Ελαχιστοποίηση και διαχείριση χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Χρήση δεδομένων είναι ο όγκος των δεδομένων που μεταφορτώνει ή κατεβάζει η συσκευή σας χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε πάρα πολλά δεδομένα στο πρόγραμμα δεδομένων σας, μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τη χρήση δεδομένων.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 8.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς μπορείτε να δείτε την έκδοση του Android.

Χρήση λιγότερων δεδομένων με τη λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων

Στο Android 7.0 και νεότερες εκδόσεις, για να χρησιμοποιείτε αυτόματα λιγότερα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σε περιορισμένο πρόγραμμα δεδομένων, μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων.

Έλεγχος της χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα δεδομένα χρησιμοποιείτε.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο & Διαδίκτυο και μετά Χρήση δεδομένων.
 3. Στην ενότητα "Κινητή τηλεφωνία", θα δείτε τον συνολικό όγκο δεδομένων που χρησιμοποιείτε.
 4. Για να δείτε γραφήματα και λεπτομέρειες, πατήστε Χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
  • Για να επιλέξετε μια χρονική περίοδο, πατήστε το κάτω βέλος Κάτω βέλος.
  • Για να δείτε πόσα δεδομένα χρησιμοποιεί κάθε εφαρμογή, δείτε κάτω από το γράφημα.

Ορισμός προειδοποίησης ή ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Ορισμός προειδοποίησης

Μπορείτε να ορίσετε μια προειδοποίηση, για να σας ειδοποιεί όταν η συσκευή σας έχει χρησιμοποιήσει ένα ορισμένο όγκο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Για να ορίσετε μια προειδοποίηση χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο & Διαδίκτυο και μετά Χρήση δεδομένων.
 3. Πατήστε Χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και μετά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 4. Πατήστε Προειδοποίηση δεδομένων.
 5. Καταχωρίστε έναν αριθμό. Για εναλλαγή μεταξύ megabyte (MB) και gigabyte (GB), πατήστε το κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 6. Πατήστε Ορισμός.

Όταν η χρήση σας φτάσει στο επίπεδο που επιλέξατε, θα λάβετε μια ειδοποίηση.

Ορισμός ορίου

Μπορείτε να ορίσετε ένα όριο για να απενεργοποιούνται αυτόματα τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, όταν η συσκευή σας έχει χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο όγκο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Ορισμένες δυνατότητες δεν λειτουργούν, όταν απενεργοποιούνται τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Για να ορίσετε ένα όριο χρήσης δεδομένων:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο & Διαδίκτυο και μετά Χρήση δεδομένων.
 3. Πατήστε Χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και μετά   Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις .
 4. Αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την επιλογή Ορισμός ορίου δεδομένων. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη και πατήστε OK.
 5. Πατήστε Όριο δεδομένων.
 6. Καταχωρίστε έναν αριθμό. Για εναλλαγή μεταξύ megabyte (MB) και gigabyte (GB), πατήστε το κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 7. Πατήστε Ορισμός.

Όταν φτάσετε το όριο και τα δεδομένα σας απενεργοποιηθούν αυτόματα:

 • Θα λάβετε μια ειδοποίηση.
 • Για να ενεργοποιήσετε ξανά τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα και απενεργοποιήστε την επιλογή Ορισμός ορίου δεδομένων.

Αλλαγή των ρυθμίσεών σας για εξοικονόμηση δεδομένων

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να εξοικονομήσετε δεδομένα απενεργοποιώντας την πρόσβαση ενώ βρίσκεστε σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Εάν κάνετε αυτή την ενέργεια, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα μόνο όταν συνδέεστε σε δίκτυο Wi-Fi.

Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο & Διαδίκτυο και μετά Χρήση δεδομένων.
 3. Πατήστε Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος συγχρονισμός, οι εφαρμογές Google ανανεώνουν αυτόματα τα δεδομένα, και η συσκευή σας λαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικά με ενημερώσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λιγότερα δεδομένα απενεργοποιώντας τον αυτόματο συγχρονισμό. Εάν το κάνετε αυτό, θα πρέπει να συγχρονίσετε τις εφαρμογές σας .

Μάθετε πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό και να προβείτε σε συγχρονισμό χειροκίνητα.

