Een back-up van gegevens maken of terugzetten op uw Android-apparaat

U kunt een back-up van content, gegevens en instellingen op uw telefoon maken en deze opslaan in uw Google-account. U kunt uw back-up terugzetten op de oorspronkelijke telefoon of op een andere Android-telefoon.

Het terugzetten van gegevens verschilt per telefoon en per Android-versie. U kunt een back-up van een hogere Android-versie niet terugzetten naar een telefoon met een lagere Android-versie.

Opmerking: Sommige van deze stappen werken alleen in Android 9 en hoger. Meer informatie over hoe u uw Android-versie controleert.

Een back-up van content maken

 • Foto's en video's
  U kunt automatisch een back-up van uw foto's en video's opslaan in de bibliotheek van Google Foto's. Meer informatie
 • Bestanden en mappen
  U kunt handmatig bestanden en mappen uploaden naar Google Drive. Meer informatie

Een back-up van gegevens en instellingen maken

Stel in plaats van een veegbeweging of Smart Lock een pincode, patroon of wachtwoord in als schermvergrendeling om uw opgeslagen gegevens te helpen beveiligen.
 1. Open de app Instellingen op uw telefoon.
 2. Tik op Systeem En dan Back-up. Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw telefoon, zoekt u in de instellingen-app naar back-up.
 3. Schakel uw back-upservice in.

Opmerking: Op een tablet die door meerdere mensen wordt gedeeld, kan alleen de eigenaar van de tablet opties voor back-ups en resetten bekijken.

Waarvan wordt een back-up gemaakt?

Back-upservices verschillen.

Als uw back-ups worden geüpload naar Google, worden ze versleuteld met het wachtwoord van uw Google-account. Voor sommige gegevens wordt ook de pincode, het patroon of het wachtwoord voor schermvergrendeling van uw telefoon gebruikt voor versleuteling.

Als u een back-up maakt naar Google Drive, wordt hier een back-up van gemaakt:

 • Contacten
 • Google Agenda-afspraken en -instellingen
 • Wifi-netwerken en -wachtwoorden
 • Achtergronden
 • Gmail-instellingen
 • Apps
 • Scherminstellingen (helderheid en slaapstand)
 • Taal- en invoerinstellingen
 • Datum en tijd
 • Instellingen en gegevens voor apps die niet door Google zijn gemaakt (verschilt per app)

Opmerking: Niet voor alle apps kan een back-up van alle gegevens en instellingen worden gemaakt of teruggezet. Voor meer informatie over een app kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar.

Een back-upaccount toevoegen of tussen back-upaccounts schakelen

Belangrijk: De instellingen kunnen per telefoon verschillen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fabrikant van het apparaat.

Een back-upaccount toevoegen

 1. Open de app Instellingen op uw telefoon.
 2. Tik op Systeem En dan Back-up. Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw telefoon, zoekt u in de instellingen-app naar back-up.
 3. Tik op Account En dan Account toevoegen.
 4. Geef zo nodig de pincode, het patroon of het wachtwoord van uw telefoon op.
 5. Log in op het account dat u wilt toevoegen.

Schakelen tussen back-upaccounts

 1. Open de app Instellingen op uw telefoon.
 2. Tik op Systeem En dan Back-up.Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw telefoon, zoekt u in de instellingen-app naar back-up.
 3. Tik op Account.
 4. Tik op het account dat u wilt gebruiken voor back-ups.

Handmatig een back-up van gegevens en instellingen maken

Als u Android 8.1 of lager gebruikt: u kunt op elk gewenst moment handmatig een back-up van uw telefoon maken, bijvoorbeeld als u uw gegevens wilt overzetten naar een nieuwe telefoon. 

 1. Open de app Instellingen op uw telefoon.
 2. Tik op Systeem En dan Back-up En dan Nu back-up maken En dan Doorgaan.

Gegevens wissen nadat u een back-up heeft gemaakt

Nadat u een back-up heeft gemaakt, kunt u uw telefoon resetten door alles op de telefoon te wissen. Meer informatie over hoe u uw telefoon kunt terugzetten op de fabrieksinstellingen

Een back-up van gegevens en instellingen terugzetten

Wanneer u uw Google-account aan een ingestelde telefoon toevoegt, worden eerdere back-ups voor dat Google-account op de telefoon geplaatst.

Als u een back-up van een account wilt terugzetten op een geresette telefoon, volgt u de stappen op het scherm. Raadpleeg de supportsite van de fabrikant van uw telefoon voor meer hulp.

Belangrijk: U kunt een back-up van een hogere Android-versie niet terugzetten naar een telefoon met een lagere Android-versie. Meer informatie over het controleren en updaten van uw Android-versie

Een back-up van apps terugzetten

Wanneer u een account terugzet waarvan een back-up is gemaakt, worden de apps waarvoor u eerder een back-up in dat Google-account heeft gemaakt, op die telefoon gezet.
Opmerking: Niet alle oudere apps kunnen worden teruggezet. Probeer ze opnieuw te downloaden vanuit de Play Store.
Een back-up van app-instellingen terugzetten

Belangrijk: De instellingen kunnen per telefoon verschillen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fabrikant van het apparaat.

Wanneer u een app opnieuw installeert, kunt u app-instellingen terugzetten waarvan u eerder een back-up in uw Google-account heeft gemaakt.
 1. Open de app Instellingen op uw telefoon.
 2. Tik op Systeem En dan Back-up En dan App-gegevens. Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw telefoon, zoekt u in de instellingen-app naar back-up.
 3. Schakel Automatisch terugzetten in.

Opmerking: Niet voor alle apps kan een back-up van alle gegevens en instellingen worden gemaakt of teruggezet. Voor meer informatie over een app kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar.

Een back-up van contacten terugzetten

Belangrijk: De instellingen kunnen per telefoon verschillen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fabrikant van het apparaat.

Als u uw contacten heeft opgeslagen in uw Google-account, worden ze automatisch gesynchroniseerd.

Als u andere contacten op een telefoon of simkaart heeft, kunt u deze contacten zelf terugzetten.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?