Snížení a správa využití mobilních dat

Využití dat představuje množství dat, které vaše zařízení nahraje nebo stáhne přes mobilní síť. Chcete-li zajistit, abyste v rámci datového tarifu nespotřebovali příliš mnoho dat, můžete využívání dat zkontrolovat a upravit.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 8.0 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Jak v režimu spořiče dat využívat méně dat

Pokud máte omezený datový tarif a chcete využívat méně mobilních dat, v Androidu 7.0 nebo novějším můžete aktivovat režim spořiče dat.

Kontrola využívání mobilních dat

Množství využívaných dat můžete zkontrolovat.

 1. V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet a poté Využití dat.
 3. V sekci Mobilní síť uvidíte celkové množství dat, která využíváte.
 4. Chcete-li zobrazit grafy a podrobnosti, klepněte na Využití mobilních dat.
  • Klepněte na šipku dolů Šipka dolů a vyberte období.
  • Pod grafem bude uvedeno, jaké množství dat využívají jednotlivé aplikace.

Nastavení limitu mobilních dat a upozornění na jejich využití

Nastavení upozornění

Můžete si nastavit upozornění, které vás informuje, když zařízení využije určité množství mobilních dat.

Postup nastavení upozornění na využití mobilních dat:

 1. V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet a poté Využití dat.
 3. Klepněte na Využití mobilních dat a poté Nastavení Nastavení.
 4. Klepněte na Upozornění na data.
 5. Zadejte číslo. Šipkou dolů Šipka dolů můžete přepínat mezi megabajty (MB) a gigabajty (GB).
 6. Klepněte na Nastavit.

Jakmile využití mobilních dat dosáhne dané úrovně, dostanete oznámení.

Nastavení limitu

Můžete si nastavit limit pro přenos mobilních dat. Pokud poté využijete stanovené množství mobilních dat, mobilní připojení se v zařízení automaticky vypne.

Poznámka: Některé funkce nebudou k dispozici, pokud jsou mobilní data vypnuta.

Jak nastavit limit datových přenosů:

 1. V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet a poté Využití dat.
 3. Klepněte na Využití mobilních dat a poté Nastavení Nastavení.
 4. Pokud limit dat ještě nemáte zapnutý, klepněte na Nastavit datový limit. Přečtěte si zprávu na obrazovce a klepněte na OK.
 5. Klepněte na Datový limit.
 6. Zadejte číslo. Šipkou dolů Šipka dolů můžete přepínat mezi megabajty (MB) a gigabajty (GB).
 7. Klepněte na Nastavit.

Pokud dosáhnete zadaného limitu a vaše data se automaticky vypnou, dojde k následujícímu:

 • Dostanete oznámení.
 • Chcete-li mobilní data opět zapnout, proveďte kroky uvedené výše a vypněte možnost Nastavit datový limit.

Změňte nastavení úspory dat

Zapnutí nebo vypnutí mobilních dat

Využití dat můžete omezit tím, že vypnete přístup k datům, když jste připojeni k mobilní síti. Pokud tak učiníte, budete moci data využívat, pouze když se připojíte k síti Wi-Fi.

Zapnutí a vypnutí přístupu k mobilním datům:

 1. V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet a poté Využití dat.
 3. Klepněte na Mobilní data.
Zapnutí nebo vypnutí automatické synchronizace

Pokud je automatická synchronizace zapnutá, aplikace od Googlu automaticky obnovují data a vaše zařízení o těchto aktualizacích automaticky získává upozornění.

Vypnutím automatické synchronizace budete využívat méně dat. Pokud to provedete, aplikace bude potřeba synchronizovat ručně.

Přečtěte si, jak vypnout automatickou synchronizacisynchronizovat ručně.

Povolení a omezení využití dat na pozadí aplikacemi

Některé aplikace přenášejí data na pozadí. To znamená, že aplikace může stahovat data, i když s ní zrovna nepracujete. Chcete-li snížit množství využívaných dat, můžete přenos dat na pozadí omezit.

Jak v režimu spořiče dat přenášet méně dat (Android 7.0 a novější)

Pokud máte omezený datový tarif a chcete využívat méně mobilních dat, naučte se používat režim spořiče dat.

Jak omezit data, která aplikace využívají na pozadí (Android 7.0 a starší)

U jednotlivých aplikací můžete omezit využívání dat na pozadí. To však může ovlivnit výkon příslušné aplikace. Například z aplikace nemusíte dostávat zprávy, dokud ji znovu neotevřete.

Ještě než pomocí aplikace Nastavení ve svém zařízení omezíte využívání dat, zkontrolujte, zda lze využívání dat omezit ve vlastním nastavení aplikace.

Jak zobrazit a omezit, aby aplikace využívaly data na pozadí:

 1. V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet a poté Využití dat.
 3. Klepněte na Využití mobilních dat.
 4. Přejděte dolů a vyhledejte požadovanou aplikaci.
 5. Chcete-li zobrazit další informace a možnosti, klepněte na název aplikace.
  • Celkem – představuje množství dat, které aplikace využije za daný cyklus.
  • Na popředí – představuje množství dat, která aplikace využila, když jste ji používali.
  • Na pozadí – představuje množství dat, které aplikace využila, když jste ji nepoužívali.
 6. Změňte využití mobilních dat na pozadí.
  • Chcete-li omezit data na pozadí, která tato aplikace využívá, deaktivujte Data na pozadí.
  • Chcete-li povolit neomezené využití mobilních dat, když je zapnutý spořič dat, aktivujte Neomezené využití dat.
Vypnutí datového roamingu

Když váš operátor nemá pokrytí v oblasti, kde se právě nacházíte, datový roaming umožní vašemu zařízení využívat sítě jiných operátorů. Někteří operátoři za datový roaming účtují poplatky. Pokud datový roaming vypnete, můžete ušetřit jak data, tak i poplatky za tuto službu.

Na některých místech je datový roaming jedinou možností, jak se připojit k internetu.

Vypnutí nebo zapnutí datového roamingu:

 1. V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet a poté Mobilní síť.
 3. Zapněte nebo vypněte Datový roaming.

Odstraňování problémů s nastavením využití mobilních dat

Pokud se zobrazí pouze nastavení Wi-Fi
 1. Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení vložena SIM karta.
 2. Zkontrolujte, zda máte mobilní data.
Používáte-li tablet s několika uživateli

Nastavení využití dat je pro všechny uživatele tabletu stejné.

V zařízeních s Androidem 6.0 a starším vidí nastavení využití dat pouze vlastník tabletu.

Pokud v zařízení máte několik slotů na SIM kartu, postupujte takto:

Zkontrolujte, zda jste využívání mobilních dat přiřadili k jedné SIM kartě. Jak přiřazovat aktivity k SIM kartám

 

Důležité: Využití dat tak, jak je měří zařízení, se zobrazuje v aplikaci Nastavení. Někteří operátoři měří využití jiným způsobem. Způsob měření a omezení vašeho datového tarifu vám sdělí operátor.

Související články