Een back-up van gegevens maken of terugzetten op uw Android-apparaat

U kunt een back-up van de content, gegevens en instellingen van uw Android-apparaat opslaan in uw Google-account. U kunt uw back-up terugzetten op het oorspronkelijke apparaat of op een ander Android-apparaat.

Het herstellen van gegevens varieert per apparaat en per Android-versie. U kunt een back-up van een hogere Android-versie niet terugzetten naar een apparaat met een lagere Android-versie.

Opmerking: De instellingen van verschillende Android-apparaten bevinden zich niet altijd op dezelfde plaats en hebben niet altijd dezelfde naam. Ga naar de ondersteuningssite van de fabrikant voor de specifieke instellingen van uw apparaat.

Een back-up van content maken

 • Foto's en videos
  U kunt automatisch een back-up van uw foto's en video's opslaan in de bibliotheek van Google Foto's. Meer informatie.
 • Bestanden en mappen
  U kunt handmatig bestanden en mappen uploaden naar Google Drive. Meer informatie.

Een back-up van gegevens en instellingen maken

 1. Open de app Instellingen App Instellingen van uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en vervolgens Back-up.
  Tip: Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw apparaat, zoekt u in de instellingen-app naar back-up.
 3. Schakel uw back-upservice in.

Opmerking: Op een tablet die door meerdere mensen wordt gedeeld, kan alleen de eigenaar van de tablet opties voor back-ups en resetten bekijken.

Waarvan wordt een back-up gemaakt?

Back-upservices verschillen. Als u een back-up maakt naar Google Drive, wordt hier een back-up van gemaakt:

 • Gegevens van Google Contacten
 • Google Agenda-afspraken en -instellingen
 • Wifi-netwerken en -wachtwoorden
 • Achtergronden
 • Gmail-instellingen
 • Apps
 • Weergave-instellingen (helderheid en slaapstand)
 • Taal- en invoerinstellingen
 • Datum en tijd
 • Instellingen en gegevens voor apps die niet door Google zijn gemaakt (verschilt per app)

Opmerking: Niet voor alle apps kan een back-up van alle gegevens en instellingen worden gemaakt of teruggezet. Voor meer informatie over een app kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar.

Back-upaccounts toevoegen of hier tussen schakelen

Een back-upaccount toevoegen

 1. Open de app Instellingen App Instellingen van uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en vervolgens Back-up.
  • Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw apparaat, zoekt u in de instellingen-app naar back-up.
 3. Tik op Account en vervolgens Account toevoegen.
 4. Geef zo nodig de pincode, het patroon of het wachtwoord van uw apparaat op.
 5. Log in op het account dat u wilt toevoegen.

Schakelen tussen back-upaccounts

 1. Open de app Instellingen App Instellingen van uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en vervolgens Back-up.
  • Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw apparaat, zoekt u in de instellingen-app naar back-up.
 3. Tik op Account.
 4. Tik op het account dat u wilt gebruiken voor back-ups.

Handmatig een back-up van gegevens en instellingen maken

U kunt op elk gewenst moment handmatig een back-up van uw apparaat maken, bijvoorbeeld als u uw gegevens wilt overzetten naar een nieuwe telefoon. 

 1. Open de app Instellingen App Instellingen van uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en vervolgens Back-up en vervolgens Nu back-up maken  en vervolgens  Doorgaan.

Gegevens wissen nadat u een back-up heeft gemaakt

Nadat u een back-up heeft gemaakt, kunt u uw apparaat resetten door alles op het apparaat te wissen. Informatie over het terugzetten van de fabrieksinstellingen op uw apparaat.

Back-ups van gegevens en instellingen terugzetten

Wanneer u uw Google-account aan een ingesteld apparaat toevoegt, worden eerdere back-ups voor dat Google-account op het apparaat geplaatst.

Als u een back-up van een account wilt terugzetten op een gereset apparaat, volgt u de stappen op het scherm. Raadpleeg de ondersteuningssite van uw fabrikant voor meer hulp.

Belangrijk: U kunt een back-up van een hogere Android-versie niet terugzetten naar een telefoon met een lagere Android-versie. Meer informatie over het controleren en updaten van uw Android-versie.

Een back-up van app-instellingen herstellen

Wanneer u een app opnieuw installeert, kunt u app-instellingen terugzetten waarvan u eerder een back-up in uw Google-account heeft gemaakt.

 1. Open de app Instellingen App Instellingen van uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en vervolgens Back-up en vervolgens App-gegevens.
  • Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw apparaat, zoekt u in de instellingen-app naar back-up.
 3. Schakel Automatisch terugzetten in.

Opmerking: Niet voor alle apps kan een back-up van alle gegevens en instellingen worden gemaakt of teruggezet. Voor meer informatie over een app kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar.

Een back-up van contacten terugzetten

Als u uw contacten heeft opgeslagen in uw Google-account, worden ze automatisch gesynchroniseerd.

Als u nog andere contacten op een apparaat of simkaart heeft, kunt u de contacten handmatig terugzetten.

Amy

Amy is Android-expert en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat u van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?