profil

Přidání uživatele z obrazovky uzamčení jinými uživateli

Můžete nastavit, aby uživatelé a hosté mohli z obrazovky uzamčení přidávat další uživatele. Jak přidávat uživatele

 1. V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení a poloha A pak Předvolby obrazovky uzamčení.
 3. Zapněte možnost Přidání uživatele z obrazovky uzamčení.

Volání a odesílání SMS jinými uživateli

Můžete nastavit, aby uživatelé mohli z vašeho zařízení telefonovat a odesílat SMS. Hostům můžete umožnit ze zařízení telefonovat.

 1. V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Uživatelé a účty A pak Uživatelé.
 3. Vedle uživatele, jehož nastavení chcete změnit, klepněte na Nastavení Nastavení.
 4. Zapněte možnost Zapnout telefonní hovory nebo Zapnout telefonní hovory a SMS.

Kontrola úložiště a využití dat podle hostů nebo uživatelů

Můžete zobrazit, kolik úložiště a dat jednotliví hosté či uživatelé v zařízení využívají. Nelze však zobrazit, jaké aplikace, soubory a další položky zabírají úložiště a spotřebovávají data.

Kontrola využití úložiště

 1. V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Úložiště.
 3. V sekci Další uživatelé se můžete podívat, kolik úložiště využívají jednotliví další uživatelé nebo hosté.

Kontrola využití dat

 1. V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet A pak Využití dat.
 3. Chcete-li využití dat zobrazit podle typu, klepněte na Využití mobilních dat nebo Využití dat přes Wi-Fi.
 4. V grafu bude zobrazeno, kolik dat aktuální uživatel nebo host v určitém období využil.
 5. Chcete-li zobrazit další informace, například jiné období, klepněte na uživatele.
  Poznámka: K čemu ostatní uživatelé data využívají (např. aplikace nebo soubory), zobrazeno nebude.

Související články