Een back-up van gegevens maken of terugzetten op uw Android-apparaat

U kunt een back-up van de content, gegevens en instellingen van uw Android-apparaat opslaan in uw Google-account. U kunt uw back-up terugzetten op het oorspronkelijke apparaat of op een ander Android-apparaat.

Het herstellen van gegevens varieert per apparaat en per Android-versie. U kunt een back-up van een hogere Android-versie niet terugzetten naar een apparaat met een lagere Android-versie.

Opmerking: De instellingen van verschillende Android-apparaten bevinden zich niet altijd op dezelfde plaats en hebben niet altijd dezelfde naam. Ga naar de ondersteuningssite van de fabrikant voor de specifieke instellingen van uw apparaat.

Een back-up van content maken

 • Foto's en video's
  U kunt automatisch een back-up van uw foto's en video's opslaan in de bibliotheek van Google Foto's. Meer informatie
 • Bestanden en mappen
  U kunt handmatig bestanden en mappen uploaden naar Google Drive. Meer informatie

Een back-up van gegevens en instellingen maken

Stel in plaats van een veegbeweging of een Smart Lock een pincode, patroon of wachtwoord in als schermvergrendeling om uw opgeslagen gegevens te helpen beveiligen.

 1. Open de app Instellingen op uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en dan Geavanceerd en dan Back-up.
  Tip: Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw apparaat, zoekt u in de instellingen-app naar back-up.
 3. Schakel uw back-upservice in.

Opmerking: Op een tablet die door meerdere mensen wordt gedeeld, kan alleen de eigenaar van de tablet opties voor back-ups en resetten bekijken.

Waarvan wordt een back-up gemaakt?

Back-upservices verschillen.

Als uw back-ups worden geüpload naar Google, worden ze versleuteld met het wachtwoord van uw Google-account. Voor sommige gegevens wordt ook de pincode, het patroon of het wachtwoord voor schermvergrendeling gebruikt voor versleuteling.

Als u een back-up maakt naar Google Drive, wordt hier een back-up van gemaakt:

 • Gegevens van Google Contacten
 • Google Agenda-afspraken en -instellingen
 • Wifi-netwerken en -wachtwoorden
 • Achtergronden
 • Gmail-instellingen
 • Apps
 • Weergave-instellingen (helderheid en slaapstand)
 • Taal- en invoerinstellingen
 • Datum en tijd
 • Instellingen en gegevens voor apps die niet door Google zijn gemaakt (verschilt per app)

Opmerking: Niet voor alle apps kan een back-up van alle gegevens en instellingen worden gemaakt of teruggezet. Voor meer informatie over een app kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar.

Back-upaccounts toevoegen of hier tussen schakelen

Opmerking: De instellingen kunnen per apparaat verschillen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de apparaatfabrikant.

Een back-upaccount toevoegen

 1. Open de app Instellingen op uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en dan Geavanceerd en dan Back-up.
  • Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw apparaat, zoekt u in de instellingen-app naar back-up.
 3. Tik op Account en dan Account toevoegen.
 4. Geef zo nodig de pincode, het patroon of het wachtwoord van uw apparaat op.
 5. Log in op het account dat u wilt toevoegen.

Schakelen tussen back-upaccounts

 1. Open de app Instellingen op uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en dan Geavanceerd en dan Back-up.
  • Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw apparaat, zoekt u in de instellingen-app naar back-up.
 3. Tik op Account.
 4. Tik op het account dat u wilt gebruiken voor back-ups.

Handmatig een back-up van gegevens en instellingen maken

Als u Android 8.1 of lager gebruikt: U kunt op elk gewenst moment handmatig een back-up van uw apparaat maken, bijvoorbeeld als u uw gegevens wilt overzetten naar een nieuwe telefoon. 

 1. Open de app Instellingen op uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en dan Geavanceerd en dan Back-up en dan Nu back-up maken en dan Doorgaan.

Gegevens wissen nadat u een back-up heeft gemaakt

Nadat u een back-up heeft gemaakt, kunt u uw apparaat resetten door alles op het apparaat te wissen. Informatie over het terugzetten van de fabrieksinstellingen op uw apparaat.

Back-ups van gegevens en instellingen terugzetten

Wanneer u uw Google-account aan een ingesteld apparaat toevoegt, worden eerdere back-ups voor dat Google-account op het apparaat geplaatst.

Als u een back-up van een account wilt terugzetten op een gereset apparaat, volgt u de stappen op het scherm. Raadpleeg de ondersteuningssite van uw fabrikant voor meer hulp.

Belangrijk: U kunt een back-up van een hogere Android-versie niet terugzetten naar een telefoon met een lagere Android-versie. Bekijk hoe u uw Android-versie kunt controleren en updaten.

Een back-up van apps terugzetten

Wanneer u een account terugzet waarvan een back-up is gemaakt, worden de apps waarvoor u eerder een back-up in dat Google-account heeft gemaakt, op dat apparaat gezet.
Opmerking: Niet alle oudere apps kunnen worden teruggezet. Probeer ze opnieuw te downloaden vanuit de Play Store.
Een back-up van app-instellingen terugzetten

Opmerking: De instellingen kunnen per apparaat verschillen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de apparaatfabrikant.

Wanneer u een app opnieuw installeert, kunt u app-instellingen terugzetten waarvan u eerder een back-up in uw Google-account heeft gemaakt.

 1. Open de app Instellingen op uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en dan Geavanceerd en dan Back-up en dan App-gegevens.
  • Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw apparaat, zoekt u in de instellingen-app naar back-up.
 3. Schakel Automatisch terugzetten in.

Opmerking: Niet voor alle apps kan een back-up van alle gegevens en instellingen worden gemaakt of teruggezet. Voor meer informatie over een app kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar.

Een back-up van contacten terugzetten

Opmerking: De instellingen kunnen per apparaat verschillen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de apparaatfabrikant.

Als u uw contacten heeft opgeslagen in uw Google-account, worden ze automatisch gesynchroniseerd.

Als u nog andere contacten op een apparaat of simkaart heeft, kunt u de contacten handmatig terugzetten.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?