Να επιτρέπεται ή να περιορίζεται η χρήση δεδομένων παρασκηνίου από εφαρμογή

Ορισμένες εφαρμογές μεταφέρουν δεδομένα στο παρασκήνιο. Αυτό σημαίνει ότι μια εφαρμογή μπορεί να κατεβάσει δεδομένα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Για να μειώσετε τη χρήση δεδομένων, μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση δεδομένων παρασκηνίου.

Χρήση λιγότερων δεδομένων με τη λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων (Android 7.0 και μεταγενέστερες εκδόσεις)

Για να χρησιμοποιείτε λιγότερα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σε περιορισμένο πρόγραμμα δεδομένων, μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων.

Περιορισμός χρήσης δεδομένων παρασκηνίου ανά εφαρμογή (Android 7.0 και προγενέστερες εκδόσεις)

Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση δεδομένων παρασκηνίου για συγκεκριμένες εφαρμογές. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση μιας εφαρμογής. Για παράδειγμα, μπορεί να μην λαμβάνετε μηνύματα από μια εφαρμογή μέχρι να ανοίξετε την εφαρμογή αυτή.

Προτού περιορίσετε τη χρήση δεδομένων από την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας, ελέγξτε εάν μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση δεδομένων από το μενού ρυθμίσεων της ίδιας της εφαρμογής.

Για την προβολή ή τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων παρασκηνίου από εφαρμογή:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο & Διαδίκτυο και μετά Χρήση δεδομένων.
 3. Πατήστε Χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
 4. Για να βρείτε την εφαρμογή, κάντε κύλιση προς τα κάτω.
 5. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και επιλογές, πατήστε το όνομα της εφαρμογής.
  • Με τον όρο "Συνολικά" εννοούμε τη χρήση δεδομένων της εφαρμογής για τον κύκλο.
  • Με τον όρο "Προσκηνίου" εννοούμε τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιεί η εφαρμογή όταν την χρησιμοποιείτε.
  • Με τον όρο "Παρασκηνίου" εννοούμε τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιεί η εφαρμογή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
 6. Αλλάξτε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας παρασκηνίου.
  • Για να περιορίσετε τη χρήση δεδομένων παρασκηνίου για αυτήν την εφαρμογή, απενεργοποιήστε την επιλογή Δεδομένα παρασκηνίου.
  • Για να επιτρέψετε την απεριόριστη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν είναι ενεργοποιημένη η εξοικονόμηση δεδομένων, ενεργοποιήστε την επιλογή Απεριόριστη χρήση δεδομένων.
Απενεργοποίηση περιαγωγής δεδομένων

Όταν είστε σε μια περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από το δίκτυο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας σας, η περιαγωγή δεδομένων επιτρέπει στη συσκευή σας να χρησιμοποιήσει τα δίκτυα άλλων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας χρεώνουν επιπλέον για την περιαγωγή δεδομένων. Μπορείτε να εξοικονομήσετε δεδομένα και χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων απενεργοποιώντας την περιαγωγή δεδομένων.

Η περιαγωγή δεδομένων μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να συνδεθείτε στο Internet σε ορισμένα μέρη.

Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο & Διαδίκτυο και μετά Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Περιαγωγή δεδομένων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων στις ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Αν βλέπετε μόνο τις ρυθμίσεις Wi-Fi
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM στη συσκευή σας.
 2. Ελέγξτε ότι έχετε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
Αν χρησιμοποιείτε tablet με περισσότερους από έναν χρήστες

Οι ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων ισχύουν για όλους τους χρήστες ενός tablet.

Στο Android 6.0 και προγενέστερες εκδόσεις, μόνο ο κάτοχος tablet μπορεί να δει τις ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων του tablet.

Εάν η συσκευή σας διαθέτει περισσότερες από μία υποδοχές κάρτας SIM:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σε μία κάρτα SIM. Μάθετε πώς μπορείτε να αντιστοιχίσετε δραστηριότητες στις κάρτες SIM.

 

Σημαντικό: Η συσκευή σας υπολογίζει τη χρήση των δεδομένων που εμφανίζονται στην εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας. Ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μετρούν τη χρήση διαφορετικά. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για τις μετρήσεις και τα όρια του προγράμματός σας.

Σχετικά άρθρα