การตั้งค่า Google กล้องถ่ายรูป

ข้อมูลนี้ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

การตั้งค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไปของ Google กล้องถ่ายรูป และการตั้งค่าเฉพาะสำหรับโหมดกล้องถ่ายรูป วิดีโอ และเลนส์เบลอ หากต้องการดูว่าคุณสามารถจัดการการตั้งค่าใดบ้าง ให้เลือกตัวเลือกด้านล่าง

การตั้งค่าทั่วไป

ความละเอียดและคุณภาพ

หากต้องการเปลี่ยนความละเอียดและคุณภาพสำหรับกล้องของอุปกรณ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะ กล้อง Google กล้องถ่ายรูปที่หน้าจอหลัก หรือใน เมนู "แอปทั้งหมด"
 2. กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวา แล้วแตะ การตั้งค่าที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
 3. ภายใต้ "การตั้งค่าทั่วไป" ให้แตะความละเอียดและคุณภาพ
 4. แตะตัวเลือกของโหมดเพื่อเปลี่ยนความละเอียดและคุณภาพ

ขนาดของช่องมองภาพ

ในครั้งแรกที่คุณเปิด Google กล้องถ่ายรูป คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกขนาดสัดส่วนภาพของช่องมองภาพเป็น 4:3 หรือ 16:9 หากคุณต้องการเปลี่ยนขนาดของช่องมองภาพของ Google กล้องถ่ายรูปในภายหลัง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะ กล้อง Google กล้องถ่ายรูปที่หน้าจอหลัก หรือใน เมนู "แอปทั้งหมด"
 2. กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวา แล้วแตะ การตั้งค่าที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
 3. ภายใต้ "การตั้งค่าทั่วไป" ให้แตะความละเอียดและคุณภาพ
 4. เลือกกล้องด้านหน้าหรือกล้องด้านหลัง
 5. เปลี่ยนขนาดของช่องมองภาพโดยการเลือกตัวเลือก 4:3 หรือ 16:9 ในวงเล็บตามความละเอียดที่คุณต้องการ

สถานที่ในรูปภาพ

ในการเก็บข้อมูลสถานที่สำหรับรูปที่ถ่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะ กล้อง Google กล้องถ่ายรูปที่หน้าจอหลัก หรือใน เมนู "แอปทั้งหมด"
 2. กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวา แล้วแตะ การตั้งค่าที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
 3. ภายใต้ “การตั้งค่าทั่วไป” ให้เลื่อนสวิตช์ข้าง "บันทึกสถานที่" เป็นเปิด หากยังไม่ได้เปิดอยู่
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดกล้องถ่ายรูป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะ กล้อง Google กล้องถ่ายรูปที่หน้าจอหลัก หรือใน เมนู "แอปทั้งหมด"
 2. กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวา แล้วแตะ โหมดกล้อง กล้องถ่ายรูป
 3. แตะจุดสามจุดที่เรียงกันในแนวนอนที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้

ไอคอน โหมด คำอธิบาย
ปุ่ม HDR High Dynamic Range ตั้งค่ากล้องในโหมด HDR ซึ่งจะจับรายละเอียดของภาพในส่วนที่สว่างหรือมืดได้ดียิ่งขึ้น (การตั้งค่านี้ไม่สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์บางประเภท)
ปุ่มเส้นตาราง ตาราง เปิดและปิดเส้นตาราง
ปุ่มแฟลชอัตโนมัติ โหมดแฟลช ปิด (X) หรือเปิดแฟลช หรือตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ (A)
ปุ่มกล้องหลัง สลับกล้องถ่ายรูป สลับไปมาระหว่างกล้องด้านหน้ากับกล้องด้านหลัง
นาฬิกานับเวลาถอยหลัง ตัวจับเวลา เปิดตัวจับเวลาแบบ 3 วินาทีหรือแบบ 10 วินาทีสำหรับกล้องด้านหน้าหรือกล้องด้านหลัง
การตั้งค่าวิดีโอ

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดวิดีโอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะ กล้อง Google กล้องถ่ายรูปที่หน้าจอหลัก หรือใน เมนู "แอปทั้งหมด"
 2. กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวา แล้วแตะ กล้องวิดีโอ วิดีโอ
 3. แตะจุดสามจุดที่เรียงกันในแนวนอนที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้

ไอคอน โหมด คำอธิบาย
ปุ่มแฟลชอัตโนมัติ โหมดแฟลช ปิด (X) หรือเปิดแฟลช
ปุ่มกล้องหลัง สลับกล้องวิดีโอ แตะเพื่อสลับไปมาระหว่างกล้องด้านหน้ากับกล้องด้านหลัง
ปุ่มเส้นตาราง ตาราง เปิดหรือปิดเส้นตาราง
การตั้งค่าเลนส์เบลอ

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดเลนส์เบลอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะ กล้อง Google กล้องถ่ายรูปที่หน้าจอหลัก หรือใน เมนู "แอปทั้งหมด"
 2. กวาดนิ้วไปทางขวา แล้วแตะ เลนส์เบลอ เลนส์เบลอ
 3. แตะจุดสามจุดที่เรียงกันในแนวนอนที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้

ไอคอน โหมด คำอธิบาย
ปุ่มเส้นตาราง ตาราง เปิดปิดเส้นตาราง
ปุ่มกล้องหลัง สลับกล้องถ่ายรูป สลับไปมาระหว่างกล้องด้านหน้ากับกล้องด้านหลัง