Ochrana před škodlivými aplikacemi pomocí služby Google Play Protect

Google Play Protect pomáhá pečovat o bezpečnost vašeho zařízení.

 • Před stažením aplikací z Obchodu Google Play provádí kontrolu zabezpečení.
 • Vyhledává v zařízení potenciálně škodlivé aplikace z jiných zdrojů. (Škodlivé aplikace se někdy označují jako malware.)
 • Na nalezené potenciálně škodlivé aplikace vás upozorní. Známé škodlivé aplikace ze zařízení odstraní.
 • Upozorní vás také na aplikace, které porušují zásady ohledně nežádoucího softwaru (tj. aplikace, který skrývají nebo nepravdivě uvádějí důležité informace).
 • Zasílá upozornění ohledně ochrany soukromí, které se týká aplikací, jež mohou získat uživatelské oprávnění k přístupu k vašim osobním údajům, což je porušením našich zásad pro vývojáře.

Kontrola stavu zabezpečení aplikací

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepněte na nabídku Nabídka a pak Play Protect.
 3. Vyhledejte informace o stavu zařízení.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Google Play Protect

Důležité: Funkce Google Play Protect je ve výchozím nastavení zapnutá, můžete ji však vypnout. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme mít tuto funkci vždy zapnutou.

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepněte na nabídku Nabídka a pak Play Protect a pak Nastavení Nastavení.
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Kontrolovat aplikace pomocí Play Protect.

Odeslání neznámých aplikací do Googlu

Pokud povolíte instalování aplikací z neznámých zdrojů mimo Obchod Google Play, zapněte možnost Lepší zjišťování škodlivých aplikací. Funkce Google Play Protect tak bude moci odesílat neznámé aplikace do Googlu za účelem ověření, zda nejsou škodlivé.

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepněte na nabídku Nabídka a poté Play Protect a poté Nastavení Nastavení.
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Lepší zjišťování škodlivých aplikací.

Informace pro vývojáře

Pokud jste vývojář aplikací a vaše aplikace byla službou Google Play Protect označena jako škodlivá: 

Pokud jste přesvědčeni, že funkce Google Play Protect vaši aplikaci označila nebo zablokovala neprávem, můžete podat odvolání.

Jak Google Play Protect funguje

Google Play Protect kontroluje aplikace, které instalujete. Pravidelně také prochází vaše zařízení. Pokud nalezne potenciálně škodlivou aplikaci, může provést následující akce:

 • Pošle vám oznámení. Chcete-li aplikaci odstranit, klepněte na oznámení a poté na Odinstalovat.
 • Aplikaci deaktivuje, dokud ji neodinstalujete.
 • Odstranit aplikaci automaticky. Ve většině případů se vám po zjištění škodlivé aplikace může zobrazit oznámení, že aplikace byla odstraněna.
Jak funguje ochrana před malwarem

Za účelem ochrany před škodlivým softwarem či adresami URL třetích stran a jinými bezpečnostními problémy může společnost Google ze zařízení dostávat informace o:

 • připojení zařízení k sítím, 
 • potenciálně škodlivých adresách URL, 
 • operačním systému a aplikacích nainstalovaných z Google Play nebo jiných zdrojů.

Google vám může zobrazit oznámení, že aplikace nebo adresa URL je potenciálně nebezpečná. Pokud je známo, že aplikace nebo adresa URL poškozuje zařízení, data nebo uživatele, Google ji může odstranit nebo zablokovat.

Některé z těchto ochran můžete v nastavení svého zařízení vypnout. Společnost Google však může i nadále dostávat informace o aplikacích nainstalovaných prostřednictvím Google Play a aplikace nainstalované na zařízení z jiných zdrojů mohou být kontrolovány za účelem zjištění případných bezpečnostních problémů bez odesílání informací do Googlu.

Jak fungují upozornění na ochranu soukromí

Google Play Protect vás upozorní, pokud je aplikace odstraněna z Obchodu Google Play, protože měla přístup k vašim osobním údajům. Budete mít možnost aplikaci odinstalovat.