ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ใช้แป้นพิมพ์ของ Google

คุณสามารถเพิ่มข้อความ แก้ไขข้อความ หรือใช้อีโมจิด้วยแป้นพิมพ์ของ Google หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ ให้เปิดแอปหรือแตะบริเวณที่คุณสามารถพิมพ์ข้อความ

หมายเหตุ: Android ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันในอุปกรณ์ทุกเครื่อง คำแนะนำเหล่านี้ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 7.0 ขึ้นไป ตรวจสอบเวอร์ชัน Android ที่คุณใช้

เพิ่มข้อความ

 • แตะแป้นเพื่อพิมพ์ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์
 • แตะ Shift Shift จากนั้น แตะตัวอักษรเพื่อพิมพ์อักษรพิมพ์ใหญ่
 • แตะ Shift Shift 2 ครั้ง เพื่อเปิด Caps Lock แตะ Shift Shift อีกครั้งเพื่อปิด
 • แตะแป้นค้างไว้เพื่อดูเครื่องหมายเน้นเสียงและตัวเลือกเพิ่มเติม

แก้ไขข้อความ

 • ลากเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อวางเคอร์เซอร์
 • เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาจาก Space Bar เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
 • แตะคำค้างไว้เพื่อเลือกข้อความ ลากแท็บจากด้านใดก็ได้เพื่อเลือกมากขึ้นหรือน้อยลง
 • แตะหรือแตะค้างไว้ที่ Backspace ลบ เพื่อลบอักขระ
 • แตะหรือแตะค้างไว้ที่ข้อความ จากนั้น แตะตัดหรือคัดลอก
 • แตะเคอร์เซอร์ค้างไว้ จากนั้น แตะวางเพื่อวางข้อความ

หมายเหตุ: สามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ได้อีกวิธีโดยการเลื่อนนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือทางขวาจาก Space Bar

ใช้อีโมจิ

คุณสามารถใช้รูปภาพขนาดเล็กสีสันสดใสที่เรียกว่าอีโมจิเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับข้อความ

 1. แตะบริเวณที่คุณจะป้อนข้อความ
 2. แตะอีโมจิ อีโมจิ หากมองไม่เห็น ให้แตะสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ ก่อน
 3. คุณจะเห็นรายการอีโมจิ แตะอีโมจิที่คุณต้องการ
 4. แตะ ABC หรือปุ่มกลับที่ด้านล่างเพื่อกลับไปป้อนตัวอักษร

เคล็ดลับ: หากต้องการดูอีโมจิที่คุณใช้เมื่อเร็วๆ นี้ แตะล่าสุด ล่าสุด

Amy

Amy เป็นผู้เชี่ยวชาญของ Android และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้านี้กับเธอที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร