ป้อนและแก้ไขข้อความ (Nexus 4 และ Galaxy Nexus)

คุณสามารถป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ บางแอปจะเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอขึ้นโดยอัตโนมัติ ขณะที่ในแอปอื่นๆ คุณสามารถเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอขึ้นมาได้ด้วยการแตะตรงตำแหน่งที่คุณต้องการจะพิมพ์

หากต้องการให้แป้นพิมพ์หายไป ให้แตะปุ่ม "ย้อนกลับ" ที่ถูกแก้ไข ด้านล่างแป้นพิมพ์

การแก้ไขพื้นฐาน

 • ย้ายตำแหน่งแทรก: แตะตรงตำแหน่งที่คุณต้องการจะพิมพ์

  เคอร์เซอร์จะกะพริบในตำแหน่งใหม่ และแท็บจะปรากฏขึ้นข้างใต้นั้น ลากแท็บเพื่อย้ายเคอร์เซอร์

 • เลือกข้อความ: แตะข้อความค้างไว้หรือแตะสองครั้งภายในข้อความดังกล่าว

  ไฮไลต์คำที่ใกล้ที่สุดโดยใช้แท็บที่ปลายแต่ละด้านของข้อความที่เลือก ลากแท็บเพื่อเปลี่ยนการเลือกข้อความ

  แท็บจะหายไปหลังจากผ่านไปสักครู่ หากต้องการให้แท็บปรากฏขึ้นใหม่ ให้แตะข้อความนั้นอีกครั้ง

 • ลบข้อความ: ให้แตะ เพื่อลบข้อความที่เลือกหรืออักขระก่อนเคอร์เซอร์
 • พิมพ์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่: แตะแป้น Shift หนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนอักษรหนึ่งตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  หรือแตะแป้น Shift ค้างไว้ ขณะที่คุณพิมพ์ เมื่อคุณปล่อยแป้นนี้ อักษรตัวพิมพ์เล็กจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

 • เปิด Caps Lock: แตะสองครั้งหรือแตะแป้น Shift ค้างไว้ จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น แตะแป้น Shift อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับไปเป็นตัวพิมพ์เล็ก
 • ตัด คัดลอก วาง: เลือกข้อความที่คุณต้องการจะดำเนินการ จากนั้นแตะปุ่มตัด คัดลอก หรือวาง :

ใช้การเสนอแนะคำถัดไป

 1. แตะตำแหน่งที่คุณต้องการป้อนข้อความ
 2. เริ่มพิมพ์คำ เมื่อคำที่คุณต้องการปรากฏในแถบการเสนอแนะเหนือแป้นพิมพ์ ให้แตะที่คำๆ นั้น
 3. แตะคำต่อๆ ไป เว้นแต่คำที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้น ถ้าเป็นเช่นนั้นให้พิมพ์คำที่ต้องการ

  โทรศัพท์ของคุณจะยังคงเสนอแนะคำต่างๆ ขณะที่คุณพิมพ์

ปิดการเสนอแนะคำถัดไป

การเสนอแนะคำถัดไปจะเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการปิดการเสนอแนะ ให้ไปที่ การตั้งค่า >ส่วนตัว > ภาษาและการป้อนข้อมูล > แป้นพิมพ์และวิธีการป้อนข้อมูล > แป้นพิมพ์แอนดรอยด์ แตะไอคอนการตั้งค่า แล้วยกเลิกการเลือกช่องที่อยู่ติดกับ การเสนอแนะคำถัดไป

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการเปลี่ยนแป้นพิมพ์และวิธีการป้อนข้อมูลของโทรศัพท์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ส่วนตัว > ภาษาและการป้อนข้อมูล