Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een back-up van gegevens maken of terugzetten op uw Android-apparaat

U kunt een back-up van de content, gegevens en instellingen van uw Android-apparaat opslaan in uw Google-account. U kunt uw back-up terugzetten op het oorspronkelijke apparaat of op een ander Android-apparaat.

Een back-up van content maken

 • Foto's en video's
  U kunt automatisch een back-up van uw foto's en video's opslaan in de bibliotheek van Google Foto's. Meer informatie.
 • Bestanden en mappen
  U kunt handmatig bestanden en mappen uploaden naar Google Drive. Meer informatie.

Een back-up van gegevens en instellingen maken

Opmerking: Op een tablet die door meerdere mensen wordt gedeeld, kan alleen de eigenaar van de tablet opties voor back-ups en resetten bekijken.

Waarvan wordt een back-up gemaakt?
 • Gegevens van Google Contacten
 • Instellingen voor Google Agenda
 • Wifi-netwerken en wachtwoorden
 • Achtergronden voor het startscherm
 • Gmail-instellingen
 • Apps die zijn geïnstalleerd via Google Play
 • Scherminstellingen (helderheid en slaapstand)
 • Taal- en invoerinstellingen
 • Datum en tijd
 • Instellingen en gegevens voor apps die niet afkomstig zijn van Google (verschilt per app)

Opmerking: Niet voor alle apps kan een back-up van alle gegevens en instellingen worden gemaakt of teruggezet. Voor meer informatie over een app kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar.

Een back-up maken

Een back-up van uw gegevens maken

 1. Open de app Instellingen App Instellingen van uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en vervolgens Back-up.
 3. Schakel Back-up maken op Google Drive in.

Een back-upaccount toevoegen

 1. Open de app Instellingen App Instellingen van uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en vervolgens Back-up.
 3. Tik op Account en vervolgens Account toevoegen.
 4. Voer indien nodig de pincode, het patroon of het wachtwoord van uw apparaat in.
 5. Log in op het account dat u wilt toevoegen.

Schakelen tussen back-upaccounts

 1. Open de app Instellingen App Instellingen van uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en vervolgens Back-up.
 3. Tik op Account.
 4. Tik op het account dat u wilt gebruiken voor back-ups.

Gegevens wissen nadat u een back-up heeft gemaakt

Als u alles op uw apparaat wilt wissen nadat u een back-up van uw gegevens heeft gemaakt, kunt u het apparaat resetten. Meer informatie over hoe u uw apparaat kunt terugzetten op de fabrieksinstellingen.

Back-ups van gegevens en instellingen terugzetten

Back-ups van gegevens en apparaatinstellingen terugzetten

Wanneer u uw Google-account toevoegt aan een apparaat, worden eerdere back-ups voor dat Google-account op het apparaat geplaatst.

Als u een back-up van een account wilt terugzetten op een gereset apparaat, volgt u de stappen op het scherm.

Een back-up van app-instellingen herstellen

Wanneer u een app opnieuw installeert, kunt u app-instellingen terugzetten waarvan u eerder een back-up in uw Google-account heeft gemaakt.

App-instellingen terugzetten:

 1. Open de app Instellingen App Instellingen van uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en vervolgens Back-up en vervolgens App-gegevens.
 3. Schakel Automatisch terugzetten in.

Opmerking: Niet voor alle apps kan een back-up van alle gegevens en instellingen worden gemaakt of teruggezet. Voor meer informatie over een app kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar.

Een back-up van contacten terugzetten

Als u uw contacten heeft opgeslagen in uw Google-account, worden ze automatisch gesynchroniseerd.

Als u nog andere contacten op een apparaat of simkaart heeft, kunt u de contacten handmatig terugzetten.

Amy

Amy is Android-expert en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat u van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Watch video tutorials

To get the latest tips, tricks, and how-to's, subscribe to our YouTube Channel.