Zálohování a obnovení dat v zařízení Android

Obsah, data a nastavení si ze zařízení Android můžete zálohovat do svého účtu Google. Zálohované informace můžete obnovit do původního zařízení nebo do jiného zařízení Android.

Obnovení dat se liší podle zařízení a verze systému Android. Zálohu pořízenou v telefonu s vyšší verzí Androidu nelze obnovit v zařízení s nižší verzí Androidu.

Poznámka: Nastavení v různých zařízeních Android mohou mít odlišné názvy nebo umístění. Nastavení vašeho konkrétního zařízení je popsáno na webu podpory výrobce.

Zálohování obsahu

 • Fotky a videa
  Své fotky a videa můžete automaticky zálohovat do knihovny Fotek Google. Postup
 • Soubory a složky
  Soubory a složky můžete ručně nahrát na Disk Google. Postup

Zálohování dat a nastavení

Chcete-li pomoci ochránit svá zálohovaná data, používejte pro zámek obrazovky PIN, gesto nebo heslo, nikoliv přejetí prstem či funkci Smart Lock.

 1. Spusťte aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém a pak Rozšířené nastavení a pak Záloha.
  Tip: Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem zařízení, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha.
 3. Zapněte zálohovací službu.

Poznámka: Ve sdíleném tabletu vidí možnosti zálohování a obnovení pouze vlastník.

Co se zálohuje:

Zálohovací služby se liší.

Jestliže se vaše zálohy nahrávají do Googlu, šifrují se pomocí hesla účtu Google. U některých dat bude k šifrování použit také kód PIN, gesto nebo heslo zámku obrazovky zařízení.

Pokud zálohujete obsah na Disk Google, zálohují se tyto položky:

 • data Kontaktů Google,
 • události a nastavení Kalendáře,
 • sítě Wi-Fi a hesla,
 • tapety,
 • nastavení Gmailu,
 • aplikace,
 • nastavení displeje (jas a režim spánku),
 • nastavení jazyka a zadávání,
 • Datum a čas
 • nastavení a data aplikací jiných vývojářů, než je Google (liší se podle aplikace).

Poznámka: Zálohování a obnovení všech nastavení a dat neumožňují všechny aplikace. Chcete-li získat informace o konkrétní aplikaci, přečtěte si, jak kontaktovat jejího vývojáře.

Přidání nebo přepnutí záložních účtů

Důležité: Nastavení se může lišit v závislosti na zařízení. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Přidání záložního účtu

 1. Spusťte aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém a pak Rozšířené nastavení a pak Záloha.
  • Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem zařízení, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha.
 3. Klepněte na Účet a pak Přidat účet.
 4. V případě potřeby zadejte PIN, gesto nebo heslo zařízení.
 5. Přihlaste se k účtu, který chcete přidat.

Přepínání mezi záložními účty

 1. Spusťte aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém a pak Rozšířené nastavení a pak Záloha.
  • Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem zařízení, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha.
 3. Klepněte na Účet.
 4. Klepněte na účet, který chcete použít k zálohování.

Ruční zálohování dat a nastavení

Pokud používáte Android 8.1 nebo starší: Zařízení můžete kdykoli zálohovat ručně, např. pokud chcete svá data přenést do nového telefonu. 

 1. Spusťte aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém a pak Rozšířené nastavení a pak Záloha a pak Zálohovat a pak Pokračovat.

Vymazání obsahu po zálohování

Po zálohování můžete zařízení resetovat tak, že v něm vymažete veškerý obsah. Další informace o obnovení zařízení do továrního nastavení

Obnovení zálohovaných dat a nastavení

Když do nastaveného zařízení přidáte účet Google, záloha v tomto účtu se uloží do zařízení.

Chcete-li v resetovaném zařízení obnovit zálohovaný účet, postupujte podle kroků na obrazovce. Další nápovědu naleznete na webu podpory výrobce zařízení.

Důležité: Zálohu pořízenou v telefonu s vyšší verzí Androidu nelze obnovit v telefonu s nižší verzí Androidu. Jak zjistit a aktualizovat verzi Androidu

Obnovení zálohovaných aplikací

Když obnovíte zálohovaný účet, aplikace dříve zálohované do tohoto účtu Google budou přidány do zařízení.
Poznámka: Lze obnovit jen některé starší aplikace. Ostatní zkuste znovu stáhnout z Obchodu Play.
Obnovení zálohovaných nastavení

Důležité: Nastavení se může lišit v závislosti na zařízení. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Při opětovné instalaci aplikace můžete obnovit její nastavení, která jste dříve zálohovali do svého účtu Google.

 1. Spusťte aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém a pak Rozšířené nastavení a pak Záloha a pak Data aplikací.
  • Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem zařízení, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha.
 3. Zapněte Automatické obnovení.

Poznámka: Zálohování a obnovení všech nastavení a dat neumožňují všechny aplikace. Chcete-li získat informace o konkrétní aplikaci, přečtěte si, jak kontaktovat jejího vývojáře.

Obnovení zálohovaných kontaktů

Důležité: Nastavení se může lišit v závislosti na zařízení. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Pokud jste kontakty uložili do svého účtu Google, synchronizují se automaticky.

Máte-li na zařízení nebo na SIM kartě další kontakty, přečtěte si, jak ručně obnovit kontakty.