เปลี่ยนความละเอียด คุณภาพ และสัดส่วนภาพของช่องมองภาพ

การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และเวอร์ชันของ Android

ความละเอียดและคุณภาพ
  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดจากซ้ายไปขวา แล้วแตะ "การตั้งค่า"
  2. แตะความละเอียดและคุณภาพ
  3. แตะโหมดเพื่อเปลี่ยนความละเอียดหรือคุณภาพของรูป
สัดส่วนภาพของช่องมองภาพ

คุณสามารถใช้หน้าจอทั้งหน้าจอของอุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพโดยการเปลี่ยนสัดส่วนภาพของช่องมองภาพ

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดจากซ้ายไปขวา แล้วแตะ "การตั้งค่า"
  2. แตะความละเอียดและคุณภาพ
  3. ภายใต้ "กล้องถ่ายรูป" ให้เลือกรูปภาพจากกล้องหลังหรือรูปภาพจากกล้องหน้า
  4. เปลี่ยนขนาดของช่องมองภาพโดยการเลือกตัวเลือก 4:3 หรือ 16:9 ในวงเล็บตามความละเอียดที่คุณต้องการ