Synchronizácia aplikácií s účtom Google

Pre aplikácie môžete v účte Google kedykoľvek nastaviť, ako majú synchronizovať správy, e-mail a ďalšie aktuálne dáta.

Poznámka: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 8.0 a novšej. Ako skontrolovať verziu Androidu

Ako funguje synchronizácia

Pri synchronizácii zariadenia aplikácie Google obnovia svoje dáta a dostanete upozornenia na aktualizácie.

Ktoré aplikácie sa synchronizujú

Aplikácie od Googlu sa predvolene automaticky synchronizujú s vaším účtom Google. Pre jednotlivé aplikácie od Googlu môžete automatickú synchronizáciu vypnúť alebo znova zapnúť. Možnosť synchronizácie ostatných aplikácií závisí od každej z nich.

Zistite, ktoré aplikácie Google sa môžu automaticky synchronizovať:
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Používatelia a účty. Ak máte v zariadení viac ako jeden účet, klepnite na ten, ktorý požadujete.
 3. Klepnite na položku Synchronizácia účtu.
 4. Zobrazí sa zoznam aplikácií Google a údaje, kedy boli naposledy synchronizované.
Skontrolujte aj ďalšie aplikácie, ktoré sa synchronizovať nemohli

Ak sa aplikácia na zariadení nezobrazuje v ponuke Používatelia a účty, potom nejde o aplikáciu Google a nedá sa automaticky synchronizovať s vaším účtom Google.

V prípade týchto iných aplikácií je vždy potrebné skontrolovať ponuku nastavení a pozrieť sa, či daná aplikácia umožňuje prihlásenie alebo synchronizáciu. Ako zmeniť nastavenia aplikácie

Vypnutie automatickej synchronizácie

Automatickú synchronizáciu je možné vypnúť pre určité aplikácie od Googlu alebo pre celý účet Google.

Vypnutím automatickej synchronizácie je možné šetriť životnosť batérie. Keď batériu nabijete, môžete automatickú synchronizáciu znova spustiť.

Vypnutie automatickej synchronizácie konkrétnych aplikácií Google
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Používatelia a účty. Ak máte v zariadení viac ako jeden účet, klepnite na ten, ktorý požadujete.
 3. Klepnite na položku Synchronizácia účtu.
 4. Vypnite aplikácie, ktoré nechcete automaticky synchronizovať.

Poznámka: Vypnutím automatickej synchronizácie neodstránite celú aplikáciu. Zabránite jej iba v tom, aby automaticky obnovovala dáta.

Vypnutie automatickej synchronizácie účtu Google
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Používatelia a účty. 
 3. Vypnite možnosť Automaticky synchronizovať dáta.

Ručná synchronizácia účtu

Pomocou ručnej synchronizácie môžete vo svojom účte obnoviť dáta všetkých aplikácií od Googlu vrátane tých, pri ktorých je inak automatická synchronizácia vypnutá.

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Používatelia a účty. Ak máte v zariadení viac ako jeden účet, klepnite na ten, ktorý požadujete.
 3. Klepnite na položku Synchronizácia účtu.
 4. Klepnite na položky Viac Viac A potom Synchronizovať.

Súvisiace články