Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Google
Hlavná ponuka

Pripojenie k sieťam Wi-Fi

Ak chcete používať pripojenie Wi-Fi vlastným spôsobom, môžete zmeniť, ako a kedy sa vaše zariadenie pripojí.

Keď máte zapnuté pripojenie Wi-Fi, vaše zariadenie sa automaticky pripojí k sieťam Wi-Fi v okolí, ku ktorým sa už pripojilo v minulosti. Zariadenia Pixel môžete tiež nastaviť tak, aby automaticky zapínali Wi-Fi v blízkosti uložených sietí.

Poznámka: Android nie je vo všetkých zariadeniach úplne rovnaký. Tieto pokyny sú určené pre zariadenia s Androidom 8.0 a vyšším. Prečítajte si, ako zistiť verziu systému Android.

Zapnutie a pripojenie

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi-Fi.
 3. Zapnite položku Wi-Fi.
 4. Klepnite na uvedenú sieť. Ak sa vyžaduje heslo, zobrazí sa ikona zámky Uzamknúť. Po pripojení:
  • Pod názvom siete sa zobrazí text Pripojené.
  • Príslušná sieť sa uloží. Keď sa bude vaše zariadenie, v ktorom je zapnuté pripojenie Wi-Fi, nachádzať v blízkosti, automaticky sa pripojí.

Tip: Do nastavení pripojenia Wi-Fi sa dostanete aj prejdením prsta po obrazovke smerom nadol. Postup nájdete tu.

Automatické zapínanie v blízkosti uložených sietí (iba zariadenia Pixel)

V zariadeniach Pixel sa môže automaticky zapínať pripojenie Wi-Fi v blízkosti uložených sietí.

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi-Fi a potom Predvoľby siete Wi-Fi.
 3. Zapnite možnosť Zapínať Wi-Fi automaticky.

Wi‑Fi sa automaticky nezapne v nasledujúcich prípadoch:

 • poloha je vypnutá,
 • šetrič batérie je zapnutý,
 • režim v lietadle je zapnutý,
 • tethering (hotspot) je zapnutý,
 • vyhľadávanie cez Wi‑Fi na pozadí je vypnuté.

Zmena, pridanie alebo odstránenie uložených sietí

Zmena
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi-Fi.
  • Po uvedených sieťach môžete prechádzať klepnutím na názov požadovanej siete.
  • Nastavenia siete zmeníte pridržaním názvu požadovanej siete.
Pridanie

Môžete pridať siete Wi-Fi, ktoré sa automaticky nezobrazia v zozname.

1. možnosť: Obnovte zoznam sietí

Ak požadovaná sieť nie je uvedená, ale je v okolí, počkajte, kým sa zoznam obnoví.

2. možnosť: Pridajte sieť

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi-Fi.
 3. Skontrolujte, či je pripojenie Wi-Fi zapnuté.
 4. V dolnej časti zoznamu klepnite na položku Pridať sieť.
 5. V prípade potreby zadajte názov siete (SSID) a ďalšie údaje zabezpečenia.
 6. Klepnite na možnosť Uložiť.
Odstránenie

Ak sa nechcete automaticky pripájať k uloženej sieti Wi-Fi, môžete ju odstrániť. Ak chcete odstrániť sieť Wi-Fi zo svojho zariadenia, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi-Fi.
 3. Skontrolujte, či je pripojenie Wi-Fi zapnuté.
 4. Pridržte uloženú sieť.
 5. Klepnite na možnosť Odstrániť sieť.

Rozšírené nastavenia sietí

Proxy server

Proxy server je niečo ako brána alebo tunel medzi zariadeniami. Pripojenie prostredníctvom proxy servera využijete napríklad vtedy, keď sa chcete z domu pripojiť k pracovnej sieti.

Ak sa chcete pripojiť k sieti Wi-Fi cez proxy server:

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi-Fi.
 3. Pridržte názov siete Wi-Fi.
 4. Klepnite na položku Upraviť sieť.
 5. Vedľa položky Rozšírené možnosti klepnite na šípku nadol Šípka nadol.
 6. V časti Proxy server klepnite na šípku nadol Šípka nadol. Vyberte požadovaný typ konfigurácie.
 7. V prípade potreby zadajte nastavenia proxy servera.
 8. Klepnite na možnosť Uložiť.

Nastavenia proxy servera musíte v prípade každej siete Wi-Fi nastaviť samostatne.

Wi-Fi počas spánku, Wi-Fi Direct, WPS a ďalšie nastavenia
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi-Fi.
 3. V spodnej časti klepnite na položky Predvoľby siete Wi-Fi.
 4. Klepnite na jednu z možností. (Možnosti sa môžu líšiť podľa toho, aké zariadenie a verziu Androidu používate.)
  • Zapínať Wi‑Fi automaticky
   Nastavte si automatické zapínanie pripojenia Wi‑Fi v blízkosti uložených sietí. Ďalšie informácie o uložených sieťach (vyššie)
  • Pripájať k otvoreným sieťam
   Automaticky sa pripájajte k otvoreným sieťam vysokej kvality. Ďalšie informácie o tom, ako sa pripájať automaticky
  • Upozorňovať na verejné siete
   Získavajte upozornenia, keď nie je k dispozícii automatické pripojenie k otvoreným sieťam vysokej kvality.
  • Rozšírené
   • Ponechať Wi-Fi zapnuté v režime spánku
    Vyberte, ako má zariadenie v režime spánku narábať s pripojením Wi-Fi.
   • Inštalovať certifikáty
    Pomocou digitálnych certifikátov môžete identifikovať svoje zariadenie. Ďalšie informácie o certifikátoch
   • Poskytovateľ hodnotenia siete
    Zistite, aká služba hodnotí siete Wi-Fi pre vaše zariadenie.
   • Wi-Fi Direct
    Táto technológia umožňuje pripojenie vašich zariadení k ďalším zariadeniam, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct.
   • Tlačidlo WPS
    Vybratím tejto možnosti zapnete zabezpečené nastavenie Wi-Fi (WPS) pre siete, ktoré túto technológiu podporujú.
   • Zadanie kódu WPS PIN
    Po vybratí tejto možnosti budete môcť zadať kód PIN zabezpečeného nastavenia siete Wi-Fi.

Súvisiace články

Watch video tutorials

To get the latest tips, tricks, and how-to's, subscribe to our YouTube Channel.