Ρύθμιση προφύλαξης οθόνης

Η προφύλαξη οθόνης του τηλεφώνου ή του tablet Android που χρησιμοποιείτε μπορεί να εμφανίζει φωτογραφίες, πολύχρωμα φόντα, ένα ρολόι και άλλα, όταν η συσκευή σας φορτίζεται ή είναι τοποθετημένη σε βάση σύνδεσης.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 8.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Απενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Προβολή Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα Προφύλαξη οθόνης.
 3. Πατήστε Πότε ξεκινά Και έπειτα Ποτέ. (Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή "Πότε ξεκινά", απενεργοποιήστε την Προφύλαξη οθόνης.)

Ρύθμιση της προφύλαξης οθόνης

Βήμα 1: Επιλέξτε τι θα δείχνει η προφύλαξη οθόνης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Προβολή Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα Τρέχουσα προφύλαξη οθόνης.
 3. Πατήστε μια επιλογή:
  • Ρολόι: Δείτε ένα ψηφιακό ή αναλογικό ρολόι. Για να επιλέξετε ένα ρολόι ή να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, δίπλα στην επιλογή Ρολόι, πατήστε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
  • Χρώματα: Δείτε μια εναλλαγή χρωμάτων στην οθόνη σας.
  • Φωτογραφίες: Δείτε φωτογραφίες από την εφαρμογή "Φωτογραφίες". Για να επιλέξετε την πηγή ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, δίπλα στην επιλογή Φωτογραφίες, πατήστε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
  • Άλλες εφαρμογές: Εάν έχετε κατεβάσει μια εφαρμογή που λειτουργεί με την προφύλαξη οθόνης, θα τη δείτε να εμφανίζεται στη λίστα.

Βήμα 2: Επιλέξτε πότε θα εμφανίζεται η προφύλαξη οθόνης

Το τηλέφωνο ή το tablet σας μπορεί να χρησιμοποιεί μια προφύλαξη οθόνης, όταν η συσκευή σας φορτίζεται, είναι τοποθετημένη σε βάση σύνδεσης ή και τα δύο. Η βάση σύνδεσης στην οποία τοποθετείται η συσκευή είναι ένας τύπος αξεσουάρ τηλεφώνου.

 1. Από τις ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης, πατήστε Πότε ξεκινά. (Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή "Πότε ξεκινά", πατήστε Περισσότερα Περισσότερα Και έπειτα Πότε ξεκινά.)
 2. Πατήστε Κατά την τοποθέτηση στη βάση σύνδεσηςΚατά τη φόρτιση ή Κατά τη φόρτιση ή την τοποθέτηση στη βάση σύνδεσης.

Βήμα 3: Δοκιμάστε την προφύλαξη οθόνης

Για να δείτε πώς θα μοιάζει η προφύλαξη οθόνης, πατήστε Έναρξη τώρα. (Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή "Έναρξη τώρα", πατήστε Περισσότερα Περισσότερα Και έπειτα Έναρξη τώρα.)

Μετάβαση σε Κατάσταση αδράνειας για εκκίνηση της προφύλαξης οθόνης

Αφού ρυθμίσετε την προφύλαξη οθόνης, θα εμφανίζεται όταν η συσκευή σας μεταβαίνει στην κατάσταση αδράνειας. Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη μετάβαση της συσκευής σας στην κατάσταση αδράνειας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Προβολή Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα Αδράνεια.
 3. Ορίστε μία επιλογή.

Σημαντικό: Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας με το κουμπί Λειτουργίας, η προφύλαξη οθόνης δεν θα ενεργοποιηθεί. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να αφήσετε την οθόνη σας ενεργοποιημένη, προκειμένου η συσκευή σας να τίθεται από μόνη της στην κατάσταση αδράνειας.

Σχετικά άρθρα