ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ใช้แป้นพิมพ์

คุณสามารถป้อนข้อความหรือใช้รูปภาพ เช่น อีโมจิและ GIF ได้ หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ ให้เปิดแอปหรือแตะบริเวณที่คุณสามารถพิมพ์ข้อความ

หมายเหตุ: ขั้นตอนบางอย่างใช้ได้เฉพาะกับ Android 7.0 ขึ้นไปเท่านั้น เรียนรู้วิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android ของคุณ

แก้ไขข้อความ

  • เลื่อนเคอร์เซอร์: เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาจาก Space Bar
  • เปิด Caps Lock: แตะ Shift 2 ครั้งShift แตะ Shift Shift เพื่อปิด Caps Lock
  • ดูเครื่องหมายเน้นเสียงและตัวเลือกเพิ่มเติม: แตะแป้นค้างไว้

ใช้อีโมจิและ GIF

เคล็ดลับ: แตะ ABC เพื่อกลับไปป้อนตัวอักษร

  1. แตะบริเวณที่คุณจะป้อนข้อความ
  2. แตะ "อีโมจิ" อีโมจิ
    • แทรกอีโมจิ: แตะอีโมจิอย่างน้อย 1 รายการ
    • แทรก GIF: แตะ GIF จากนั้นแตะ GIF ที่ต้องการแทรก
  3. แตะ "ส่ง" ส่ง

คุณยังสามารถวาดอีโมจิเพื่อค้นหาอีโมจิที่ต้องการได้ แตะ "อีโมจิ" อีโมจิ ในแถบค้นหาอีโมจิ ให้แตะ "วาดอีโมจิ" วาดอีโมจิ

Amy

Amy เป็นผู้เชี่ยวชาญของ Android และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้านี้กับเธอที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Watch video tutorials

To get the latest tips, tricks, and how-to's, subscribe to our YouTube Channel.