Zálohování a obnovení dat v zařízení Android

Obsah, data a nastavení telefonu můžete zálohovat do svého účtu Google. Zálohované informace můžete obnovit do původního telefonu nebo do jiného telefonu Android.

Obnovení dat se liší podle telefonu a verze systému Android. Zálohu pořízenou v telefonu s vyšší verzí Androidu nelze obnovit v telefonu s nižší verzí Androidu.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Zálohování obsahu

 • Fotky a videa
  Své fotky a videa můžete automaticky zálohovat do knihovny Fotek Google. Postup
 • Soubory a složky
  Soubory a složky můžete ručně nahrát na Disk Google. Postup

Zálohování dat a nastavení

Chcete-li pomoci ochránit svá zálohovaná data, použijte PIN, gesto nebo heslo zámek obrazovky, nikoli přejetí prstem či funkci Smart Lock.
 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém A pak Záloha.  Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem telefonu, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha.
 3. Zapněte zálohovací službu.

Poznámka: Ve sdíleném tabletu vidí možnosti zálohování a obnovení pouze vlastník.

Co se zálohuje:

Zálohovací služby se liší.

Jestliže se vaše zálohy nahrávají do Googlu, šifrují se pomocí hesla účtu Google. U některých dat bude k šifrování použit také kód PIN, gesto nebo heslo zámku obrazovky telefonu.

Pokud zálohujete obsah na Disk Google, zálohují se tyto položky:

 • kontakty,
 • události a nastavení Kalendáře,
 • sítě Wi-Fi a hesla,
 • tapety,
 • nastavení Gmailu,
 • aplikace,
 • nastavení displeje (jas a režim spánku),
 • nastavení jazyka a zadávání,
 • datum a čas,
 • nastavení a data aplikací jiných vývojářů, než je Google (liší se podle aplikace).

Poznámka: Zálohování a obnovení všech nastavení a dat neumožňují všechny aplikace. Chcete-li získat informace o konkrétní aplikaci, přečtěte si, jak kontaktovat jejího vývojáře.

Přidání nebo přepnutí záložních účtů

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Přidání záložního účtu

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém A pak Záloha. Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem telefonu, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha.
 3. Klepněte na Účet A pak Přidat účet.
 4. V případě potřeby zadejte PIN, gesto nebo heslo telefonu.
 5. Přihlaste se k účtu, který chcete přidat.

Přepínání mezi záložními účty

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém A pak Záloha. Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem telefonu, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha.
 3. Klepněte na Účet.
 4. Klepněte na účet, který chcete použít k zálohování.

Ruční zálohování dat a nastavení

Pokud používáte Android 8.1 nebo starší: Telefon můžete kdykoli zálohovat ručně, např. pokud chcete svá data přenést do nového telefonu. 

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém A pak Záloha A pak Zálohovat A pak Pokračovat.

Vymazání obsahu po zálohování

Po zálohování můžete telefon resetovat tak, že v něm vymažete veškerý obsah. Jak telefon resetovat do továrního nastaveníJak zjistit a aktualizovat verzi Androidu

Obnovení zálohovaných dat a nastavení

Když do nastaveného telefonu přidáte účet Google, záloha v tomto účtu se uloží do telefonu.

Chcete-li v resetovaném telefonu obnovit zálohovaný účet, postupujte podle kroků na obrazovce. Další nápovědu naleznete na webu podpory výrobce zařízení.

Důležité: Zálohu pořízenou v telefonu s vyšší verzí Androidu nelze obnovit v telefonu s nižší verzí Androidu. Jak zjistit a aktualizovat verzi AndroiduJak zjistit a aktualizovat verzi Androidu

Obnovení zálohovaných aplikací

Když obnovíte zálohovaný účet, aplikace dříve zálohované do tohoto účtu Google budou přidány do telefonu.
Poznámka: Lze obnovit jen některé starší aplikace. Ostatní zkuste znovu stáhnout z Obchodu Play.
Obnovení zálohovaných nastavení

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Při opětovné instalaci aplikace můžete obnovit její nastavení, která jste dříve zálohovali do svého účtu Google.
 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém A pak Záloha A pak Data aplikací. Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem telefonu, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha.
 3. Zapněte Automatické obnovení.

Poznámka: Zálohování a obnovení všech nastavení a dat neumožňují všechny aplikace. Chcete-li získat informace o konkrétní aplikaci, přečtěte si, jak kontaktovat jejího vývojáře.

Obnovení zálohovaných kontaktů

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Pokud jste kontakty uložili do svého účtu Google, synchronizují se automaticky.

Máte-li na telefonu nebo na SIM kartě další kontakty, přečtěte si, jak je ručně obnovit.