ใช้แป้นพิมพ์

คุณสามารถป้อนข้อความหรือใช้รูปภาพ เช่น อีโมจิและ GIF ได้ หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ ให้เปิดแอปหรือแตะบริเวณที่คุณสามารถพิมพ์ข้อความ

หมายเหตุ: ขั้นตอนบางอย่างใช้ได้เฉพาะกับ Android 7.0 ขึ้นไปเท่านั้น เรียนรู้วิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android ของคุณ

แก้ไขข้อความ

  • เลื่อนเคอร์เซอร์: เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาจาก Space Bar
  • เปิด Caps Lock: แตะ Shift 2 ครั้งShift แตะ Shift Shift เพื่อปิด Caps Lock
  • ดูเครื่องหมายเน้นเสียงและตัวเลือกเพิ่มเติม: แตะแป้นค้างไว้

ใช้อีโมจิและ GIF

เคล็ดลับ: แตะ ABC เพื่อกลับไปป้อนตัวอักษร

  1. แตะบริเวณที่คุณจะป้อนข้อความ
  2. แตะ "อีโมจิ" อีโมจิ
    • แทรกอีโมจิ: แตะอีโมจิอย่างน้อย 1 รายการ
    • แทรก GIF: แตะ GIF จากนั้นแตะ GIF ที่ต้องการแทรก
  3. แตะ "ส่ง" ส่ง

คุณยังสามารถวาดอีโมจิเพื่อค้นหาอีโมจิที่ต้องการได้ แตะ "อีโมจิ" อีโมจิ ในแถบค้นหาอีโมจิ ให้แตะ "วาดอีโมจิ" วาดอีโมจิ

Amy

Amy เป็นผู้เชี่ยวชาญของ Android และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้านี้กับเธอที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร