Създаване на резервно копие или възстановяване на данните на устройството ви с Android

Можете да създадете в профила си в Google резервно копие на съдържанието, данните и настройките на устройството си с Android и впоследствие да възстановите съответната информация на него или друго устройство с Android.

Процесът на възстановяване на данните варира според устройството и версията на Android. Не можете да възстановите резервно копие от по-нова версия на Android на устройство с по-стара версия.

Забележка: Местоположението и наименованието на някои настройки варират в зависимост от устройството с Android. За информация относно конкретно устройство разгледайте сайта за поддръжка на производителя му.

Създаване на резервно копие на съдържание

 • Снимки и видеоклипове
  За снимките и видеоклиповете ви може автоматично да се създава резервно копие в колекцията ви в Google Снимки. Научете как.
 • Файлове и папки
  Можете ръчно да качвате файлове и папки в Google Диск. Научете как.

Създаване на резервно копие на данни и настройки

За да защитите резервното копие на данните си, използвайте ПИН код, фигура или парола за заключване на екрана вместо опцията за бързо плъзгане или Smart Lock.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Системни и след това Разширени и след това Резервно копие.
  Съвет: Ако тези стъпки не съответстват на настройките на устройството ви, опитайте да потърсите резервно копие в приложението за настройки.
 3. Включете услугата за резервни копия.

Забележка: Ако даден таблет се използва от няколко души, само собственикът му може да вижда опциите за резервни копия и нулиране.

За кои данни се създава резервно копие

Услугите за резервни копия са различни.

Ако резервните ви копия са качени в Google, ще бъдат шифровани посредством паролата за профила ви в Google. За шифроването на някои данни се използват и ПИН кодът, фигурата или паролата за заключване на екрана на устройството ви.

Ако сте създали резервно копие посредством Google Диск, ето какво включва то:

 • данните в Google Контакти;
 • събитията в Google Календар и настройките за услугата;
 • Wi-Fi мрежите и паролите за тях;
 • тапетите;
 • настройките на Gmail;
 • приложенията;
 • настройките на екрана (яркост и спящ режим);
 • настройките за език и въвеждане;
 • датата и часа;
 • настройките и данните за приложенията, които не са създадени от Google (варират в зависимост от приложението).

Забележка: Не всички приложения поддържат функцията за създаване на резервно копие и възстановяване на настройките и данните. За да проверите дали е съвместима с дадено приложение, научете как да се свържете с програмиста му.

Добавяне на профили за резервни копия или превключване между такива

Забележка: Настройките могат да варират в зависимост от телефона. Обърнете се към съответния производител за повече информация.

Добавяне на профил за резервни копия

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Системни и след това Разширени и след това Резервно копие.
  • Ако тези стъпки не съответстват на настройките на устройството ви, опитайте да потърсите резервно копие в приложението „Настройки“.
 3. Докоснете Профил и след това Добавяне на профил.
 4. При необходимост въведете ПИН кода, фигурата или паролата за устройството си.
 5. Влезте в профила, който искате да добавите.

Превключване между профили за резервни копия

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Системни и след това Разширени и след това Резервно копие.
  • Ако тези стъпки не съответстват на настройките на устройството ви, опитайте да потърсите резервно копие в приложението „Настройки“.
 3. Докоснете Профил.
 4. Докоснете профила, който искате да използвате за резервни копия.

Ръчно създаване на резервно копие на данните и настройките

Ако използвате Android 8.1 или по-стара версия, по всяко време можете ръчно да създадете резервно копие на данните на устройството си – ако например искате да прехвърлите информацията си на нов телефон. 

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Системни и след това Разширени и след това Резервно копие и след това Създаване на резервно копие сега и след това Напред.

Изтриване на данните след създаване на резервно копие

След като създадете резервно копие, можете да възстановите фабричните настройки на устройството си, като изтриете всички данни от него. Научете как.

Възстановяване на данни и настройки, за които е създадено резервно копие

Когато добавите профила си в Google на настроено устройство, данните, за които сте създали резервно копие в този профил, се прехвърлят на устройството.

За да възстановите данните от профил, в който е създадено резервно копие, на устройство с нулирани настройки, изпълнете стъпките на екрана. За още помощ посетете сайта за поддръжка на съответния производител.

Важно: Не можете да възстановите резервно копие от по-нова версия на Android на телефон с по-стара версия. Научете как да направите това.

Възстановяване на приложенията, за които е създадено резервно копие

Когато възстановите профил в Google, за който е създадено резервно копие, приложенията, за които е създадено такова копие в него, се прехвърлят на съответното устройство.
Забележка: Не всички по-стари приложения могат да бъдат възстановени. Опитайте да ги изтеглите отново от Google Play Магазин.
Възстановяване на настройките на приложение, за които е създадено резервно копие

Забележка: Настройките могат да варират в зависимост от телефона. Обърнете се към съответния производител за повече информация.

Когато отново инсталирате дадено приложение, можете да възстановите настройките му, за които сте създали резервно копие в профила си в Google.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Системни и след това Разширени и след това Резервно копие и след това Данни от приложенията.
  • Ако тези стъпки не съответстват на настройките на устройството ви, опитайте да потърсите резервно копие в приложението „Настройки“.
 3. Включете опцията Автом. възстановяване.

Забележка: Не всички приложения поддържат функцията за създаване на резервно копие и възстановяване на настройките и данните. За да проверите дали е съвместима с дадено приложение, научете как да се свържете с програмиста му.

Възстановяване на контактите, за които е създадено резервно копие

Забележка: Настройките могат да варират в зависимост от телефона. Обърнете се към съответния производител за повече информация.

Ако сте запазили контактите си в профила си в Google, те ще се синхронизират автоматично.

В случай че имате други контакти на устройство или SIM карта, научете как да ги възстановите ръчно.